Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Preben Aavitsland går i dag hardt ut mot det statlige informasjonssenteret for alternativ behandling, Nifab.

Preben Aavitsland går i dag hardt ut mot det statlige informasjonssenteret for alternativ behandling, Nifab.

NIFAB: - Vi må holde oss til oppdraget vårt

Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet kritiserer Nifab for å være et "PR-byrå for alternativmedisin". - Det har jeg ikke forståelse for, sier Nifab-sjef.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2010 kl 21:46

I Dagbladet i dag, kritiserer divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, det statlige informasjonssenteret for alternativ behandling, Nifab, for å være et rent PR-byrå for alternativ medisin, og da spesielt homøopati.

Han mener Nifab videreformidler direkte kvakksalveri, og gir råd i strid med anerkjent vitenskap.

- Senteret åpner for at homøopatien egentlig virker, det er bare forsket for lite og for dårlig til nå. Nifab undertrykker at forskningen ganske overveldende viser at homøopati er uten mer virkning enn placebo, og at det teoretiske grunnlaget er uforenlig med fysikkens lover, skriver Aavitsland.

Nøytral til værprofeter?

Foranledningen for utspillet er at Aavitsland sendte en artikkel til Nifab der han advarer mot farene ved å nekte vaksinering av barn, i forlengelsen av homøopaten Gro Lystads kontroversielle uttalelser om at homøopati kan erstatte vaksine og behandling mot meslinger og andre sykdommer, samt erstatte forebyggende medisiner mot malaria.

- Min påpekning av at homøopati ikke virker, ble av Nifab erstattet av intervjuer med to ledende homøopater som verken støttet eller tok avstand fra Gro Lystad. Konsulenten i Nifab forklarte meg at senteret "må være nøytralt", skriver Aavitsland.

Han konkluderer med at Nifab med denne holdningen i praksis blir et PR-byrå for homøopati og andre former for kvakksalversk alternativmedisin.

- Det er dårlig forbrukerveiledning fra et statlig opplysningskontor å være nøytral. Kunne vi tenkt oss at Meteorologisk institutt forholdt seg nøytral til værprofeter, og bare "beskrev ulike måter å melde været på" uten å ta stilling til hva som er rett og galt? spør han i innlegget.

- Dette er vårt oppdrag

Ansvarlig redaktør i Nifab, Ola Lillenes, forstår kritikken fra Preben Aavitsland, men understreker samtidig at Nifab er nødt til å holde seg til det oppdraget de har fått fra staten.

- Vårt oppdrag går lenger enn å formidle forskningsstatus. Vi skal også fortelle om behandlingenes historie, teori, antatte virkningsmekanismer og hvordan det kan arte seg å gå til en alternativ behandler, sier han.

Lillenes mener derfor at hvis noen synes at Nifab bare skal ta avstand fra alternativ behandling, så bør de heller henvende seg til politikerne og staten.

- Vi arbeider etter oppdraget, slik det er gitt oss. Men vi lytter gjerne hvis noen er uenige i måten vi forvalter dette oppdraget på, sier han.

- Folkehelseinstituttet står på egne bein

I det konkrete tilfellet som Aavitsland kritiserer, dvs. framstillingen av en konkret nyhetsartikkel på Nifabs nettsted, sier Lillenes at Nifab ikke så det som nødvendig å presisere at det ikke finnes vitenskapelig dekning for at homøopati virker mot meslinger.

- Slik vi forstår det, er Aavitsland kritisk til at Nifab selv, i den aktuelle nyhetssaken, ikke eksplisitt tar stilling til vaksinenekt, og at vi ikke har tatt med at det ikke finnes vitenskapelig dekning for at homøopati virker mot meslinger. Men årsaken til dette er at Nifab anser Aavitsland og Folkehelseinstituttet som tydelige autoriteter i denne saken, og at deres uttalelser og advarsler dermed står godt på egne ben, sier Lillenes.

Råder alle til å oppsøke lege
Nifab-redaktøren understreker at Nifab alltid orienterer om forskningsstatus i sin veiledning, og at de aldri råder folk til verken å oppsøke eller ikke oppsøke alternativbehandlere.

- Generelt råder vi folk til alltid å oppsøke skolemedisinsk lege hvis man er syk, og ikke velge alternativ behandling isteden. I tilfellet meslinger, er vi klare på at det kan være dødelig ikke å ta vaksine. For de som vurderer alternativ behandling, har vi også en del generelle sikkerhetsråd og tips, sier Lillenes.

- Forstår du at det er mulig å tolke dere som et "PR-byrå for alternativ behandling" hvis man leser litt mellom linjene?

- Nei, det har jeg ikke forståelse for. På nettsiden opplyser vi at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at homøopati har effekt på sykdom. Vi advarer generelt mot å velge bort skolemedisinsk behandling til fordel for alternative metoder, og oppfordrer alltid folk til å rådføre seg med legen sin før de eventuelt tar alternativ behandling. Om homøopati sier vi dessuten at teorien bak den antatte virkemåten ikke er vitenskapelig dokumentert. Vi har opprettet dialog med Folkehelseinstituttet, og vil drøfte felles utfordringer i tiden framover, sier han.

Les flere Fritanke.no-saker om Nifab: