Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
IKKE LENGER MEDLEM: Årsaken til at Azmeh Rasmussen melder seg ut, er ifølge henne selv at hun "ikke ønsker å støtte en organisasjon som ikke bidrar til en positiv utvikling når det gjelder de utfordringene det flerkulturelle Norge står overfor".

IKKE LENGER MEDLEM: Årsaken til at Azmeh Rasmussen melder seg ut, er ifølge henne selv at hun "ikke ønsker å støtte en organisasjon som ikke bidrar til en positiv utvikling når det gjelder de utfordringene det flerkulturelle Norge står overfor".

Melder seg ut likevel

#For tre dager siden sa Sara Azmeh Rasmussen at hun fortsatt ønsker å være medlem i HEF. Nå har hun ombestemt seg. Hun melder seg ut. Tekst: Even Gr...

Publisert:

Sist oppdatert: 07.03.2008 kl 15:41

For tre dager siden sa Sara Azmeh Rasmussen at hun fortsatt ønsker å være medlem i HEF. Nå har hun ombestemt seg. Hun melder seg ut.

Tekst: Even Gran
Publisert: 7.3.2008

Etter at Sara Azmeh Rasmussen trakk seg fra sitt styreverv i Human-Etisk Forbund på tirsdag, har det gått noen e-poster internt i forbundet. Før hun trakk seg, sendte Azmeh Rasmussen ut en felles e-post til ledelsen og administrasjonen der hun ba om tilbakemeldinger på sin opptreden. Det er blant annet disse tilbakemeldingene som gjør at hun nå har valgt å melde seg ut.

- I de siste to dagenes mailutveksling merker jeg at jeg ikke har noen støtte, verken for mine kampsaker eller for min streben etter å bryte noe av den byråkratiske, hierarkiske modellen som råder i HEF. Det er kun en fylkesnestleder som har støttet meg og det holder ikke, sier hun.

- Hva går tilbakemeldingene ut på?

- Jeg har fått mye kritikk for min framgangsmåte og at jeg ikke tok opp saken i styret først. Lovlydige styremedlemmer er i flertall, og slik skal det være. Det er klart. Men jeg har jo tidligere gjort det klart at jeg har valgt andre veier enn den vanlige formalistiske måten. Jeg ville heller kommunisere direkte med medlemmene, styrke en løsere og mer frimodig form for demokrati og benytte både interne og eksterne medier for å fremme saker jeg mener forbundet bør jobbe med. Nå forstår jeg at det en vanskelig kombinasjon, sier hun.

Azmeh Rasmussen ønsker ikke å nevne noen navn, men poengterer at hun ikke kan være medlem i en organisasjon hvor sentrale tillitsvalgte og ansatte forfekter slike formalistiske synspunkter.

- Dessuten er jeg egentlig mer opprørt over det som ikke er blitt sagt, enn det som er blitt sagt. Jeg savner altså en støtte til ting jeg mener er helt sentralt i et humanistisk livssyn.

En annen årsak til utmeldingen er at hun mener den generelle holdningen fra forbundet i denne saken har gitt ammunisjon til religiøse fundamentalister som protesterer mot sekulære kritiske stemmer.

- Dette bidrar til å svekke troverdigheten til den gruppen av sekulære ex-muslimer som jeg representerer, og som allerede står i hard vind. Det er uhørt at vår streben etter å humanisere den religionen vi en gang tilhørte, skal kritiseres så sterkt av en humanistisk organisasjon, slår Azmeh Rasmussen fast.

Vanskelig å finne noe konkret å ta opp
Azmeh Rasmussen synes det er forenklet å framstille henne som en ex-muslim som bare er opptatt av islam-kritikk.

- Det handler ikke bare om det. I mange av mine utspill har jeg understreket at dette handler om at HEF skal føre en helhetlig politikk og stå konsekvent på humanistiske prinsipper. Det er denne inkonsekvensen hvor man opererer med forskjellige standarder som jeg mener svekker forbundets troverdighet og gjennomslagskraft. Det var mitt hovedpoeng. Jeg ville med dette bidra til å styrke forbundet, ikke kjempe for "min egen sak".

- Hvorfor tok du ikke opp disse tingene i styret?

- Jeg har vært på ganske få styremøter. Bare fire. Så det har vært kort tid. Dessuten har det vært vanskelig å finne noe konkret å ta opp. Man kan ikke bare ta opp at "HEF må bli mer islamkritisk". Det handler heller om langsiktig ideologisk arbeid, og det mener jeg at jeg var i gang med gjennom debattinnlegg, kommentarer og andre utspill. Ikke alt skjer gjennom styrearbeid og vedtak.

Hun understreker at det heller ikke er helt sant at hun "aldri har tatt opp noe i styret".

- Jeg foreslo for eksempel på et styremøte å opprette et humanistisk debattforum for å stimulere til debatt om livssynsspørsmål, samt at jeg i desember varslet en styresak om at HEF burde vurdere å trekke seg fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn hvis ikke Islamsk råd tok entydig avstand fra dødsstraff for homofili i Iran, sier hun.

Tar det til etterretning

Pressesjef i HEF, Jens Brun-Pedersen, som skrev det innlegget i Aftenposten som startet hele denne runden, tar utmeldingen fra Azmeh Rasmussen til etterretning.

- Dette må vi jo bare finne oss i. Hun har rett i at hun ikke har fått medhold sin kritikk av linja i KRL-saken, eller i sin Hege Storhaug-relaterte islam-kritikk. Men vi i HEF har drevet islamkritikk før og det vil vi fortsette med, både alene og gjennom vårt internasjonale kontaktnettverk.

Påstandene fra Azmeh Rasmussen om at HEF har et "formalistisk, hierarkisk og byråkratisk" beslutningssystem, kommenterer han på følgende måte:

- Jeg skulle like å se den demokratiske medlemsorganisasjonen med over 70.000 medlemmer som ikke er preget av både hierarki og til en viss grad av byråkrati. Dette systemet er en foutsetning for at demokratiet skal fungere, understreker pressesjefen.

Annen rolle i styret

Nestleder i Møre og Romsdal fylkeslag av HEF, Kine Barbala, er den eneste fra fylkesledelsene som har ytret seg offentlig i saken. Hun er også den eneste fra fylkesledelsene som har har støttet Azmeh Rasmussen i den interne diskusjonen.

I et leserinnlegg på Fritanke.no skriver Barbala at det er svært beklagelig at Sara Azmeh Rasmussen blir "presset ut av styret på grunn av meningsytringer eksternt".

- Den debatten hun har forsøkt å starte har jeg ventet på lenge, nemlig om hvorvidt KRL, statskirken og det slemme kristenfolket er verdt den oppmerksomheten de har i dag. Det er skremmende at den kveles så effektivt av organisatoriske prinsipper, konstaterer Barbala.

Nylig avgått fylkesleder i Oslo, Bjørn Borgund er blant dem som er uenig med Barbala.

- Vi kan ikke la et hovedstyremedlem fortsette å angripe ansatte og tillitsvalge lenger ned i organisasjonen. Dette er personer som ikke kan ta til motmæle. Når dette ikke er første gang, og hun verken ønsker eller evner å forstå hvordan flertallet i HEF synes demokratiet i organisasjonen bør fungere, må man reagere. Ifølge henne selv er demokrati at hun skal få uttale seg så fritt hun vil om alt mulig. Som styremedlem skal hun imidlertid representere de som står bak henne. Når hun ikke gjør det, blir det et brudd med de demokratiske spillereglene slik jeg forstår dem, sier Borgund.