Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
India: HAMU støtter prosjekter drevet av Ateistsenteret i Vijayawada, blant annet Krisesenteret for kvinner. Der får kvinnene i tillegg til hjelp også tilbud om feks fagopplæring i blant annet skredderfaget, søm og tekstilarbeid.

India: HAMU støtter prosjekter drevet av Ateistsenteret i Vijayawada, blant annet Krisesenteret for kvinner. Der får kvinnene i tillegg til hjelp også tilbud om feks fagopplæring i blant annet skredderfaget, søm og tekstilarbeid.

HAMUS årlige solidaritetskonferanse:

Hovedfokus på kvinners rettigheter

– Internasjonal solidariet viktig del av humanismen

Religiøs og tradisjonell undertrykking rammer særlig kvinner og barn. I år er det derfor hovedfokus på kvinners rettigheter under HAMUs solidaritetskonferanse i august. Du er også invitert. (28.6.2011)

Publisert:

Sist oppdatert: 28.06.2011 kl 11:07

Kvinner utgjør 60 prosent av verdens fattige, mindre enn seksten prosent av verdens folkevalgte og to tredjedeler av de som ikke kan lese og skrive. Både i sine hjem og i væpnede konflikter, utsettes kvinner for undertrykking og vold. Samtidig viser det seg at best resultat i utviklingsprosjekter får man ved å målrette dem mot kvinner.

Kvinner er da også sentrale i mange av prosjektene HAMU – Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i utviklingsland – støtter. Og når HAMU nå arrangerer sin årlige solidaritetskonferanse 15. august for tredje gang, er det nettopp kvinners rettigheter og kvinner i utviklingsprosjekter som er i fokus.

Konferansen er åpen for alle. Informasjon om program og påmelding finner du på HAMUs nettsider.

Unge kvinner fronter konferansen

De to hovedinnlederne – i tillegg til Lars Gule – er unge kvinner fra henholdsvis Pakistan og Uganda.

Gulalai Ismail (24) representerer aktivistorganisasjonen Aware Girls (lenke) og deltar også på Verdenskongressen helga før. Les Fritankes intervju med henne. Aware Girls er en organisasjon som jobber med styrking av kvinners rettigheter i det nordlige Pakistan, hvor tradisjonell undertrykking og seinere års talibanisering har gjort kvinners situasjon stadig mer vanskelig.

Gulalai Ismail vil snakke om utfordringer ved likestillingsarbeid i muslimske land. Aware Girls er foreløpig ikke en av organisasjonene HAMU støtter i dag.

Diana Abungu er en ung humanist fra Ugandan Humanist Effort to Save Women (UHESWO), og kommer for å snakke om kvinners rettigheter og stilling i Øst-Afrika. Uganda er et land preget av fattigdom, HIV-epidemi og årelang krig (mot Lord's Resistance Army – «Herrens motstandshær»), religion, overtro og religiøse konflikter. Kvinnens stilling er svak, og mange jenter ser ingen annen løsning enn prostitusjon. I hovedstaden Kampala driver UHESWO blant annet et rehabiliteringsprosjekt for unge prostituerte, der de får yrkesopplæring og mulighet til å starte på nytt eller hjelp til å gå tilbake til skole. Gjennom HAMU får UHESWO Norad-støtte.

HAMU støtter også arbeidet for seksuelle minoriteter i Uganda. Les mer om HAMU-støttede prosjekt i Uganda her.

Ønsker å informere og å få diskusjon

Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, er medlem av styringsutvalget i HAMU og ansvarlig for programmet for solidaritetskonferansen. Han forteller at konferansen er en årlig konferanse som tar opp tema knyttet til bistand, utvikling og humanisme. Målet er ikke minst å formidle kontakt mellom HAMUs støttespillere og samarbeidspartnere i prosjektlandene, slik at interesserte kan få informasjon om prosjektene direkte.

– Først og fremst ønsker vi å formidle informasjon til nordmenn som er interessert i bistand og utviklingsspørsmål. Og her har vi selvfølgelig Human-Etisk Forbunds egne medlemmer spesielt i tankene, selv om konferansen er åpen for alle. Primært er formålet å sette fokus på den typen problemstillinger som HAMU konsentrerer seg om, slik at dette kan være informasjon til våre medarbeidere og støttespillere. Samtidig gjør vi det såpass åpent og akademisk, der vi også inviterer folk fra andre sammenhenger når de har noe å komme med.

For eksempel innledet bistandsforsker og -kritiker Terje Tvedt i fjor, og han var i sitt foredrag opptatt av hvordan Human-Etisk Forbund/HAMU plasserte seg i «godhetsregimet». Han hadde også kritiske synspunkter på HEFs bistandsarbeid.

– Og det trenger vi for at vi hele tiden skal beholde en kritisk refleksjon over egen aktivitet.

HAMU har i dag 15 prosjekter i fem land – les mer om prosjektene på HAMUs nettsider.

– Hva kan HAMU-støttespillere bidra med i HAMUs arbeid, utover pengemidler?

– En viktig strategi for HAMU-arbeidet I NORGE framover, er å få etablert lokale eller fylkesregionale HAMU-utvalg i tilknytning til HEFs lokale organ. Disse utvalgene kan da jobbe lokalt med å spre informasjon om HAMUs arbeid og prosjekter og bidra i lokale innsamlinger. De som er interessert i HAMUs arbeid kan ta kontakt med HAMUs styringsgruppe og diskutere hva som kan gjøres lokalt.

HAMU trenger flere folk

HAMUs styringsgruppe trenger også flere menneskelige ressurser, for det er mye som trenger oppfølging i forhold til prosjektene i sør og i informasjonsarbeidet hjemme.

– Dette innebærer også muligheten for å reise og besøke samarbeidspartnere, å være med på å evaluere prosjektene, og å være med og diskutere utvikling. Jeg oppfordrer folk til å komme på solidaritetskonferansen og å ta kontakt med HAMUs styringsgruppe.

Gule understreker at HAMUs profil som bistandsorganisasjon er unik og ivaretar en rolle som få andre organisasjoner gjør.

– Vi har en profil der våre prosjekter konsentrerer seg om å bekjempe og å kompensere for tradisjonell og religiøs undertrykkelse. Derfor er for eksempel dette med å bekjempe heksetro og hekseforfølgelse et satsningsområde. Dette er noe som ofte rammer kvinner og barn, og derfor er kvinners rettigheter sentralt. Det er også ofte tradisjon og religion som begrunner forfølgelse av homofile og andre seksuelle minoriteter. Derfor er det også et klart fokus, understreker Gule.

– Det er nok å nevne at i Uganda har man hatt en stor kampanje og seriøs politisk drøfting om å innføre dødsstraff for homofili. Her snakker vi om et stort sett kristent land, inspirert av kristne misjonærer fra USA. Homofiles situasjon i den tredje verden og særlig Afrika er ytterst utsatt, og dette er også et resultat av religion og foreldede tradisjoner. Dette er et område som HAMU prioriterer. Våre prosjekter har derfor en annen profil enn klassiske
bistandsprosjekter, fordi denne typen dimensjoner ofte blir underfokusert i bistandsarbeid.

– HAMU noe av det viktigste HEF driver med

– Spesielt viktig synes vi vårt fokus er når vi har en bistandsminister som ønsker å fokusere på religion i bistand. Men mens han ønsker fokus på religionens mulige positive effekter, har vi fokus på de undertrykkende og negative siden av religionen. Fordi det er nettopp noe man ofte overser i bistandsdebatten.

Hvorfor bør HEF-medlemmer engasjere seg og komme på solidaritetskonferansen? Fordi HAMU er noe av det viktigste HEF driver med, mener Gule.

– For meg er HAMUs arbeid en eksemplarisk form for humanisme fordi det handler om internasjonal solidaritet og støtte til de mest utsatte. Det er en måte å være humanist på som jeg synes er særdeles viktig. Også fordi dette handler om å utvide individers frihet. Det er helt sentralt i min humanismeforståelse at solidariteten strekker seg ut over egen gruppe, enten det er egen livssynsgruppe eller nasjonale gruppe. Det handler om å behandle alle mennesker med samme respekt for deres grunnlegende rettigheter og verdighet, og det mener jeg HAMU bidrar til. Jeg håper HAMU kan vokse og bli en mer sentral del av HEFs virksomhet. Fordi mer internasjonal humanistisk solidaritet fra medlemmene i verdens største humanistorganisasjon i verdens rikeste land, er definitivt på sin plass.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus