Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
En slik logo vil ikke HEFs tillitsvalgte ha.

En slik logo vil ikke HEFs tillitsvalgte ha.

Navneendringen er lagt død

I lang tid har Human-Etisk Forbund vurdert å fjerne "Human-Etisk" i navnet på organisasjonen. Men det blir det ikke noe av. Tekst. Even Gran Publiser...

Publisert:

Sist oppdatert: 27.05.2010 kl 15:02

I lang tid har Human-Etisk Forbund vurdert å fjerne "Human-Etisk" i navnet på organisasjonen. Men det blir det ikke noe av.

Tekst. Even Gran
Publisert: 27.5.2010

Humanisme er navnet på Human-Etisk Forbunds livssyn. Derfor har mange ment at navnet på forbundet må endres slik at navnet på livssynet reflekteres i navnet på forbundet.

I 2007 ble det satt ned et utvalg som skulle utrede saken, fram mot årets landsmøte. Dette utvalget har nå konkludert. Det blir ingen navneendring. Utvalget finner at presset og interessen i organisasjonen er alt for lav.

En navneendring krever 2/3-flertall på landsmøtet. En endring vil med andre ord ikke bli vedtatt uten et betydelig press og engasjement i organisasjonen. Det kan ikke navneendringsutvalget se at det er, og innstiller derfor overfor landsmøtet på at Human-Etisk Forbund beholder sitt nåværende navn.

Langt fra 2/3 flertall

Det er svært usannsynlig at landsmøtet vil endre utvalgets innstilling. I januar i år ba navneendringsutvalget fylkeslagene melde tilbake om det er noen grunn til å gå videre med saken. Svarene fikk utvalget til å konkludere entydig.

- Ut fra de signaler navneutvalget har fått, og de registreringer vi har gjort, rundt debatten om eventuelt navneskifte på forbundet, anbefaler utvalget at forbundet blir hetende Human-Etisk Forbund, heter det i konklusjonen i navneendringsutvalgets rapport.

Utvalget rapporterer om at det kun var et mulig flertall for navneendring i to av landets nitten fylker (Buskerud og Møre og Romsdal). I fylkene Rogaland, Oppland, Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark var det omtrent 50/50, mens resten av fylkene ikke ønsket noen endring.

Human-etikk vs. humanisme

Det har over tid vært en prosess i forbundet der "human-etikk" har blitt byttet ut med "humanisme" som betegnelse på forbundets livssyn. Den største endringen i så måte skjedde i 2005, da forbundets seremonier skiftet navn fra "borgerlige" til "humanistiske".

Tidligere generalsekretær Levi Fragell har vært en av de tydeligste forkjemperne for humanisme-begrepet.

Nå har det imidlertid blitt satt en stopper for utviklingen. På forbundets landsmøte i fjor fikk Ivar Moe fra Sør-Trøndelag fylkeslag gjennomslag for at "human-etikk" og "humanisme" skulle likestilles som betegnelse på livssynet i forbundets prinsipprogram.

Og nå er det altså klart at de som har kjempet for at forbundet skal skifte navn til "Humanistisk Forbund", "Humanistene" eller lignende, må vente ganske mange år til før de eventuelt får gjennom viljen sin.

Kjell Horn fikk gjennomslag

Kjell Horn, sønn av Human-Etisk Forbunds grunnlegger Kristian Horn, er den som aller tydeligst har kjempet imot navneendring.

Horn har til og med skrevet en bok "Svik - fra humanetikk til humanisme", der hovedargumentet nettopp er at denne begrepsendringen, og alt det Horn mener denne prosessen har ført med seg, representerer et svik mot de idealene hans far grunnla organisasjonen på.

Navneendringsutvalget forteller at Horns bok er ett av de innspillene de har tatt hensyn til.

Kjell Horn opplever at han har blitt hørt i prosessen, og det er han fornøyd med.

- Jeg er veldig glad for at det er flertall for å beholde navnet. Når jeg tenker på hvor mye tid jeg har brukt på dette, så er jeg veldig lettet. Jeg er imponert over medlemsmassen og de tillitsvalgte som har satt seg opp mot sentrale maktpersoners forsøk på å utradere humanetikken, sier Horn til Fritanke.no.

- Endring vil tvinge seg gjennom etterhvert
Tidligere generalsekretær i HEF, Levi Fragell, er en av de sterkeste forkjemperne for humanisme-begrepet. Han mener at det viktigste nå, er at forbundet står fast på vedtektene sine som sier at forbundets livssyn skal hete humanisme. Han tror navneendringen på forbundet vil komme etter hvert.

- Jeg har ingen såre følelser rundt dette. Så lenge navnet på livssynet vårt er humanisme, så tror jeg forbundets navn også med tiden må reflektere dette. Endringen vil skje når tiden er moden, men det er den tydeligvis ikke ennå, sier Fragell.

Han beklager at det ikke blir noen navneendring i denne omgang.

- Det er synd at vi ikke får til noen endring. Vi trenger all den støtten vi kan få for å markere livssynet vårt i Norge og internasjonalt, sier Fragell.

- Kommer opp igjen om fem til ti år

Det samme sier en annen forkjemper for humanisme-begrepet, Tom Hedalen, fylkesleder i Buskerud, i et portrettintervju i Fri tanke nr. 2-2010.

- Jeg tror ikke saken er død. Den kommer opp om fem til ti år. Tiden vil jobbe for dette, tror Hedalen. Han er også medlem i navneendringsutvalget.

Hedalen tror litt av årsaken til at det ikke har blitt mer engasjement rundt saken, er at Navneendringsutvalget aldri la fram et forslag til hvilket navn man skulle endre til.

- Personlig ville jeg nok ha endt med noe a la "Humanistene", sier Hedalen.