Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sånn er livets mål er å gi ny innsikt om samfunnet og menneskene, gjennom samtale, refleksjon og reportasjer som gjør deg litt klokere.

Sånn er livets mål er å gi ny innsikt om samfunnet og menneskene, gjennom samtale, refleksjon og reportasjer som gjør deg litt klokere.

- Pinlig og tendensiøst av NRK P2

Lars Gule er oppgitt over NRK P2s Sånn er livet. På mandag og tirsdag hadde de innslag om julegudstjenester. - Deler av programmet er ren misjonering, mener han.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.12.2010 kl 15:11

Julegudstjenesten på Kråkstad skole i Ski var tema for Sånn er livet på NRK P2 på mandag.

På denne skolen har man valgt en løsning der elevene får fri fra skolen til å dra i julegudstjeneste, og at det er foreldrene og kirken, ikke skolen, som arrangerer. (les Fritanke.nos sak om dette)

I første del av det drøyt 22 minutter lange innslaget får vi høre intervjuer med rektor på Kråkstad skole, Marit Rismyhr, samt foreldrene Torbjørg Kylland og Bård Normann Andersen.

Rektoren begrunner avviklingen av den tradisjonelle julegudstjenesten med de statlige føringene som skolen er underlagt, samt dommen mot KRL-faget. Foreldrene på sin side føler seg overkjørt. De ser det hele som omvendt diskriminering, der et mindretall overkjører flertallet.

- Human-etisk agenda

Den ene forelderen, Bård Normann Andersen, snakker også om at "enkelte på skolen har en egen human-etisk agenda". Her siktes det åpenbart til rektor Marit Rismyhr som rett i forkant har blitt konfrontert av NRK med at hun er medlem av Human-Etisk Forbund.

- Hvis du leser på hjemmesidene til Human-Etisk Forbund, så står det veldig mye om deres agenda i denne saken. Og det er påfallende hvordan dette stemmer med det vi opplever i Kråkstad nå om dagen, sier Andersen.

Han er provosert over at man må be seg fri fra "den offentlige norske skolen" for å gå i "den offentlige norske kirken" når det er slik at "vi ønsker skolegudstjeneste, elevene ønsker skolegudstjeneste og bygda ønsker skolegudstjeneste".

Åtte minutter med Tajik

Etter intervjuet med rektor Marit Rismyhr og Bård Normann Andersen, stiller NRK et åpent spørsmål: "Er det riktig å kutte ut kirkebesøket før jul av hensyn til de som ikke tror eller de som har en annen tro?"

For å svare på dette spørsmålet er de siste åtte minuttene av programmet satt av til et intervju med stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap). Hun presenteres som "mild, men bestemt i blikket", og leverer deretter et sterkt forsvar for skolegudstjenester, i tråd med dette utspillet i Fritanke.no.

Tajik foreslår nok en gang at Den norske kirke bør endre sin liturgi.

- Presten bør si "de som vil, kan be nå" istedenfor det mer altomfattende "la oss be". Dette vil gjøre det lettere for ikke-kristne å være tilstede på gudstjenesten uten å delta, mener hun.

- Svært tendensiøst

Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, hørte programmet og er opprørt over hvor skjevt det hele er vinklet fra NRKs side.

- Man sitter igjen med en mistanke om at programlederen/journalisten selv er sånn passe kristen og derfor vil forsvare en "tradisjon", sånn for julestemningens skyld, skriver Gule i en e-post til Sånn er livet-redaksjonen.

Han påpeker at dette inntrykket ikke minst skapes av den svært tendensiøse introduksjonen til innslagene: "Er vi blitt så redde for å tråkke annerledes troende på tærne at vi ikke en gang tør vise fram hvorfor vi feirer jul?"

- Vi har feiret jul i noen tusen år i Norge, altså lenge før kristendommen ble etablert som religion i her på berget. Det er dermed ganske meningsløst - og ren misjonering - å påstå at det bare er Jesu fødsel som feires ved juletider, poengterer Gule.

Han reagerer på hvordan rektor Marit Rismyhrs HEF-medlemsskap brukes for å svekke hennes troverdighet, uten at NRK stiller ett eneste spørsmål rundt foreldrenes trostilhørighet eller "agenda".

- En slik mistenkeliggjøring er skammelig. Hvor er spørsmålene til disse foreldrene? Er det slik at de "egentlig" vil bidra til å frelse muslimer og humanister? Spørsmålet er selvsagt like berettiget som spørsmål om rektors humanistiske ståsted, skriver Gule.

Selv om han synes rektoren gjør en god jobb i å forklare de formelle grunnene til hvorfor skolen ikke lenger vil arrangere julegudstjeneste, så savner han de prinsipielle begrunnelsene.

- Rektoren viser til regler og forordninger, men slipper ikke til med prinsipiell argumentasjon. Det er skuffende at NRK kan sende et over 20 minutters innslag om dette, uten at hovedargumentene til den ene parten blir presentert, sier han til Fritanke.no.

Han understreker at det lange intervjuet med Hadia Tajik på slutten ikke gjør saken bedre.

- Da er pinlig når innslaget fra den aktuelle skolen fortsetter med Hadia Tajiks ufaglige og politisk akk så trygge flertallssynspunkt. At Tajik i tillegg, som stortingspolitiker, får komme med synseforslag til endringer i liturgien i Den norske kirke uten kritiske spørsmål, gjør bare innslaget enda mer prinsippløst, skriver Gule.

Frykter økt konflikt uten skolegudstjenester

Dagen etter, på tirsdag, sendte Sånn er livet et nytt innslag om skolegudstjenester. Denne gangen var det Unni Helland, lærer på Fjell skole i Drammen, som forsvarte skolegudstjenester både til jul og påske.

Helland presenteres av NRK i kontrast til den "human-etiske rektoren" (Rismyhr), som de hadde snakket med dagen før. (innslaget begynner ca. 60% inn i sendingen)

Unni Hellands utspill rammer HEFs holdning i saken hardere enn holdningene til foreldrene ved Kråkstad skole. Helland er nemlig medlem av Human-Etisk Forbund. I tillegg fikk Fjell skole Humanistprisen i 2008 for sitt arbeid med å håndtere mangfold.

Helland mener det er spesielt viktig å holde fast på tradisjonene ved Fjell skole fordi dette er en svært mangfoldig og flerreligiøs skole, der etnisk norske er i mindretall.

- Hvis vi hadde lagt ned de kristne tradisjonene hos oss, ville den lille kristne minoriteten fort kunne utvikle mer fremmedforakt og fremmedfrykt, frykter hun.

- Skjevheten styrkes av Helland-intervjuet
Lars Gule synes oppfølgingen med Unni Helland dagen etter, nok en gang uten motstemmer, gjør at det samlede inntrykket fra Sånn er livet-redaksjonen blir veldig skjevt.

- Intervjuet med Helland er i seg selv helt greit, men samlet sett blir dette svært vinklet og ubalansert fra redaksjonen. Igjen var de prinsipielle sidene ved saken fullstendig fraværende, sier Gule.

Han understreker at det ikke er flertallssynet som trenger en talerstol når det gjelder skolegudstjenester.

- Skal man avvike fra pressens objektivitets- og balansekrav, bør man ha en god grunn til å gjøre det. En slik god grunn kan være at man vil slippe til mindretallsoppfatninger. Men i dette tilfellet har NRK vinklet skjevt til fordel for det dominerende flertallssynet, i strid med allment aksepterte sekulære prinsipper, menneskerettigheter, samt statlige og internasjonale føringer. Og på toppen av det hele diskrediteres det sistnevnte synet som "en agenda". Det er fullstendig urimelig, konstaterer Gule.

- Begge parter får slippe til

Sånn er livet-redaksjonen tar ikke selvkritikk på hvordan innslagene er vinklet. Prosjektleder i Sånn er livet, Jan Erlend Leine, skriver i en e-post til Fritanke.no at begge parter blir hørt i saken.

- I innslaget kommer begge parter til orde. Begge sider i folkemeningen blir presentert, gjennom opplesning av leserinnlegg. Sånn er livet inviterer lytteren til å bruke sin frie tanke, så også i den saken, skriver Leine.

Han poengterer at Sånn er livet på ingen måte vil skygge unna eller avslutte den kontinuerlig pågående samfunnssamtalen verken om skolegudstjenestenes rolle eller innhold.

- Vi slipper mer enn gjerne til mennesker med sine meninger, om de så representerer mindretall eller flertall, skriver han.

Lenker: