Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Høyre-leder Erna Solberg er en av innlederne Oslo Symposium reklamerer med.

Høyre-leder Erna Solberg er en av innlederne Oslo Symposium reklamerer med.

Toppolitikere stiller opp for endetidskristne

Toppolitikere fra Høyre, Frp, Krf og Sp stiller opp på et arrangement i regi av ekstreme endetidskristne. Religionshistoriker Terje Emberland er kritisk: - Det er en politisk handling å stille opp for en politisk-religiøs gruppe.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.01.2011 kl 12:11

24.-25. mars går Oslo Symposium 2011 av stabelen. «I to dager vil profilerte tenkere og reflekterte samfunnsaktører diskutere de store emnene for vårt land og for vår fremtid», heter det på nettsidene til arrangementet. Arrangørene er sterkt Israel-vennlige kristne organisasjonene Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) og Kristenfolket Aktiv.

Listen over foredragsholdere er full av kjente navn, inkludert partiledere og stortingsrepresentanter: Høyres Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen stiller. Det gjør også Frp-leder Siv Jensen, Sp-kronprins Ola Borten Moe og avtroppende og påtroppende ledere i Krf, Dagfinn Høybråten og Knut Arild Hareide. I tillegg deltar også seniorforsker ved PRIO Henrik Syse, forsker og kommentator Asle Toje og leder for Norsk presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

Staten Israel som profetioppfyllelse og endetidstegn

Både Kristenfolket og IKAJ har Israel høyt på sin agenda. IKAJ er den norske avdelingen av den kristensionistiske politisk-religiøs organisasjon the International Christian Embassey Jerusalem. Kristensionismen er en variant av kristendom der jødenes tilbakekomst til det hellige land og etableringen av staten Israel i 1948 blir sett på som oppfyllelse av bibelske profetier. Visse kristensionister ser "tilbakevendelsen" alle verdens jøder til Israel som en betingelse for Jesu tilbakekomst, derfor er det å arbeide for dette et av målene for kristensionistene. ICEJ/IKAJ definerer Israels grenser ut fra Det gamle testamentet, noe som inkluderer de palestinske områdene. Kommentatorer, blant annet fra andre kristne hold også i USA, er bekymret for den kristensionistiske bevegelsens negative påvirkning på Midtøsten-konflikten.

Det hører med til historien at disse "Israels beste venner" er ikke som andre venner. National Council of the Churches of Christ in the USA skriver følgende "siden de baserer sin støtte til staten Israel på det de oppfatter som landet og folkets rolle i endetiden, tenderer de til ikke å se israelere og palestinere som mulig fredelige naboer, men som sjakkbrikker i et kosmisk drama av gudommelig hevn og straff. Avslutningen på dette drama innebærer døden for alle ikke-kristne, inkludert jøder som ikke konverterer til kristendommen".

- Betenkelig å stille
Terje Emberland er seniorforsker ved Holocaustsenteret, religionshistoriker og forfatter. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om moderne religiøsitet og antisemittisk historie, og er kritisk til at politiske tungvektere stiller opp for IKAJ.

- Jeg vil si at fremstående samfunnslederes deltakelse ved et slikt arrangement er betenkelig. Hvis man deltar på en slik konferanse, tilfører man i en viss grad sin egen autoritet til arrangøren. Det er en politisk handling å stille opp for en politisk-religiøs gruppe, i dette tilfellet representerer IKAJ en svært marginal gruppe kristne, med ekstreme holdninger.

Emberland mener det er trolig at de nevnte deltakerne ikke har hatt nok kunnskap om hva arrangøren står for da de takket ja til en invitasjon.

- IKAJ representerer en ekstrem variant av kristensionisme, de er alltid motivert av en endetidsholdning og Jesu tilbakekomst, og deres interesse i Israel handler ikke om jødenes eller menneskers velferd, poengterer Emberland.
Kan snakke med hvem som helst
Verken Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen eller Senterpartiets Ola Borten Moe finner det problematisk å stille opp for IKAJ.

Røe Isaksen svarer i en epost:

«Høyres politikk kan klart avleses i Høyres program og gjennom merknader på Stortinget. Når det gjelder koblingen mellom å holde foredrag og "støtte" et syn så kan jeg svare for min egen del: opp gjennom årene har jeg holdt foredrag og debattert hos blant andre Rødt, Fellesforbundet, Tankesmien Manifest, NHO, VG, Kristelig Folkeparti, Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender osv. osv. Jeg holder foredrag for å få frem hva JEG og HØYRE mener, ikke for å si noe om hva arrangørene mener.»

Det samme gir Borten Moe uttrykk for, gjennom sin pressetalsmann Halvor Fosli:

- Borten Moe sier at han til dags dato ennå ikke har sagt nei til noe arrangement han har blitt invitert til å tale ved. Han står ikke inne for hva alle arrangører måtte mene, men kun for hva han selv sier. Borten Moe ser virkelig ikke problemstillingen her.

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, ser det heller ikke som problematisk å foredra i regi av IKAJ.

- Nei... altså, jeg snakker til svært mange, og jeg sier det jeg har tenkt til å si uansett, uavhengig av hvem som arrangerer. Jeg ble bedt om å holde et innlegg om ytrings- og pressefrihet, og det kan jeg snakke om til hvem som helst, om det er Rotary eller Høyres finansgruppe, svarer Kokkvold over telefon.

Vil si noe fornuftig om Israel

PRIO-forsker Henrik Syse blir tydelig beklemt på spørsmål om han kjenner til vertskapet for Oslo Symposium.

- Jeg ble invitert til å holde en forelesning, men var ikke inneforstått med at det skulle slås så stort opp. Arrangøren nevnte navn på en del andre foredragsholdere, og det var mange interessante navn, som ville være spennende å snakke for, og med. Dessuten kan det jo hende at man kan snakke litt fornuft til disse man ikke nødvendigvis er enige med, hehe.

Syse presiserer at han selv er kristen, men overhodet ikke ligger på samme linje som arrangøren. Han reflekterte ikke spesielt over hvem sto bak arrangementet, forteller han.

- Er det flere grupper der? Kristenfolket, ja vel. Nei, jeg står ikke inne for meningene disse gruppene representerer.
På spørsmål om hva forelesningen hans skal handle om, trekker han på det.

- Nei, jeg husker ikke tema, jeg har kun sagt jeg er tilgjengelig og har satt av et par timer. Og jeg kan jo ikke trekke meg fra en avtale nå. Men jeg skal ringe dem, og ta en prat om den politiske plattformen her. Hvem vet, kanskje jeg kan si noe fornuftig om Israel, hehe!

Rekruttert av Hanne Nabintu Hærland

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator, ler godt når vi ringer og spør om hans oppfatning av IKAJ, og proklamerer at han personlig er en "god, gammeldags lutheraner, en norsk protestant".

- Det er en omfattende og variert flora innen kristen-Norge, og jeg har ikke behov for å gå etter noen - verken ortodokse, katolske eller medlemmer av IKAJ. Hanne (Nabintu Hærland, journ. anm.) spurte om jeg ville stille opp, og jeg syntes dette symposiet høres ut som et bra arrangement, der viktige verdispørsmål skal tas opp. De verdikonservative har lenge ligget nede i norsk samfunnsdebatt, og det er positivt at også disse stemmene kommer til, mener Toje.

Toje forteller at han i sitt innlegg skal snakke om "kulturkampen", samt faren ved det han kaller krenkelsestyranniet i norsk offentlighet.
- Selv om man kan være skeptisk til religion, kan fraværet av en gud slå over i en farlig verdirelativisme, avslutter han.