Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Trondheim kan få politisk vedtatt pålegg om å ha aktiv og likeverdig påmelding til julegudstjeneste.
 Foto: Wikimedia commons + logo

Trondheim kan få politisk vedtatt pålegg om å ha aktiv og likeverdig påmelding til julegudstjeneste. Foto: Wikimedia commons + logo

Pålegg om aktiv påmelding til julegudstjeneste skal opp i Trondheim bystyre

Venstre vil ikke gi rektorene noe valg.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2016 kl 19:42

Det er rektor som i utgangspunktet bestemmer om det skal arrangeres skolegudstjenester. Sier rektor ja, finnes det retningslinjer å forholde seg til.

I november gikk Utdanningsdirektoratet ut med en anbefaling om at det bør være likestilt påmelding både til gudstjenesten og til det pålagte likeverdige tilbudet for de som ikke skal delta.

Rådmannen i Trondheim kommune ga i et møte den 25. november alle rektorer i kommunen et pålegg om å følge de nye retningslinjene.

Årsaken til dette er, ifølge Trondheim kommune, klager kommunen fikk etter forrige jul (i 2014), da foreldre på enkelte skoler klaget og sa at de ikke hadde blitt gitt god nok informasjon, at det alternative opplegget ikke var likeverdig, og at gudstjenesten hadde karakter av juleavslutning.

Alle disse tingene er klart i strid med de statlige retningslinjene.

Kirkegang ligger til grunn på Strindheim skole

I Klassekampen den 17.12 kom det fram at ikke alle skolene i byen har forholdt seg til rådmannens pålegg. Avisa har gjort en undersøkelse, og skriver at flere skoler nekter nå å gjøre som rådmannen krever fordi «de frykter tomme kirkebenker». Flere har droppet påmelding fullstendig, melder avisa, mens andre har laget sine egne tolkninger av retningslinjene.

Dette gjelder for eksempel Strindheim skole, heter det i artikkelen.

– Vi har hatt aktiv påmelding både til kirka og til alternativt opplegg. Vi valgte likevel å si at dersom vi ikke mottok svar, så ble elev med i kirka, sier Lars Petter Eggesbø, rektor ved Strindheim skole til Klassekampen.

Likeverdighetsprinsipper ut på høring

Utgangspunktet for alt dette er en interpellasjon fremmet av Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V) til bystyremøtet den 10. desember i fjor. Her orienterer Sunde-Eidem om de nye retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet og foreslår at alle skoler i kommunen skal ha aktiv påmelding til skolegudstjenester.

Forslaget avvises ikke i svaret Sunde-Eidem fikk fra ordfører Rita Ottervik (Ap), men ordføreren vil gjerne ha forslaget ut på høring før Bystyret behandler saken.

– Dette er et spørsmål ordføreren mener brukerrådene, FAUene og elevrådene i Trondheimsskolene, samt Ungdommens bystyre må få si sin mening om. Det er viktig at de får gi innspill til hvordan man skal organisere ordningen med skolegudstjenester videre, skriver ordføreren.

Vedtaket i saken ble nettopp dette – saken sendes på høring. Deretter skal den realitetsbehandles i Bystyret.

Frp fremmet forøvrig et forslag i møtet om at det alternative arrangementet, for de som ikke deltar i kirken, «skal bidra til elevenes kunnskap om kristendommen og markering av den kristne høytiden, slik julegudstjenesten legger opp til». Forslaget fikk bare Frps stemmer.

Mener vedtaket er trenering

Forslagsstiller Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V) sier til Fritanke.no at saken trolig kommer opp i bystyremøtet i mars.

Hun er spent på hvordan det hele kommer til å ende.

– Venstre, SV og Rødt er helt klare på dette, og så har vi Frp og Krf på den andre siden. Det blir veldig viktig hva Ap og Høyre bestemmer seg for, og her tør jeg ikke spå noe som helst, sier hun.

Sunde-Eidem er kritisk til at saken ble sendt på høring.

– Dette synes jeg er trenering. Denne saken har blitt svært grundig behandlet på nasjonalt plan. Stålsett-utvalget hadde en bred gjennomgang av dette, og Utdanningsdirektoratet gir råd på grunnlag var tung fagkunnskap. Da er det unødvendig at Trondheim kommune skal fortsette å utrede dette, som allerede har blitt utredet i lang tid. Dette kunne Bystyret bare ha vedtatt. Dette handler om grunnleggende prinsipper om likeverd og ikke-diskriminering som alle bør slutte seg til, sier hun.

Samtidig stemte hun for utsettelsen, når hun ikke fikk flertall for forslaget sitt.

– Det er jo lenge igjen til neste jul, og det er selvsagt en fordel at vedtaket forankres i organisasjonen på en god måte, sier hun.

– Religionsfrihet er ikke farlig for barn heller

Sunde-Eidem viser også til et annet problem, nemlig at kirken i mange tilfeller oppretter samarbeid med skolen om gudstjenesten lenger før det blir sendt ut noe påmeldingsskjema.

– Jeg vil ikke nevne noen navn, men jeg kjenner til skoler i Trondheim som for eksempel blir enig med kirken ganske tidlig for eksempel om at «i år har 5.-trinn ansvaret for julegudstjenesten», og så er det øvinger til sang og krybbespill for alle. Dette er selvsagt helt uakseptabelt, sier hun.

Sunde-Eidem legger til at det heller ikke er akseptabelt slik de gjør det på Strindheim skole, der alle som ikke fyller ut skjema, blir med i kirken.

Venstre-politikeren er skuffet over nivået på debatten. Hun synes det er trist at de som prøver å argumentere for religionsfrihet og ikke-diskriminering blir møtt med påstander om at man ikke bør motarbeide norske verdier og blir advart om hvor viktig det er å være «trygg på seg selv i møte med det fremmede», som Siri Wahl-Olsen argumenterte med i en kommentar i Adresseavisen den 10.12, under tittelen "Jesus er ikke farlig for skolebarna".

– Jeg tror absolutt ikke Jesus er noe farlig for barn, men jeg tror heller ikke religionsfrihet er farlig for barn, slår Sunde-Eidem fast.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.