Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Fra nyttår skal ikke Human-Etisk Forbund etter planen ha noe betjent kontor i Grønnegata 63 på Hamar, der forbundet har holdt til i flere tiår.
 Foto: Google street view

Fra nyttår skal ikke Human-Etisk Forbund etter planen ha noe betjent kontor i Grønnegata 63 på Hamar, der forbundet har holdt til i flere tiår. Foto: Google street view

Hard kritikk mot HEFs generalsekretær fra Hedmark fylkeslag

Fylkeslaget mener generalsekretær Trond Enger har gjort seg skyldig i «et eklatant brudd på vanlige saksbehandlingsregler, demokratiske prinsipper og god organisasjonsskikk».

Publisert:

Sist oppdatert: 12.06.2018 kl 08:19

Fylkesstyret i Hedmark HEF har vedtatt en skarpt formulert anke på generalsekretær Trond Engers beslutning om å legge ned HEFs kontor på Hamar og flytte de to stillingene til Gjøvik.

Anken ble formelt sendt til generalsekretær Trond Enger mandag.

Fylkeslaget argumenter for hvordan beslutningen har ført til sterk frustrasjon i fylket, og at mange truer med å legge ned sine verv. Dette gjelder blant annet konfirmasjonsutvalget i Hamar og omegn, fylkesleder Inger Haug samt en rekke tillitsvalgte i Kongsvinger-området.

Fylkeslaget har forståelse for ønsket om å samle forbundets ansatte på færre steder, slik at ingen skal jobbe alene, men etterlyser en vurdering av alternative tiltak for å bøte på dette. De reagerer også på at ingen andre alternativer enn Gjøvik ble vurdert som plassering for HEFs kontor i det nye fylket Innlandet (Hedmark + Oppland).

– Ingen av Innlandets høgskolebyer Hamar, Elverum og Lillehammer er presentert eller drøftet som lokaliseringsalternativer, skriver fylkesstyret, og legger til at både Hamar og Lillehammer er tiltenkt viktige funksjoner i det nye samlede fylket.

Et annet poeng de trekker fram, er at det ikke er vurdert i hvilken grad nedleggelsen av kontoret vil føre til økte reisekostnader. Det er for eksempel lenger å kjøre fra Kongsvinger til Gjøvik enn til Hamar, skriver de.

Eklatant brudd

Hovedkritikken gjelder generalsekretær Trond Engers framgangsmåte i saken. Beslutningen kom fullstendig overraskende på fylkesstyret.

– Det er på det rene at Hedmark fylkeslag verken er hørt i saken, eller på noe tidspunkt har blitt gjort kjent med at en nedleggelse av organisasjonsekretærfunksjonen i fylket var i prosess, skriver de i brevet.

Fylkesstyret mener dette er i strid med HEFs myndighetsdokument som ble vedtatt av Landsstyret 11. februar i fjor. Dette er et dokument som fordeler oppgaver og myndighet mellom forbundets ulike politiske beslutningsorganer og generalsekretæren/administrasjonen.

I styringsdokumentet står det at fylkeslagene er oppdragsgivere for de ansatte ved fylkeskontorene, og kan gi disse arbeidsoppgaver innenfor stillingsbeskrivelsen deres. I tillegg står det at tilsettinger ved fylkeskontorene besluttes av generalsekretæren, men at slike tilsettinger skal drøftes med fylkesstyrene.

Hedmark fylkesstyre mener det er rimelig å utlede av dette at en tilsvarende drøftingsplikt også vil utløses når det gjelder nedleggelse eller andre vesentlige endringer av funksjonen. De slår derfor fast at generalsekretæren har gjort seg skyldig i en saksbehandlingfeil og at framgangsmåten strider mot enhver forventet organisasjonspraksis.

– Prosessen representerer et eklatant brudd på vanlige saksbehandlingsregler, demokratiske prinsipper og god organisasjonsskikk, konkluderer fylkeslaget.

De krever at generalsekretærens beslutning oppheves. Hvis Enger står på sitt, krever fylkesstyret at saken sendes til Hovedstyret og behandles der.

Sak på kommende landsstyremøte

Fylkesleder i Hedmark, Inger Haug, ønsket mandag ikke å komme med utdypende kommentarer til brevet. Hun avventer svar fra HEF sentralt og ser frem til å diskutere saken på kommende landsstyremøte.

– Jeg forventer at denne saken blir en hovedsak på kommende landsstyremøte, og at man her drøfter hvordan forbundets endringsprosesser skal forankres i Human-Etisk Forbunds tillitsvalgte organer, sier hun.

Landsstyret er Human-Etisk Forbunds øverste organ mellom landsmøtene. Her sitter alle fylkesledere samt hovedstyret.

Saksbehandler ikke i media

Generalsekretær Trond Enger ønsker ikke å kommentere saken ut over at brevet fra Hedmark er mottatt og vil bli saksbehandlet på vanlig måte.

– Det er ikke riktig av meg å saksbehandle dette i media, sier han.

– Først foreslo du å legge ned HEFs kontor i Tromsø, noe som førte til en voldsom protest. Etter et møte i Tromsø endret du syn og opprettholdt kontoret i Tromsø med en ekstra stilling. Kan noe tilsvarende skje i Hedmark?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Klagen til Hedmark har ikke noe med Tromsø å gjøre. Vi skal lytte til argumentene de kommer med og se hva vi kan gjøre med saken, sier Enger.

– Klagen fra Hedmark går hovedsakelig på at de ikke har blitt hørt, noe de sier er i strid med Myndighetsdokumentet. Tar du selvkritikk på dette punktet? Burde de ha blitt involvert?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg saksbehandler som sagt ikke klagen deres i media.