Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Ahmadiyya Muslim Jama´at Norges moské på Furuset i Oslo.
 Foto: Furusetmoskeen

Ahmadiyya Muslim Jama´at Norges moské på Furuset i Oslo. Foto: Furusetmoskeen

Ahmadiyya-muslimer er nå fullverdige medlemmer i STL – sammen med sunni-muslimer

Etter et år med observatørstatus, er den norske Ahmadiyya-menigheten og Muslimsk Dialognettverk Norge nå enstemmig godkjent som fullverdige medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Publisert:

Sist oppdatert: 27.02.2019 kl 15:46

For et år siden meldte vi at Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge var tatt opp som medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Den gang fikk de imidlertid ikke fullverdig medlemsstatus. Gjennom 2018 har de to organisasjonene hatt observatørstatus – det vil si møte- og talerett, men ikke stemmerett. Det fikk de på mandagens årsmøte i STL.

I en pressemelding sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i STL at hun er glad for medlemstilveksten og ønsker Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Muslimsk Dialognettverk Norge velkommen til STL.

– STL har som mål å favne mangfoldet i det norske tros- og livssynslandskapet. At Muslimsk Dialognettverk Norge og ahmadiyyaene nå er inkludert i rådet er med på å styrke denne målsettingen.

Historisk

Det var først etter at den muslimske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) tok pause fra STL i 2017, at det ble aktuelt for Ahmadiyya-menigheten å søke opptak i samarbeidsorganisasjonen. Etter hva Fri tanke har forstått, har motvilje fra IRN gjort at de ikke har søkt tidligere, siden opptak til STL bare kan skje om alle medlemsorganisasjoner stemmer ja.

Hva skyldtes motviljen fra IRN? Det bunner i teologiske uenigheter mellom ahmadiyya-muslimer på den ene siden, og det store flertallet av sunni og shia-muslimer på den andre. For om sunni og shia-muslimer er uenige om mye, men de er enige om at islam defineres ved troen på én Gud og at Muhammed er hans siste profet. Mens ahmadiyya-muslimer har i sin teologi at det kom en profet etter Muhammed, nemlig Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908).

Derfor vil ikke andre muslimer akseptere ahmadiyya-muslimer som muslimer, og flere steder i den muslimske verden er de derfor forfulgt på grunn av sin tro.

Fellesskap, ikke godkjenning av teologi

Etter opptaket i fjor, fortalte Joys i STL at det hadde vært samtaler i forkant av at de to trossamfunnene ble tatt opp som medlemmer med møte- og talerett.

– Vi har vært tydelig på at vi er et fellesskap for alle, og at vi ikke vurderer teologi. Det å bli med i STL kan ikke på noen måte sees på som en anerkjennelse av at man har «riktig teologi». Både Muslimsk dialognettverk og Ahmadiyya-muslimene er innforstått med dette og ønsker å være med. STL er et sekulært prosjekt som jobber med handlingsrommet for og konsekvensene av tro og livssyn i vårt samfunn, presiserte hun den gang.

Den nye muslimske fellesorganisasjonen for moskeene som brøt med Islamsk Råd Norge (IRN) i 2017, Muslimsk Dialognettverk Norge, har en annen holdning til ahmadiyyaene enn IRN.

– Vi har hele tiden sagt at ahmadiyya bør være med i STL, og vi gleder oss til å samarbeide med dem, sa Basim Ghozlan fra MDN til Fri tanke i fjor.

Han bekreftet at MDN ikke ser på ahmadiyya som muslimer.

– Det er en teologisk uenighet her. De kan ikke bli med i vår organisasjon, men vi har selvsagt ingen problemer med å anerkjenne dem som et trossamfunn uavhengig av islam, sa Ghozlan den gang.

Faisal Suhel fra Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Yasmine F. Angell Morchid fra MDN gleder seg til å samarbeide videre i STL.
 Foto: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Faisal Suhel fra Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge og Yasmine F. Angell Morchid fra MDN gleder seg til å samarbeide videre i STL. Foto: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn


Gleder seg til å være fullverdige medlemmer

På mandagens årsmøte representerte Faisal Suhel ahmadiyyaene.

– Det er jo veldig fint. Vi har vært observatører lenge så det skal bli godt å være fullverdige medlemmer av rådet, sier Suhel ifølge STLs pressemelding.

Mens Yasmine F. Angell Morchid var en av MDNs representanter på møtet. Hun forteller at hun ser positivt på at MDN nå er medlemmer og kan bidra til det mangfoldige samfunnet i fremtiden.

STL teller nå 15 medlemssamfunn.