Gallup

Hvilken humanisttype identifiserer du deg mest med?

Relatert nyhet: En ikke helt vitenskapelig guide til norske livssynshumanister

Relatert nyhet: En ikke helt vitenskapelig guide til norske livssynshumanister

 
0%
50%
100%
 
Den jordnære humanisten
90 (20,6%)
Prestehateren
17 (3,9%)
Raddishumanisten
41 (9,4%)
Ideologen
51 (11,7%)
Ingeniørhumanisten
39 (8,9%)
Nyateisten
42 (9,6%)
Transhumanisten
10 (2,3%)
Dialoghumanisten
38 (8,7%)
Ingen av dem
69 (15,8%)
Liker ikke slike tester. Man skal ikke putte folk i bås.
39 (8,9%)

Det er avgitt 436 stemmer.

Vis alle galluper