Gallup

Hvilke saker mener du blir viktige for Human-Etisk Forbund fremover?

Relatert nyhet: Folk vil ha et inkluderende og dialogorientert Human-Etisk Forbund - Religionskritikk scorer lavere

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper