Gallup

Fikk du se og kontrollere skjemaet "Melding om fødsel" da du fikk barn?

Relatert nyhet: Krysser av for statskirken uten å spørre

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper