Gallup

Fikk du se og kontrollere skjemaet "Melding om fødsel" da du fikk barn?

Relatert nyhet: Krysser av for statskirken uten å spørre

Relatert nyhet: Krysser av for statskirken uten å spørre

 
0%
50%
100%
 
Ja
10 (12,5%)
Nei
31 (38,8%)
Husker ikke
15 (18,8%)
Har ikke barn
24 (30,0%)

Det er avgitt 80 stemmer.

Vis alle galluper