Kort notert

Reservasjonsleger rasler med sablene

Publisert: 11.09.2014 kl 11:37

Flere leger som fortsatt vil reservere seg mot å henvise til abort, protesterer kraftig mot helseminister Bent Høies (H) forslag for å løse reservasjonsstriden.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser om reservasjonsløsningen Høie og KrF-leder Knut Arild Hareide la fram i vår, utløper mandag.

– Forslaget fra helseministeren er ikke akseptabelt. Dette er kort og godt ikke fritak fra henvisningsplikten, sier leder Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett til Vårt Land.

Løsningen består blant annet i at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort. De må heller ikke legge ved en skriftlig henvisning, heter det i høringsnotatet.

Likevel forslår helseministeren at legen pliktes til, i samråd med kvinnen, å skriftlig redegjøre for hennes grunner til svangerskapsavbrytelse der abort ikke kan utføres før tolvte uke. Videre skal legen «straks sende kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd» til sykehuset dersom svangerskapet kan avbrytes før uke tolv. Legen skal også gjøre nødvendige undersøkelser og sende resultatet til sykehuset sammen med begjæringen, foreslår Høie.

Haaland mener forslaget i praksis innebærer en henvisning, og flere andre leger han har snakket med, er enige i at oppgavene strider mot deres samvittighet. Det samme gjør generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening, som framholder at Høies forslag i praksis innebærer henvisning til abort. (©NTB)

Vis alle notiser