Kort notert

Rekordstort tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Publisert: 24.03.2014 kl 13:07

Fritanke.no har skrevet mye om hvordan utgiftene til tro og livssyn utenfor statskirken øker når kirken får færre medlemmer, de andre får flere, og bevilgningene opprettholdes. Før helga fikk vi vite at bevilgningene nok en gang øker kraftig.

I år øker den statlige bevilgningen med 22 kroner pr. hode. Øker de kommunale tilskuddene tilsvarende, betyr det for HEFs del en økning på mellom 4 og 5 millioner kroner.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet

Les om hvordan denne utfordringen er søkt løst i Drammen.

Vis alle notiser