Kort notert

Regjeringen presenterer 30 tiltak mot radikalisering

Publisert: 10.06.2014 kl 13:58

Regjeringen legger fram 30 tiltak for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Politiets sikkerhetstjeneste skal blant annet inn i bildet tidligere enn i dag.

– Å bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person gjør et feilgrep som kan få konsekvenser for resten av livet, er en billig investering – en investering som kan føre til at Politiets sikkerhetstjeneste får færre fremtidige «klienter», skriver statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) i en kronikk i Aftenposten.

Bred tilnærming

Tirsdag legger de fram en ny handlingsplan mot radikalisering. De mener planen som den forrige regjeringen la fram i 2010 var fylt med gode intensjoner, men var for vag og ga for få konkrete resultater.

Dagens blå regjering påpeker at PST er den nasjonale ekspertisen på radikalisering og voldelig ekstremisme, men når de kommer inn i bildet er den det gjelder gjerne kommet langt inn i radikaliseringsprosessen.

– Vi skal trekke inn kompetansen til PST på et tidligere tidspunkt i det lokale arbeidet.

Planen legger dessuten vekt på at en bred tilnærming er nødvendig. Tiltakene involverer blant annet politiet, barnevernet, skolen, helsevesenet, fritidsklubber, Arbeids- og velferdsforvaltningen, utlendingsforvaltningen og kriminalomsorgen.

– I det politiet kobles inn i en sak knyttet til radikalisering, er det ofte for sent. Det å forebygge radikalisering må derfor være et ansvar som hviler på flere, uttaler de.

Lokale politikontakter

Ansvaret for å forebygge blir imidlertid lagt i politidistriktene. Der skal egne kontaktpersoner være kjernen i det lokale forebyggingsarbeidene.

– Disse forebyggingskontaktene skal ha kunnskap om effektive tiltak og tilgjengelige ressurser, holde dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og lokale samarbeidsaktører. (©NTB)

Vis alle notiser