Kort notert

Ønsker mer kritisk søkelys på trossamfunnenes særrett til å diskriminere

Publisert: 20.08.2014 kl 12:10

– Et mangfoldig samfunn fungerer ikke hvis alle prinsipper kan overkjøres så lenge noen anfører en tros- eller livssynsbasert argumentasjon, skriver styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, i Aftenposten i dag.

Videre skriver han:

– Vi har tradisjon for å tolerere mye i Norge. Dette er det også gode grunner til å fortsette med. Men hvor langt bør vi strekke toleransen for intoleransen?

I begynnelsen av august kom det frem at Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har vedtatt å begrense kvinners stemmerett innad i egen organisasjon. Hvis dette hadde skjedd i en organisasjon som ikke var tros- eller livssynsbasert ville det umiddelbart satt statsstøtten i fare. Det er ingen grunn til å legge andre kriterier til grunn for tros- og livssynssamfunn.

Les hele innlegget på Human-Etisk Forbunds nettsider.

Vis alle notiser