Kort notert

– Omskjæring i sykehus er knefall for religion

Publisert: 20.06.2014 kl 12:36

«Stortingets vedtak innebærer at alt helsepersonell i Norge forpliktes til å delta i en religiøs prosedyre uten hensyn til egen tro eller manglende tro. Dette begrunner helsekomiteen med at de mener omskjæringen er et medisinsk inngrep, til tross for at dette ikke har noen medisinsk begrunnelse og ikke faglig støtte fra helsepersonell i Europa.

Stortinget har i denne saken dessverre latt seg forvirre av religiøse pressgrupper, og faktisk feilinformasjon. Forstander Erwin Kohn i det Mosaiske trossamfunn uttaler til avisen Vårt Land at Norge med dette er «et lys blant alle nasjoner» i spørsmålet om omskjæring av guttebarn.

Jeg gremmes! Innføring av et gammeltestamentlig religiøst overgrep mot guttebarn i offentlig regi burde heller avstedkommet skamrødme blant våre politikere. De er slett ikke blitt lysende eksempler, men snarere et grelt eksempel på hvor galt det kan bli når de slutter å tenke prinsipielt om menneskeretter», skriver hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Robert Rustad i et innlegg i dagens Aftenposten.

Vis alle notiser