Kort notert

Nyvigslet biskop tok oppgjør med netthets mot Human-Etisk Forbund

Publisert: 22.09.2014 kl 08:53

Per Arne Dahl kritiserte kristnes netthets mot Human-Etisk Forbund og tok opp kampen mot Den islamske staten (IS) i sin første preken som biskop i Tunsberg. Han understreket at netthets er uverdig og destruktivt.

– Det er en skam når kristne på nettet hetser Human-Etisk Forbund og deres informasjonsleder Jens Brun- Pedersen, sa han.

– Jeg har aldri bedt om noen unnskyldning eller sagt at jeg har følt meg såret eller krenket. Men når det er sagt, er det hyggelig at han slik uoppfordret beklager dette, sier Brun-Pedersen til NTB.

Han er blant annet blitt sammenlignet med Joseph Goebbels og terrororganisasjonen Den islamske staten (IS). Han er blitt fortalt at han bør bli banket inn med Guds ord.

Hetsen er blant annet framsatt på den kristne Facebook-siden «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil».

Kampen mot IS

Dahl understreket for øvrig i sin preken at vi må trene oss på å skjelne mellom nødvendig reaksjon mot vold og kynisme, og den ødeleggende hevnen som bare lar voldsspiralen eskalere.

– Sånn sett er de siste ukers samlende front mot IS sine herjinger og krenkelser i Irak og Syria løfterik og håpefullt både for kirke og samfunn i landet vårt. Vi må reagere, sa Dahl, som også viet hevntanker og hat oppmerksomhet.

– Det er vi som taper og som tappes for energi og glede når vi tillater at vår fiende får oppmerksomhet og makt over oss. Hat og fiendebilder spiser oss opp innenfra, sa Dahl.

Langvarig utnevnelsesprosess

Dahl ble utnevnt av Kirkerådet i mars i år etter en utnevnelsesprosess som hadde vart i nesten seks måneder.

Per Arne Dahl etterfølger Laila Riksaasen Dahl, som gikk av i vår. Per Arne Dahl var ikke nominert forrige gang Tunsberg skulle ha ny biskop, i 2002, men ble spilt inn fra sidelinjen og ble grasrotas favoritt, skriver Vårt Land.

Vis alle notiser