Kort notert

NTB: Ingen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov

Publisert: 28.01.2020 kl 13:07

Den nye abortloven har ikke gitt noen endringer i antall fosterreduksjoner, viser tall fra St. Olavs hospital.

Totalt ble det utført 23 fosterreduksjoner i 2019, 15 av dem var av friske fostre.

– Siden loven trådte i kraft er det blitt uført seks fosterreduksjoner, noe som er normalen, sier Torbjørn Moe Eggebø ved Senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital til P4.

Den nye abortloven ble innført 1. september 2019. Kvinner som er gravide med flerlinger, må nå i en abortnemnd hvis de ønsker å fjerne ett eller flere friske fostre.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim er de eneste som gjennomfører fosterreduksjoner, såkalt tvillingabort, i Norge.

Jordmorforeningen var blant dem som var kritiske til loven og ønsket mer utredning før loven ble innført. De mener det er for tidlig å konkludere med at loven ikke fører til endringer i fosterreduksjoner, men leder Kari Aarø sier at de er glad for at like mange kvinner har fått gjennom sitt ønske nå som før.

– Det er viktig at vi ikke får flere innskrenkninger i dagens abortlov. Det må fortsatt være sånn at vi i Norge er i føresetet når det kommer til kvinners rettigheter og selvbestemt abort, sier Aarø.

Vis alle notiser