Kort notert

NTB: Færre nordmenn tror på reinkarnasjon

Publisert: 23.01.2020 kl 07:56

Sju av ti nordmenn tror ikke at mennesker har levd tidligere liv og blir født til stadig nye liv her på jorden, ifølge en undersøkelse.

Det blir stadig færre som tror på reinkarnasjon. Da forskere ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) spurte i 2012, svarte om lag 17 prosent at de trodde på reinkarnasjon. I 2019 har antallet som svarer at de tror på det, sunket til 11,4 prosent, skriver Vårt Land.

74,8 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de ikke tror på reinkarnasjon. Forsker Tore Witsø Rafoss ved KIFO tror nedgangen skyldes at samfunnet blir mer sekulært.

– Dette «rammer» både organisert religion og nyåndeligheten. Man får en polariseringseffekt, der det blir flere ateister og færre som inntar en mellomposisjon, sier han.

Witsø Rafoss sier at andelen som tror på reinkarnasjon, er mindre blant de med høyere utdanning og høy inntekt og blant dem som bor i byer. Undersøkelsen viser også at flere kvinner enn menn tror på reinkarnasjon.

KIFO spurte i undersøkelsen også nordmenn om de tror på horoskoper og naturmedisin. Også her ser forskerne en markant nedgang fra 2012 til 2019, sier Witsø Rafoss.

Vis alle notiser