Kort notert

– Må være forberedt på økt rekruttering til flere ekstremistiske miljøer

Publisert: 04.03.2015 kl 11:12

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er et dilemma at kommunene ikke varsles når fremmedkrigere som kommer hjem, kan være en trussel.

I Stortingets spørretime understreket Solberg at kommunene er anmodet om å jobbe med forebyggingsarbeidet på en mer aktiv måte og bidra til å hindre til økt rekruttering.

Det var Senterpartiets Jenny Klinge som stilte spørsmål ved dagens praksis der kommunene kan varsles dersom en hjemvendt fremmedkriger ikke er å anse som en trussel, men ikke hvis etterretningstjenesten har grunn til å tro det motsatte. Solberg erkjente at det er et dilemma.

– Det er en utfordring, men det har med forhold knyttet til personvern å gjøre, sa Solberg.

Rekruttering til ekstreme miljøer er ikke noe nytt tema, påpekte Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun lurte på hva slags lærdom vi kan trekke fra 1970- og 1980-tallet og oppblomstring av venstre- og høyreekstreme miljøer.

– Det er helt rett at vi har vært gjennom noe av det samme, men ikke i den størrelsesorden, svarte Solberg. Hun mener vi må være forberedt på en mer polarisert debatt framover, noe som kan gi økt rekruttering også til ekstremmiljøer på høyre- og venstresiden. (©NTB)

Vis alle notiser