Kort notert

Human-Etisk Forbund gratulerer Linda Hofstad Helleland

Publisert: 16.12.2015 kl 17:32

Kulturministeren er også ansvarlig for tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Human-Etisk Forbund håper at statsråd Hofstad Helleland vil oppfylle regjeringserklæringens punkter om skille mellom stat og kirke, samt likebehandling av livssyn med større iver og inderlighet enn sin forgjenger.

Regjeringserklæringen lyder slik på disse punktene:

  • «Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat.»
  • «Basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling».

Pressemelding 16.12.2015

Vis alle notiser