Kort notert

HEF støtter Flyktninghjelpens arbeid

Publisert: 12.12.2014 kl 15:16

Hvert år velger Human-Etisk Forbund seg ut et humanitært formål som støttes. I år har valget falt på Flyktninghjelpens arbeid i Syria og landene rundt.

Om lag 40 prosent av befolkningen i Syria (10,8 millioner) trenger akutt humanitær hjelp som følge av borgerkrigen i Syria. Flyktninghjelpen tilbyr husly, utdanning, juridisk rådgivning og vann- og sanitærtjenester til 505,000 syriske flyktninger i Jordan, Libanon og Irak.

Til nå har over 2,8 millioner syrere krysset grensene inn til nabolandene. Antall flyktninger som følge av situasjonen i Syria er voksende, og krigshandlingene stadig mer grusomme. Så langt har over 250 000 mottatt hjelp fra Flyktninghjelpen.

- Det er vanskelig å rangere kriser og nød, men antallet flyktninger som følge av situasjonen i Syria er voksende og krigshandlingene stadig mer grusomme. Derfor er det fattet et vedtak om å støtte Flyktninghjelpen med 150 000 kroner i år, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, på vegne av Hovedstyrets arbeidsutvalg.

Vis alle notiser