Kort notert

HEF og kirken skal møtes fast

Publisert: 20.05.2014 kl 09:38

I går hadde Human-Etisk Forbund og Den norske kirke sitt første dialogmøte. Dette skal bli et fast dialogforum, der hensikten er å finne felles grunn.

– Det har vært mer kontakt mellom oss og Den norske kirke enn folk kanskje er klar over. Vi har sittet ved samme bord både i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn og i jevnlige møter med ledelsen i Kirkerådet og Mellomkirkelig råd. Nå ønsker vi å møtes i et bredere sammensatt utvalg, sier generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund til Vårt Land.

Vis alle notiser