Kort notert

Hedningsamfunnet anmelder statskirken for medlemsjuks

Publisert: 22.11.2011 kl 14:20

Hedningsamfunnet anmelder Den Norske Kirke for medlemsjuks.

Bakgrunnen er ifølge hedningene mange års forargete reaksjoner fra mennesker som enten skulle vært strøket i kirkeregisteret, eller som aldri har tilhørt Kirken, men som stadig får henvendelser fra Kirken som tyder på at denne allikevel regner dem som medlemmer. Les mer her.

Vis alle notiser