Kort notert

Folkerettsjurist: Dublin-avtalen er misforstått

Publisert: 01.09.2015 kl 08:49

Oppfatningen om at flyktninger ifølge Dublin-avtalen skal sendes tilbake til det europeiske landet man først ble registrert i, bygger på en myte, mener folkerettsjurist.

Vigdis Vevstad har arbeidet med flyktningrett i 30 år. Hun sier til Vårt Land at når politikerne snakker om å bruke Dublin-avtalen, så handler det om å sende flyktninger tilbake til ankomstlandet. Det er ikke nødvendigvis den eneste muligheten, mener hun.

– I Dublin-regelverket ligger det bestemmelser som gir mulighet til å la flyktninger bli. Det er også å bruke Dublin-avtalen. Forskning, EU-kommisjonen og FN har vist at disse sjelden brukes, sier hun.

Et land kan altså velge å behandle en asylsøkers sak selv framfor å sende vedkommende tilbake til det første ankomstlandet, påpeker hun.

Borg-biskop og tidligere Kirkens Nødhjelp-general Atle Sommerfeldt mener det å konsekvent sende flyktninger tilbake er en villet politikk og særlig kritiserer han Fremskrittspartiet.

– Norge håndhever avtalen meget formalistisk. Myndighetene benytter seg ikke av dens humanitære vindu, sier Sommerfeldt.

– Asyl handler om beskyttelsesbehov, understreker han.

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet påpeker på sin side at Norge tar imot en større andel flyktninger enn folketallet skulle tilsi, og at det er uaktuelt å endre praksis. (©NTB)

Vis alle notiser