Kort notert

Flertall for kirkelig homovigsel

Publisert: 11.02.2013 kl 13:25

Bispemøtets samlivsetiske utvalg har konkludert og leverte 11.februar sin rapport til Bispemøtet. Utvalgets flertall (6 av 9 medlemmer) mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap.
Utvalgsrapporten blir drøftet på Bispemøtet denne uka. Hva som skjer videre er avhengig av innstillingen derfra og deretter skal Kirkerådet vurdere veien videre.

Vis alle notiser