Kort notert

Egen utdanning for gravplass-ansatte

Publisert: 26.01.2015 kl 14:17

En ny utdanning rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift er i disse dager blitt en realitet.

– Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og kompetansekrevende. I tillegg til generelle drifts- og – vedlikeholdsoppgaver, stilles det blant annet større krav til økonomi og helse, miljø og sikkerhet enn tidligere, sier Heidi Moen i Deltas yrkesorganisasjon Kirkeansatte.

Moen har vært pådriver i arbeidet for å få på plass den nye utdanningen. Den er også åpen for andre kirkelig ansatte eller personer som kan tenke seg et framtidig arbeid i gravplassektoren.

Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen KA har samarbeidet om den nye utdannelsen, som er lagt opp i tre deler. Den første delen starter i mars og tar for seg skjøtsel av gravplasser. (©NTB)

Vis alle notiser