Kort notert

Åpen folkekirke sikter mot flertall i kirkemøtet

Publisert: 27.03.2015 kl 14:49

Åpen folkekirke jobber for å stille liste i minst ni av elleve bispedømmer. Målet er flertall på kirkemøtet slik at ekteskapsliturgi for homofile og lesbiske blir innført i Den norske kirke.

– Målet er å få flertall. Det er klart, sier frontfigur Kristin Gunleiksrud Raaum i Åpen folkekirke til Dagen.

Aldri tidligere har et kirkevalg lignet mer på et politisk valg enn når kirkemedlemmer går til stemmeurnene i september.

– Det er stort engasjement. Mange opplever at det er mye som står på spill, sier Gunleiksrud Raaum.

Kirkemøtet stemte i fjor ned forslag til både forbønns- og ekteskapsliturgi for likekjønnede par. Åpen folkekirke ble dannet som en reaksjon og har som et hovedmål å innføre ekteskapsliturgi for homofile og lesbiske.

– Det er dette spørsmålet som engasjerer mest. Hvilken vei skal kirken gå? Skal den bli mer åpen eller lukket? spør Gunleiksrud Raaum, som også er nestleder i Kirkerådet.

Hun er ikke redd for å bidra til splittelse i kirken.

– Å si at to lister skaper splittelser er tøv. Kirken er delt midten i spørsmålet om likekjønnet ekteskap og har vært det lenge. Det er vel så mye de som arbeider mot vigsel for likekjønnede som bidrar til splittelse. De som ønsker å hindre to praksiser skaper en splittelse ved å ikke anerkjenne at to syn også får uttrykk i to praksiser, sier Gunleiksrud Raaum. (©NTB)

Vis alle notiser