Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen. Her er rådets leder, Kristin Halvorsen, på Human-Etisk Forbunds landskonferanse tidligere i høst.
 Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Human-Etisk Forbund

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen. Her er rådets leder, Kristin Halvorsen, på Human-Etisk Forbunds landskonferanse tidligere i høst. Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Human-Etisk Forbund

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Det er behov for en mer framtidsrettet lov om genteknologi, mener Bioteknologirådet.

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2018 kl 09:52

Teknologisk utvikling og uklare oppfatninger rundt genmodifisert organismer (GMO) øker behovet for en gjennomgang av lovverket, mener rådet, som for ett år siden tok initiativ til en landsdekkende debatt om temaet.

Da ble hele Norge invitert til å komme med innspill til hvordan et nytt GMO-regelverk bør se ut. En tilsvarende «høringsrunde» har aldri tidligere vært gjennomført.

– Unik innsikt

– Innspillene har gitt en unik innsikt i hva en rekke ulike miljøer og enkeltpersoner tenker om GMO-teknologien, heter det i en pressemelding fra rådet.

Blant innspillene som løftes fram, er at genredigering og andre genteknologier kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk og øke norsk konkurransekraft, samtidig som ansvaret for natur og miljø og forbrukernes tillit veier tungt.

Tirsdag vil Bioteknologirådet presentere sitt forslag til en ny GMO-regulering på et åpent møte på Litteraturhuset.

Mer fleksibilitet

Et samlet Bioteknologiråd mener det er viktig å ha en fremtidsrettet genteknologilov som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet, samtidig som myndighetene beholder oversikt og kontroll.

Det kan blant annet gjøres gjennom å differensiere kravene til konsekvensutredning i større grad enn det som gjøres i dag. Kravene til slik konsekvensutredning bør økes i takt med risikoen, mener rådet.

Et samlet råd anbefaler også at myndighetene allerede nå klargjør og benytter de mulighetene som finnes innenfor dagens regelverk, for større fleksibilitet i behandlingen av søknader om utsetting av GMO.

I tillegg bør det opprettes et offentlig utvalg som kan utrede nærmere forslag til endringer i genteknologilovens bestemmelser om utsetting av genmodifiserte organismer, mener rådet.

Revolusjon

Rådet påpeker at ulike teknologier for genmodifisering har eksistert i over 30 år. Men de siste årene har det skjedd en rivende utvikling på området. Særlig har den nye teknologien for genredigering, CRISPR, vært revolusjonerende.

Lovene som regulerer feltet, ble imidlertid utformet tidlig på 1990-tallet og har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen.

– Derfor er det økende debatt både i Norge, EU og resten av verden om hvordan genteknologi bør reguleres, blant annet om dagens regelverk er velegnet for forskning og utvikling av morgendagens produkter, skriver rådet i en pressemelding.

Tilspisset debatt

– Debatten har tilspisset seg ytterligere etter at EU-domstolen i sommer avgjorde at alle organismer fremstilt med genteknolog, i skal reguleres som GMO. Stadig flere ønsker nå en debatt om hvorvidt de nesten 30 år gamle bestemmelsene om GMO bør fornyes, heter det videre.

Et strengt lovverk har ført til at det kommer inn svært få søknader om bruk eller utsetting av genmodifiserte organismer, påpeker rådet.

I dag er kun fem typer genmodifiserte nelliker godkjent for import til Norge.

#GMOVis flere

Naturvernforbundet og Norges Bondelags anti-GMO holdning møtte døve ører

Naturvernforbundet og Norges Bondelags anti-GMO holdning møtte døve ører

Bred enighet på møte om at man bør åpne for mer GMO.

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Presenterer sitt forslag til ny GMO-regulering i dag.

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

GMO del 4:

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

– Oppsummert tyder forskningen på at de GMO-ene vi har sett så langt, inkludert de fra Monsanto, ikke er farlige, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet.

#BioteknologirådetVis flere

Naturvernforbundet og Norges Bondelags anti-GMO holdning møtte døve ører

Naturvernforbundet og Norges Bondelags anti-GMO holdning møtte døve ører

Bred enighet på møte om at man bør åpne for mer GMO.

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Presenterer sitt forslag til ny GMO-regulering i dag.

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

GMO del 4:

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

– Oppsummert tyder forskningen på at de GMO-ene vi har sett så langt, inkludert de fra Monsanto, ikke er farlige, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet.

#genteknologiVis flere

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Bioteknologirådet vil myke opp GMO-lovgivningen

Presenterer sitt forslag til ny GMO-regulering i dag.

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

GMO del 4:

Advarer mot skremselspropaganda rundt GMO

– Oppsummert tyder forskningen på at de GMO-ene vi har sett så langt, inkludert de fra Monsanto, ikke er farlige, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet.

Syntetisk biologi – syndebukk eller reddende engel?

Syntetisk biologi – syndebukk eller reddende engel?

Syntetisk biologi kan etter hvert gjøre det mulig å produsere organer for transplantasjon, CO2-spisende alger som lager fornybar energi, trær som gror hus samt gjenskape utdødde arter. Men hva med fallgruvene? (25.9.2014)

#crisprVis flere