Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
- Det er det sentrale medlemsregisteret som definerer kirkemedlemskap i praksis. Det er formalisme å legge det foreldede kirkeboksystemet til grunn, mener Kristin Mile.

- Det er det sentrale medlemsregisteret som definerer kirkemedlemskap i praksis. Det er formalisme å legge det foreldede kirkeboksystemet til grunn, mener Kristin Mile.

Mile: - Valgkortet er i realiteten et utmeldingskort

- Det er formalisme å si at oppføring i det sentrale medlemsregisteret ikke har noe med medlemskap å gjøre, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Publisert:

Sist oppdatert: 11.08.2009 kl 11:38

Kirken har nylig sendt ut valgkort til alle som er oppført i det sentrale medlemsregisteret. Folk som får kortet og tidligere har forsøkt å melde seg ut, eller som aldri har vært medlem, kan ifølge kirken returnere kortet og få feiloppføringen strøket.

Kirken er imidlertid svært påpasselig med å presisere at dette ikke innebærer "utmelding av kirken". Det er ikke det sentrale medlemsregisteret som definerer hvem som er medlem. Både teologisk og rettslig er det kun dåp som definerer medlemsskap. Og det bindende registeret over hvem som er døpt, finnes i de gamle kirkebøkene som ligger rundt på landets menighetskontorer. Dette er definert i Kirkeloven. Det sentrale medlemsregisteret har ingen lovhjemlet status i denne sammenhengen.

Derfor blir man ikke "meldt ut av kirken" bare ved å bli fjernet fra det sentrale medlemsregisteret, slik valgkortet innbyr til. Ordinære utmeldinger må gjøres via et eget skjema. Dette skjemaet må så sendes til det lokale kirkekontoret der man bor, slik at kirkeboka kan oppdateres. Først da kan kirken regne en person som utmeldt, juridisk sett.

- Formalistisk og spissfindig

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes logikken på dette området er underlig.

- Jeg forstår selvsagt de juridiske argumentene, men jeg synes det smaker av formalisme og spissfindigheter, sier Mile.

Hun konstaterer at til tross for at kirken ikke mener det sentrale registeret "definerer medlemsskap", så har de tydeligvis ingen problemer med å legge registeret til grunn for alle offentlige tall og data fra kirken.

- Når kirken blir spurt om hvor mange medlemmer de har, er det utelukkende tall fra det sentrale registeret som brukes. Når man skal regne ut hvor mye offentlig støtte de andre tros- og livssynsorganisasjonene skal få, kommer alle opplysninger fra det sentrale registeret. Oppføringer i registeret legges også til grunn når organisasjoner som oss mister offentlig støtte på grunn av "dobbeltmedlemskap" mot kirken, understreker Mile.

Hun synes det er på tide å oppdatere kartet etter terrenget.

- Det er ingen som blar i gamle kirkebøker for å finne fram slik informasjon. I praksis bruker kirken utelukkende det sentrale medlemsregisteret som kilde i slike saker. Derfor er det i alle praktiske sammenhenger slik at hvis du står her, så er du medlem. Og hvis du fjernes, så er du ikke medlem.

Mile synes det blir feil å si at det ligger en gammel bok et sted som overstyrer hva som står i det sentrale registeret.

- Det er i tillegg mye som tyder på at kirkebøkene er mangelfullt oppdatert. Sannsynligvis har kirkebøkene langt flere feil enn det sentrale registeret. Det er imidlertid ikke så mange, heller ikke i kirken, som bryr seg noe særlig om det. Dette taler i klare ordelag om at det kun er det sentrale registeret som har praktisk betydning, konstaterer hun.

Mile mener at det utsendte valgkortet derfor i praksis er et utmeldingskort.

- Sender man inn det, blir man strøket fra registeret. Da er man i alle praktiske sammenhenger utmeldt. For min egen del er jeg ikke så bekymret for om min utmelding er registrert i en lokal kirkebok eller ikke, så lenge jeg ikke er oppført i det sentrale kirkeregisteret, sier hun.

Urimelig å klandre kirken

Avdelingsdirektør i Kirkerådet Ole Inge Bekkelund synes det er urimelig av Mile å beskylde Kirken for formalisme.

- Kirkerådet forsøker å etterleve offentlige forskrifter og lover, og det undrer meg at Mile ikke er mer oppdatert på dagens lovgivning. Dagens lovgivning og praksis har offentlige myndigheter fastsatt, ikke kirken selv. Derfor blir denne kritikken alt for lettvint, mener han.

Han lurer på hva Mile mener når hun uttaler at "det er mye som tyder på at kirkebøkene er mangelfullt oppdatert".

- Jeg skulle gjerne hørt hva hun tenker på. Dette er i så fall en alvorlig sak for den lokale kirke. Kirkebokføring står for eksempel alltid på dagsorden ved biskopens tilsyn av menigheten, ved bispevisitas, sier han.

Han forstår at Mile er irritert over at Human-Etisk Forbund og andre har fått mindre offentlig støtte på grunn av feil opplysninger, men at det er urimelig å klandre kirken for dette.

- Det er ikke i vår interesse at feil skal forårsake mindre støtte til andre. Kirkerådet ser derfor fram til en opprydding i registeret ved hjelp av valgkortene, noe vi har bedt om midler til i 11 år, sier Bekkelund.

Han legger til at prosessen med å "oppdatere kartet etter terrenget", som Mile snakker om, er igang, men at det sentrale registeret ennå ikke er modent til å være medlemsdefinerende.

- Vi jobber med å få avviklet de gamle kirkebøkene som autoritative kilder til medlemsinformasjon. Men før vi kan be om de lovendringene som må til for å få til dette, må kvaliteten på det sentrale registeret høynes. Utsendingen av dette valgkortet er en viktig del av dette arbeidet, sier han.

- Men likevel har altså registeret blitt brukt som autoritativ kilde i praksis i lang tid, som Mile påpeker?

- Ja, det har det. I forbindelse med en klagesak til Sivilombudsmannen i 2006 begrunnet departementet dette med at det sentrale medlemsregisteret er det best tilgjengelige registeret, sier Bekkelund.

INGEN AVDØPINGSSEREMONI
Noteres man i en kirkebok som utmeldt, er man utmeldt i juridisk, administrativ forstand. Men det er verdt å merke seg at når en person først er døpt, vil dette i teologisk forstand alltid tillegges vekt av kirken. Det finnes ingen kirkelig avdøpingsseremoni.

Hvis vedkommende skulle ønske å melde seg inn igjen, vil derfor ikke kirken kreve noen ny dåp. Kirken tillegger altså dåpshandlingen betydning, selv om vedkommende har valgt å melde seg ut. For kirken sees alle døpte på som "Guds barn", selv om den enkelte døpte selv ikke lenger tillegger dåpen noen slik symbolsk betydning.

HTML .fb_share_link {
PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 20px; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND: url(http://static.ak.fbcdn.net/images/share/facebook_share_icon.gif?2:26981) no-repeat left top; HEIGHT: 16px; PADDING-TOP: 2px
}

Del på Facebook