Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Organisasjonen Origo var tidligere i høst i søkelyset fordi de har sikret seg domenet "darwin2009.no" foran biologenes feiring av Darwin-jubileet i 2009.

Organisasjonen Origo var tidligere i høst i søkelyset fordi de har sikret seg domenet "darwin2009.no" foran biologenes feiring av Darwin-jubileet i 2009.

Protesterer mot kreasjonist-propaganda på Skien-skole

Professor i biologi Dag O. Hessen er oppgitt over at filmen Expelled er planlagt vist på en videregående skole i Skien. - Det er uredelig å gi inntrykk av det er en debatt her, sier han.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.12.2008 kl 15:12

Knut Sagafos er religionslærer ved Skien videregående skole. Han er også styremedlem i organisasjonen Origo. Dette er en kristen organisasjon som hevder at Darwins utviklingslære er feil, og at det heller er slik at "universet, naturen og livet er skapt", som det heter på hjemmesidene til organisasjonen.

Den 15. desember ønsker Sagafos å vise filmen Expelled på skolen.

Dette er en amerikansk film som hevder at den etablerte vitenskapen undertrykker personer som stiller spørsmål ved evolusjonslæren. Filmen argumenterer også sterkt for den såkalte "intelligent design"-teorien som sår tvil om evolusjonsbiologien og hevder at livet er skapt av en "intelligent designer".

Rektor ved Skien videregående skole, Torgeir Berstad, sier til Telemark Arbeiderblad at han må se filmen før han eventuelt godkjenner visningen. Han signaliserer imidlertid en åpen holdning.

- Human-Etisk Forbund har også vært på skolen i en time. Det er ytringsfrihet. Læreren har rett til å ha et syn selv. Problemet kommer hvis læreren forfekter at bare det han står for er det eneste sanne, sier rektoren.

Ingen likeverdig debatt

Professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen, er oppgitt over det han hører.

- Hvis man viser denne filmen slik det beskrives, gir man inntrykk av at det er en slags likeverdig debatt her. Det er det ikke. Det er grunnleggende uredelig å gi inntrykk av noe annet. Denne filmen er utilbørlig og ensidig kreasjonistpropaganda, sier han.

- Hva med ytringsfriheten? Er det ikke bedre å få slikt ut slik at man får diskutert saken?

- Det er alltid noen som forfekter et annet syn, og vil slippe til. Men ett sted må grensen gå for hva man kan kalle et legitimt standpunkt. Evolusjon er så solid dokumentert at det blir helt urimelig å hevde at det ikke stemmer. Det blir som å si at jorda er flat, sier han.

Hessen synes den eneste sammenhengen der det kan la seg forsvare å vise en slik film i skolen, er hvis den blir brukt for eksempel for å illustrere hvordan religiøse kreasjonister legger fram sitt syn.

- Kreasjonistene argumenterer tilsynelatende vitenskapelig, og det er ikke er så lett å gjennomskue dette for ikke-fagkyndige. Derfor blir mange et enkelt offer for de manipulerende strategiene til Origo og andre kreasjonist-miljøer av denne typen, sier han.