Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Akupunktur er fortsatt den mest populære alternative behandlingsformen i det utvalget vi har tatt med.
 Foto: Pixabay

Akupunktur er fortsatt den mest populære alternative behandlingsformen i det utvalget vi har tatt med. Foto: Pixabay

Nedgangen for alternativ behandling har stoppet

Etter å ha vært i nedgang siden 2012, har bruken av alternativ behandling i Norge stabilisert seg.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.11.2019 kl 18:01

Etter å ha vært i nedgang siden 2012, har bruken av alternativ behandling i Norge nå stabilisert seg.

Nafkam, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, har siden 2007 undersøkt hvor mange som bruker alternativ behandling i Norge. Siden 2012 har undersøkelsene kommet annethvert år.

I sommer ble resultatene fra 2018-undersøkelsen offentliggjort. De viser at bruken av de seks alternative behandlingsformene Fri tanke har valgt å fokusere på, flatet ut mellom 2016 og 2018, etter å ha vært i tydelig nedgang i perioden 2012–2016.

Alternativ behandling er langt mindre populært i dag enn det var i 2012, men nedgangen har stoppet opp.

Alternativ behandling er langt mindre populært i dag enn det var i 2012, men nedgangen har stoppet opp.

Stabilisert på lavere nivå

Tallene må tas med en klype salt, siden det bare er tusen personer som er spurt, og bare under én prosent som svarer at de har brukt noen av de alternative behandlingsformene. Når for eksempel bare 0,7 prosent svarer at de har prøvd homøopati det siste året, betyr det at bare sju personer svarer at de har brukt dette.

Det er likevel interessant å se på trendene, og de bekrefter i stor grad funnene fra 2016. Det tyder på at nedgangen fra tidligere år har stoppet opp og at bruken har stabilisert seg. Healing viser en økning fra én til 2,3 prosent, mens de andre behandlingsformene er stabile eller har en marginal nedgang. Alle endringer er imidlertid innenfor feilmarginen.

Fortsatt er akupunktur den mest brukte alternative behandlingsformen, mens på bunnen finner vi homøopati og kinesiologi. Nafkam har også med massasje i oversikten. 14,9 prosent oppgir å ha prøvd dette, de aller fleste innen helsevesenet. Ettersom dette ligger i grenseland for hva som kan regnes som alternativt, har vi valgt å se bort fra det.

Healing i helsevesenet

Nafkams statistikk skiller mellom alternativ behandling i og utenfor helsevesenet. Vi har slått sammen dette i vår oversikt, men det er likevel verdt å merke seg at rundt halvparten av de som svarer at de har brukt akupunktur eller soneterapi, sier de har fått dette innenfor helsevesenet.

Det finnes også respondenter som oppgir de har fått naprapati, healing, osteopati og kopping innenfor helsevesenet.

Flest kvinnelige brukere

Som i 2016 finner Nafkam at kvinner bruker alternativ behandling mer enn menn. 29 prosent kvinner og 17 prosent menn oppgir å ha brukt alternativ behandling minst én gang i 2018.

Kvinnelige alternativbrukere legger også igjen mer penger pr. person, nesten 3500 kroner i året. Dette er rundt tusen kroner mer enn de mannlige alternativbrukerne. Mens den kvinnelige pengebruken er omtrent stabil siden 2016, har imidlertid den mannlige pengebruken økt med ca. en tredel.

Les hele rapporten her.

#Alternativ behandlingVis flere

Nedgangen for alternativ behandling har stoppet
Biopopulisme: Hvordan Europas populister bidro til meslingepidemien

Biopopulisme: Hvordan Europas populister bidro til meslingepidemien

Antall meslingtilfeller i Europa i 2018, var femten ganger så høyt som i 2016. Europas populister har sin del av skylda.