Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Til tross for at det mange steder var liten tvil om at det også var kirkevalg på samme sted som kommune- og fylkestingsvalg, var deltagelsen i kirkevalget ikke mer enn 12,7 prosent. I 2015 var oppslutningen 15,1 prosent, mens den var 8,7 prosent i 2013 og 13,1 prosent i 2011.
 Foto: Liss Gjelset

Til tross for at det mange steder var liten tvil om at det også var kirkevalg på samme sted som kommune- og fylkestingsvalg, var deltagelsen i kirkevalget ikke mer enn 12,7 prosent. I 2015 var oppslutningen 15,1 prosent, mens den var 8,7 prosent i 2013 og 13,1 prosent i 2011. Foto: Liss Gjelset

Bare 12,7 prosent stemte i kirkevalget

Tross samme valgdag og sted som kommune- og fylkestingsvalget, gikk valgdeltagelsen i kirkevalget ned. Dramatisk for kirkedemokratiet, mener Vårt Land-kommentator.

Publisert:

En valgdeltakelse på 12,7 prosent i kirkevalget er dramatisk lavt og utgjør en svekkelse av kirkedemokratiet, skriver kommentator Alf Gjøsund i Vårt Land.

Gjørsund, som er redaktør for Religion og debatt i Vårt Land , skriver at kandidatene ikke var i nærheten av å nå ut med sine budskap.

- Mange av dem drev ikke valgkamp i det hele tatt. Og hvis man var så iherdig at man søkte opp navnet på nettet, ble man sannsynligvis skuffet da man leste presentasjonene. De var nesten ubrukelige som grunnlag for valget.

Valgdeltakelsen i år er lavere enn ved forrige kirkevalg, da diskusjonen om vigsel av likekjønnede engasjerte mange. Deltakelsen i år var på 12,7 prosent, mens tilsvarende tall i 2015 var 15,1 prosent.

Men selv om den lave valgdeltakelsen kan gjøre at kirken havner i utakt med folket, er ikke det nødvendigvis bare negativt, ifølge Gjøsund.

- Kirken skal jo være et «lys og salt», som skriften sier. Den skal gi etisk veiledning, utfordre vår livsstil, og forkynne et evig budskap. En gjennomsnittskirke vil aldri oppfylle det oppdraget, skriver han.

Til sammen fikk Åpen folkekirke 39 mandater, Nominasjonskomiteens liste 29 mandater og Bønnelista fikk ni mandater.

Se bildene som viser sammenblandingen av kirkevalg og kommune- og fylkestingsvalg i år.

Nøkkelord