Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Forskning støtter advarslene fra konservativt kristne i USA: Kristendommen er på vei ned.
 Foto: Pixabay

Forskning støtter advarslene fra konservativt kristne i USA: Kristendommen er på vei ned. Foto: Pixabay

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

Publisert:

Konservativt kristne i USA har opp gjennom årene fått mye oppmerksomhet for sine beklagelser om at kristendommens svekkes i den amerikanske julefeiringen. Spesielt har bruken av det sekulære uttrykket «Happy Holidays» fått gjennomgå. Uttrykket «War on Christmas» er også lansert. Les flere detaljer her.

Nå får de konservative bekymringsmeldingene rundt kristendom og jul støtte i en undersøkelse fra Pew Research Center som sammenligner tall fra 2013 og 2014 med tall fra høsten 2017.

Undersøkelsen viser at de har god grunn til å uroe seg.

Ikke bare viser undersøkelsen at oppslutningen rundt kristendommens stilling i jula svekkes. Den viser også at stadig færre bryr seg.

Det er vesentlig færre i 2017 som synes det er viktig at «Merry Christmas» skal brukes som julehilsen, i motsetning til hva for eksempel president Donald Trump mener. Andelen som bryr seg om dette har gått ned fra 43 prosent i 2013 til 32 prosent i 2017. Tilsvarende har andelen som ikke bryr seg økt fra 45 til 52 prosent.

De fleste respondentene er enig i at kristendommens rolle i jula er vektlagt mindre nå enn før, men bare rundt 30 prosent ser dette som et større eller mindre problem.

Synet på jul som en hovedsakelig religiøs tradisjon er svekket med fem prosentpoeng i perioden 2013 og 2017, til fordel for et mer blandet syn på hva jula er. Synet på jul som hovedsakelig en kulturell tradisjon har styrket seg i perioden.

Oppslutningen rundt kristendom mellom 2013 og 2017 er på nedtur på de fleste fronter i undersøkelsen. Færre sier for eksempel at de har tenkt seg i kirken på julaften etter første juledag.

Også kristne tror mindre

Pew Research Center stiller også en del generelle spørsmål for å kartlegge utviklingen i amerikanernes tro på Bibelens julefortelling. Også der peker pilene klart nedover. Tendensen er gjennomgående.

Færre tror bokstavelig på at Jesus ble født av en jomfru, at han ble lagt i en krybbe, at det kom tre vise menn og at en engel annonserte fødselen for en gruppe gjetere. Samlet sett svekkes troen på at disse hendelsene er reelle med åtte prosentpoeng fra 2014 til 2017 – fra 65 til 57 prosent.

Til og med blant de som betegner seg som kristne svekkes troen på den klassiske bibelfortellingen om Jesu fødsel. Blant kristne har oppslutningen om disse trosdogmene gått ned med fem prosentpoeng, fra 81 prosent til 76 prosent.

Undersøkelsen finner også at det er betydelige forskjeller mellom de som stemmer republikansk og demokratisk når det gjelder disse tingene. Republikanerne er jevnt over mye mer opptatt av kristendommens stilling i jula.

Det er også store forskjeller når det gjelder alder. Eldre generasjoner bryr seg mye mer om kristendommens stilling. Den yngste generasjonen «millennials» (født etter 1980) er klart mindre religiøs og klart mindre opptatt av religion enn de eldre.

Økt støtte til sekulært prinsipp

Pew-rapporten trekker også inn en av hjertesakene til den amerikanske humanistbevegelsen, nemlig kampen mot bruk av religiøse symboler på offentlig grunn. Også her ser vi en klar utvikling i sekulær retning.

Klart flere amerikanere mener i 2017 det er uakseptabelt med for eksempel kristne kors på offentlig grunn enn i 2014.

Støtten til de sekulære prinsippene styrker seg. Flere sier nei til religiøse symboler på offentlig grunn.

Støtten til de sekulære prinsippene styrker seg. Flere sier nei til religiøse symboler på offentlig grunn.

#statistikkVis flere

Flere som ikke tror på Gud, enn som tror, i Den norske kirke
Religion fortsetter nedturen i USA
Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

#religiøsitetVis flere

En ateist som faster

En ateist som faster

Derfor er kvinner mer religiøse enn menn

Derfor er kvinner mer religiøse enn menn

Statistiske undersøkelser kan gi et hint.

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

#amerikansk sekularismeVis flere

Religion fortsetter nedturen i USA
Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Religion betyr mindre for amerikanere i jula

Den amerikanske jula avkristnes og stadig færre bryr seg.

Utnevnelsen av Kavanaugh kan føre til tap i humanistenes første sak i Høyesterett

Utnevnelsen av Kavanaugh kan føre til tap i humanistenes første sak i Høyesterett

Greier Trump å viske ut skillet mellom stat og kirke i USA? En viktig symbolsak er på vei.