Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Den beste måten å få ryddet skikkelig opp i Kirkens medlemsregister på, er å få sendt drøyt 3,5 millioner slike, mener HEFs Bente Sandvig. Og Kirken er enig.

Den beste måten å få ryddet skikkelig opp i Kirkens medlemsregister på, er å få sendt drøyt 3,5 millioner slike, mener HEFs Bente Sandvig. Og Kirken er enig.

- Alle kirkemedlemmer må få brev

#Bente Sandvig i HEF er ikke i tvil om at det fortsatt er mange som står feiloppført som kirkemedlemmer. 70.000 er et forsiktig estimat, og den eneste...

Publisert:

Sist oppdatert: 16.02.2007 kl 11:02

Bente Sandvig i HEF er ikke i tvil om at det fortsatt er mange som står feiloppført som kirkemedlemmer. 70.000 er et forsiktig estimat, og den eneste måten å avdekke dette på, er å sende brev til alle kirkemedlemmer, mener hun.

Tekst: Even Gran
Publisert: 16.02.2007

På onsdag skrev Fritanke.no at det fortsatt kan være 120.000 personer som er feiloppført som kirkemedlemmer, og som ikke ble fanget opp av fjorårets opprydding.

Gruppa det er snakk om er de som har meldt seg ut av statskirken eller aldri vært medlem, og som ikke har meldt seg inn i noen av de andre tros- og livssynssamfunnene. Hvis noen av disse har blitt oppført som kirkemedlemmer, ble de ikke fanget opp av oppryddingen i fjor.

Denne oppryddingen fanget nemlig bare opp de som var oppført både i Kirken og hos en av de andre tros- eller livssynsorganisasjonene.

Tre og en halv millioner brev

Fagsjef i HEF, Bente Sandvig, er opptatt av å få identifisert og korrigert denne feilen. Hun mener at den beste måten å gjøre det på, er å sende drøyt 3,5 millioner brev. Alternativt kan man ta inn informasjonen i selvangivelsen eller lignende

- Denne eneste måten å få et korrekt kirkeregister på, er å sende informasjon til alle som er oppført som kirkemedlemmer i Norge. Dette ar vi ment hele tiden. Her kan de bli informert om hvilken tilknytning de har til Kirken, med mulighet til å melde tilbake hvis noe er feil, sier hun.

Forsiktig anslag: 70.000

I går la Fritanke.no fram et anslag på at denne gruppa kan telle rundt 120.000 mennesker. Tallet er basert på en sammenstilling av resultatet fra en Norstat-undersøkelse og tall fra SSB. Leder av STL, Jan Benjamin Rødner, har tidligere overfor Fritanke.no anslått at gruppa kan telle rundt 200.000 mennesker.

- Dette kan vi bare gjette rundt, men at det er minst like mange som har meldt seg ut av Kirken uten å melde seg inn et annet sted, som det er overganger til andre tros- og livssynssamfunn og som så har blitt feiloppført som kirkemedlemmer igjen, er et forsiktig estimat, understreker Sandvig. Det vil si rundt 70.000.

Også Dnk vil sende brev til alle

Bente Sandvig forteller at HEF ikke er alene i å kreve at det må sendes et brev til alle kirkemedlemmer.

- Også Kirken selv var med på å kreve at opprettelsen av kirkeregisteret måtte skje ved at alle som var ført opp som kirkemedlemmer fikk brev, forteller hun.

Departementet ønsket imidlertid ikke å gjøre dette. De mente det ble for dyrt. Isteden valgte de å skrive til en mindre gruppe, nemlig de dobbeltregistrerte.

- Dermed sparte de litt penger, men greide heller ikke å fange opp alle, poengterer Sandvig.

Hun understreker at det i sin tid var beregnet at det ville koste ca. seks millioner kroner å sende ut et slikt brev. Det tilsvarer omtrent det departementet har brukt på en del andre spesialtiltak innen Kirken det siste året.

- Blant annet brukte de nylig en sum i denne størrelsesordenen på et prøveprosjekt for å styrke den demokratiske medvirkningen i en del utvalgte menigheter. Så pengene er der hvis bare den politiske viljen er der, understreker Sandvig.

Har begynt å ta det på alvor

Hun forteller at det tidligere har vært et problem å få departementet til å innrømme at dette i det hele tatt kan være et problem. Etter resultatet av fjorårets opprydding, virker det imidlertid som om de er i ferd med å forstå at dette kan være en betydelig feilkilde.

- Årsaken til at de har skjønt dette, er at det ble avdekket så mange feil i oppryddingen blant dobbeltmedlemmene, og at det ikke er noen grunn til å tro at problemet er mindre blant de som bare har meldt seg ut av Kirken eller aldri har vært medlem noe sted, sier Sandvig.

- Vil koste mer enn seks millioner
Seksjonsleder for Kirkens medlemsregister Ole Inge Bekkelund, støtter Bente Sandvig i at det bør sendes et brev til alle kirkemedlemmer.

- Det er ingen annen måte å rydde opp i registeret på. Dette har vært standpunktet til Kirken helt siden medlemsregisteret ble opprettet i 1998, sier han.

Bekkelund synes at man enten skal sende et brev til hver eneste kirkemedlem, eller at det sendes det et fellesbrev til alle husstander som har kirkemedlemmer.

Han tror imidlertid prisen for å henvende seg kollektivt til alle kirkemedlemmene kan bli vesentlig høyere enn de seks millioner kronene man anslo da kirkeregisteret ble opprettet.

- I gangene her hos oss har det blitt snakket om at det kan koste opp mot 30 millioner, hvis man regner med alt det administrative arbeidet, sier han.

Bekkelund legger til at det er vanskelig å vite dette helt sikkert. Det spørs blant annet hvilken avtale man får når det gjelder trykking og distribusjon, sier han.