– De er historiens mest traumatiserte kvinner

Mahdi Qader Maghdid og Julia McDade er ansvarlige for Norsk Folkehjelps arbeid i Irak og prosjektet Human-Etisk Forbund skal bidra med støtte til. FOTO: Arnfinn Pettersen

HEF skal hjelpe jezidi-kvinner i Irak

– De er historiens mest traumatiserte kvinner

Jezidikvinner tas til fange, voldtas, bankes opp, tortureres, selges og kjøpes, men hvordan går det med de som rømmer eller slippes fri fra grusomhetene? Vi møtte to som arbeider for å sosialisere dem tilbake i samfunnet.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

Ifølge Norsk Folkehjelp er totalt mellom 4000 og 4500 jezidier i fangenskap hos ISIL i dag. De som slipper trenger både traumehjelp og hjelp til å bli sosialisert tilbake til lokalsamfunnet. Personene på bildet er jezidier, men har ikke nødvendigvis vært i ISIL-fangenskap. FOTO: Norsk Folkehjelp

Se bildet større

Norsk Folkehjelp er allerede på plass i jezidi-områder med humanitær innsats, og det er noe av bakgrunnen for at FN har bedt om folkehjelpas bistand med prosjektene. FOTO: Norsk Folkehjelp

HEFs solidaritetsprosjekt i Irak

Dette er HEFs solidaritetsprosjekt i Irak

• Beskyttelse, psykososial og medisinsk bistand i samarbeid med lokale myndigheter
• Støtte til foreldreløse barn i deres utvidede familier (støtte til hele familien)
• Dialog med jezidienes religiøse ledere for å fremme reintegrering og sosial aksept av voldsutsatte kvinner og barn
• Støtte til transport og økonomisk bistand for å sikre at kvinner får medisinsk bistand ved helseklinikker
• Kursing av internasjonale traumespesialister for sosialarbeidere og hjelpere grupper

95 prosent av mottakerne av bistanden vil være internt fordrevne kvinner, barn og menn fra minoritetsgrupper, primært jezidier, men kan også omfatte andre minoriteter som shabaler og kristne, som har tilhold i Dahuk-provinsen. Mottakerne vil omfatte kvinner som har overlevd omfattende vold og seksuelt misbruk i ISIL-fangenskap, foreldreløse og familier som har mistet nær familie fordi de er bortført, drept eller utsatt for vold.

De fleste av aktivitetene vil bli gjennomført i Kurdistan, hovedsakelig i Dehuk- og Erbil-provinsen, og forhåpentlig etter hvert i jezidienes områder i Sinjar etter hvert som disse blir frigjort.

Prosjektet gjennomføres av Norsk Folkehjelp.

I et hektisk lokale hos Norsk Folkehjelp møter vi Julia McDade og Mahdi Qader Maghdid. De er ansvarlige for Norsk Folkehjelps arbeid i Irak og skal møte oss for å gi klarhet i hva slags prosjekt det egentlig er Human-Etisk Forbund har bestemt seg for å bidra til i Irak.

Menneskehandel satt i system

Uten at noen føler det minste behov for formaliteter går de to rett på å legge ut om den brutale virkeligheten den kurdiske jezidiminoriteten lever i.

– Da ISIL tok Kojo (kurdisk by: red. adm) i Irak fikk byens innbyggere to dagers frist på å konvertere til islam. Og da fristen gikk ut begynte ISIL å drepe mennene, uavhengig om de hadde konvertert eller ikke. Kvinner og barn ble tatt til fange av soldatene, åpner Maghdid.

Han forklarer at totalt mellom 4000 og 4500 jezidier holdes fanget av ISIL i dag. Vi lurer på hva som skjer med kvinner og barn når de er tatt til fange og får en deprimerende gjennomgang av hvordan menneskehandlene fungerer i dagens Irak.

– Du vet, jezidikvinnene er vakre, begynner britiske McDade.

– Først fordeles de etter rang. De øverste lederne kan velge opp mot 20 kvinner, så fordeles resten nedover. Etter at ISIL-krigerne er ferdig med dem selges de videre til andre ISIL-soldater.

Selges tilbake til familiene

De to representantene for Norsk Folkehjelp sier ting de har sagt før, mange ganger. Kjøp og salg av kvinner og jenter som sex-slaver, fysisk og psykisk tortur er åpenbart en naturlig del av den verden de lever i. De forklarer at kvinnene i flere tilfeller har blitt forsøkt solgt tilbake til familiene.

De forteller videre at arbeidet de skal i gang med i Irak handler om å tilby kvinnene et nettverk hvis de overlever lenge nok til å vende tilbake til familiene. Kvinnene som kommer tilbake er avhengig av krisehjelp, medisinsk hjelp og at de religiøse lederne aksepterer dem tilbake i samfunnet.

– Mange velger rett og slett å ta livet sitt, sier McDade.

Hun mener dette er snakk om historiens mest traumatiserte kvinner.

– Her er det snakk om ISIL-soldater som har blitt fortalt at de er sanksjonert av gud til å behandle mennesker med feil tro på de mest grusomme måter. Det får forferdelige utslag, sier McDade.

Fra voldtatt til utstøtt

Ifølge McDade er problemet for de hjemvendte kvinnene i dag at kvinner som har hatt et forhold til en som ikke er jezidi, ikke lenger regnes som jezidi etter deres tradisjon. Det gjør at mange som har vært fanget og brukt som sex-slaver sliter med å bli akseptert når de kommer tilbake.

Om overgrepene som skjer i regi av ISIL er McDade kompromissløs i sine karakteristikker:

– Disse ISIL-soldatene tilhører ikke menneskerasen! Disse overgrepene kan ikke forsvares på noen som helst måte. Attpåtil kommer mange av de verste overgriperne fra velfungerende europeiske land. Det er ikke til å forstå, sier hun.

Ifølge Norsk Folkehjelps representanter i Irak er det få andre som kan gjennomføre de prosjektene som blant annet Human-Etisk Forbund bidrar til i Irak.

– FN henvender seg til oss for å gjennomføre disse prosjektene. Det er vi som har kontaktene og kjenner kulturen. Å forstå jezidiene er nøkkelen til å lykkes, sier McDade.

Viktige kontingentpenger

For de som noen gang har lurt på hva kontingentpengene til Human-Etisk Forbund går til, er altså deler av svaret for tiden i Irak. Blant ødelagte menneskeskjebner, utstøtte kvinner og knuste drømmer finnes det mennesker som jobber for et glimt av håp.

– Vi vet at vi snart må ta i mot 4000 kvinner selv som trenger hjelp og støtte. Hvis vi ikke har et nettverk på plass for de jentene ender vi fort opp med 4000 selvmord, avslutter McDade.

Siste nytt i Reportasje

Sluker flammer i kamp mot overtro
Indiske ateister maner til kamp mot skadelig religion
Visste du at 30% av offentlige skoler i Storbritannia er religiøse?

REPORTASJE: Humanists UK er verdens nest største humanistorganisasjon. Men for tiden er sjefen også veldig opptatt av en liten hund.

 
«Demonen» var bare et vanlig menneske

Anders Torp fikk møte «demonen» som skremte vettet av ham som fireåring.

Mener staten legger opp til mer særbehandling av Den norske kirke

Menneskerettighetsekspert bekymret for den nye samlede loven om tros- og livssynssamfunn.

Satser nesten alle andre steder enn i Midtøsten

IHEU - den internasjonale humanistiske paraplyorganisasjonen – har ekspansive planer. Men noen steder er det vanskeligere enn andre.