Human-Etisk Forbund forteller historien på ett minutt og 43 sekunder. Se videoen her.

HEF lanserer KRLE-film:

Vil vise hvorfor KRLE er uakseptabelt

Human-Etisk Forbund lanserer i dag en film som i løpet av ett minutt og 43 sekunder forteller historien til religions- og livssynsundervisningen i norsk skole fra 1997 og fram til i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2014 kl 11:23

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Svarer du at du vil ha mer kristendom i skolen, får du et realt håndtrykk: HEF er uenig med deg, men respekterer ditt valg.

Se bildet større

Klikker du av for at du ønsker en mer inkluderende skole, blir du oppfordret til å støtte HEF i den videre kampen ved å melde deg inn.

Se bildet større

Generalsekretær Kristin Mile håper filmen og intervjuene vil spres til så mange som mulig, slik at regjeringen får klarest mulig beskjed om at KRLE er uakseptabelt.

Se bildet større

På HEFs nye KRLE-sider kan du også lese intervjuer med to foreldre, en elev og en lærer.

I dag legger Human-Etisk Forbund ut en film som på en enkel måte forklarer hvordan de to valgfrie fagene kristendomskunnskap og livssynskunnskap ble slått sammen til KRL i 1997 – et fag som ti år senere ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og deretter gjort om til RLE.

Historien, og de ulike valgene man har stått overfor, fortelles i filmen på enkelt vis ved hjelp av lapper som settes opp på en vegg.

Til slutt får du et valg og kan klikke for om du vil ha en "inkluderende skole" eller "mer kristendom". Velger du det første, får du høre at du mener det samme som Human-Etisk Forbund og blir oppfordret til å melde deg inn for å støtte arbeidet.

Klikker du "mer kristendom" får du høre at HEF ser på dette som et skritt tilbake for religionsfriheten i Norge, men at HEF likevel respekterer din avgjørelse.

Fire intervjuer

I tillegg til filmen, har Human-Etisk Forbund intervjuet fire personer om KRLE. De har hver sin innfallsvinkel til saken. Øystein G. Brun er forelder, Ingun Steen er lærer, Haakon Gunleiksrud er elev og Carolyn Midsem var med på å ta initiativet til Foreldreaksjonen mot KRL i 1997 og tok til slutt saken helt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2007.

– KRLE er direkte sabotasje av det sosiale og faglige miljøet i norsk skole. En ting er at det vil fortrenge annen viktig kunnskapsformidling. Men den store tristessen er at det vil utfordre prinsippet om likeverd og likebehandling i skolen, sier Øystein G. Brun.

Lærer Ingun Steen sier at det flotte med RLE-faget nettopp er at det skal favne alle og gi et godt innblikk i ulike livssyn, noe som kan gi grobunn for respekt og toleranse. Men hvis én religion i så stor grad skal ha en dominerende rolle i faget, forkludres dette formålet, mener hun.

Elev Haakon Gunleiksrud mener KRLE-faget får det til å virke som om kristendommen er bedre, viktigere og mer riktig for skoleelever i ung alder.

– For meg er dette helt feil, sier han.

Carolyn Midsem er misfornøyd med hvordan Norge har fulgt opp saken etter at KRL-faget ble dømt i Strasborg.

– Det kan da ikke være noe mål for staten å legge seg så tett som mulig opp til grensen for menneskerettighetsbrudd. Tvert i mot. Norge bør ha som mål å lage et fag som det er konsensus om at oppfyller konvensjonenes krav om å være objektiv, kritisk og pluralistisk, sier hun.

Vil få fart på debatten

Human-Etisk Forbund håper både filmen og intervjuene blir spredt på sosiale medier. I tillegg kommer forbundet til å annonsere i utvalgte nettmedier. Det er utarbeidet flere bannerannonser for aksjonen.

Generalsekretær Kristin Mile forklarer at hensikten med det hele å få fart på debatten rundt regjeringens varslede endring av skolens RLE-fag til «KRLE», der K-en står for kristendom, og der det kommer inn et krav om at kristendommen skal utgjøre minst 55 prosent av undervisningstiden i faget.

– Regjeringen skrur med dette tiden tilbake til det KRL-faget som ble dømt i Strasbourg. Det er helt feil i et samfunn som preges av et stadig større livssynsmangfold. Det gjeninnførte kravet om minst 55 prosent kristendom må nødvendigvis gå på bekostning av undervisningstiden til andre religioner og livssyn. Og er det noe vi trenger i dagens samfunn, så er det kunnskap om hverandre, ikke bare om majoritetens religion, sier Mile.

Mile sier at hun spesielt er skuffet over at det ellers så liberale partiet Venstre har gått med på det hårreisende KRLE-kravet fra KrF.

Hun oppfordrer også folk som står på forbundets side i KRLE-saken, til å melde seg inn.

– Medlemskap er den beste støtten folk kan gi oss. Vi håper selvsagt filmen og aksjonen vil bidra positivt slik at vi kan fortsette å kjempe for livssynslikestilling i norsk skole, sier hun.

Se filmen her

Siste nytt i Nyheter

Får napp med ny strategi for livssynsnøytrale seremonirom

– Fire kommuner er allerede i gang, er beskjeden fra fylkeskontoret.

Frp-politiker mener yoga truer den kristne kulturarven

– Yoga i kommunal regi kan være et brudd på Grunnloven, mener Oddvar Østreim i Froland Frp.

Ingen biskoper støtter KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler

Sju av tolv biskoper sier nei til KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler. Resten kommenterer ikke saken eller har en uavklart holdning. Ingen støtter KrF-forslaget.

 
Human-Etisk Forbund og radiokanalen P5 arrangerte direktesendt bryllup

Iselin og Kjetil giftet seg humanistisk i et direktesendt radioprogram i går. På selveste Valentindagen.

Norge mister sin eneste sykehushumanist

Cathrine Bang Hellum ble tilsatt som sykehushumanist i et vikariat i 2015. Til sommeren kommer den fast ansatte sykehuspresten tilbake.

HEF-ildsjel på Kongsvinger fikk hederspris av lokalavisa

– Du kom bare ridende inn i Dodge City, altså Kongsvinger – en dag, sa forfatter Levi Henriksen i sin tale.

ANNONSE
Annonse