Uenighet om HEFs støtte til papirløse

Faksimile av nettsiden til kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige".

Uenighet om HEFs støtte til papirløse

Human-Etisk Forbund har sluttet seg til kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige", og styreleder Åse Kleveland holder appell under dagens demonstrasjon. Kritikere mener dette er uheldig politisering av HEF.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.01.2011 kl 11:31

I dag holder styreleder i Human-Etisk Forbund (HEF), Åse Kleveland, appell under demonstrasjonen som kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" holder i Oslo i dag. (Les hva hun sa her.) HEF er en av 28 frivillige organisasjoner som har støttet kampanjen, som ønsker å på papirløse immigranters rettigheter i Norge.

Er dette innenfor HEFs mandat som livssynsorganisasjon?

På Facebook-siden til HEF har det kommet kritiske kommentarer på forbundets oppfordringer om å delta i støttedemonstrasjoner for den ulovlige innvandreren Marie Amelie og dagens demonstrasjoner.

I forkant av demonstrasjonen for Marie Amelie 13. januar skriver HEF på organisasjonens Facebook-side "vi mener at Maria Amelie ikke er ulovlig og håper å se flest mulig mennesker i dagens demonstrasjon!"

I kommentarfeltet er det en del som stiller seg kritisk til det.

"Human-Etisk Forbund er det eneste tros- og livssynssamfunnet som har skrevet under oppropet på papirløse.no. Det er sikkert en god sak, men behøver HEF likevel å ta offisiell stilling?", spør en.

"Jeg har lenge støttet HEF, og har vurdert å melde meg inn. Men en sak som dette gjør meg usikker på hva HEF egentlig jobber for. Jeg forstår at HEF som organisasjon kan, og kanskje burde, jobbe for å bedre rettighetene til papirløse, men at HEF involverer seg i denne enkeltsaken, synes jeg lite om.", skriver en annen.

Samme reaksjoner har oppfordringen om å delta i dagens demonstrasjon avstedkommet. Her skriver en: "Det er forkastelig at HEF deltar i politiske kampanjer av denne typen. Dette undergraver HEFs viktige rolle som en bred, tverrpolitisk livssynsorganisasjon."

- Saken omhandler ikke livssyn
Tom Hedalen, fylkesleder i HEF Buskerud, slutter seg til de kritiske røstene som hevder at HEF som livssynsorganisasjon går utover sitt mandat ved å støtte denne kampanjen.

- Som privatperson stiller jeg meg helhjertet bak denne saken, men jeg mener at HEF som livssynsorganisasjon skal trå varsomt. Vi skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon, og jeg mener vi tråkker over en grense ved å delta i denne debatten, sier Hedalen.

Han påpeker at HEFs medlemmer favner bredt, fra høyre- til venstresida politisk sett, og at støtte til kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" uttrykker en klar venstresidesympati, på kollisjonskurs med blant annet Arbeiderpartiets politikk.

Videre mener Hedalen at denne saken ikke omhandler livssyn, men går på det humanitære, fremfor det humanistiske.

- HEF kan ikke være "alle gode sakers forbund". Det har også vært ytret ønsker om å delta mer i miljøverndebatten, det samme gjelder der. Vi er en livssynsorganisasjon tuftet på menneskerettighetene, og ikke en menneskerettighetsorganisasjon. Vi må balansere riktig her, for ikke å miste medlemmer, eller støte fra oss nye, poengterer Hedalen.

Hedalen har også tidligere reagert på det han mener er politisering av forbundet. På HEFs landsmøte i 2010 var han en av to som stemte i mot forbundets Israel-kritiske uttalelse etter angrepet på Gaza-flåten.

- Vi beveget oss med dette inn i den politiske sfæren, og det bekymrer meg, sa han den gang. Han la til at når man tok standpunkt i den saken, var det også en rekke andre saker man burde ta stilling til.

- Et verdispørsmål om grunnleggende rettigheter
HEFs generalsekretær Kristin Mile forklarer at bakgrunnen for støtten til kampanjen ligger i HEFs fokus på enkeltmennesket, og viktige humanistiske verdier, siden det norske lovverket i dag stiller de papirløse i en urimelig dårlig situasjon.

- Lovverket som ligger til grunn for norsk asyl- og innvandringspolitikk sier riktignok at menneskelige hensyn skal kunne tas, og skjønn skal utvises. Men i realiteten fremstår dette som en uthulet bestemmelse, for det underliggende lovverket beskriver i detalj de situasjonene hvor "sterke menneskelige hensyn" kan gi opphold.

Mile peker på den store gruppen voksne og barn, som har ventet i årevis på en endelig avklaring på sin søknad om opphold, uten grunnleggende rettigheter.

- Jeg anser jeg det som inhumant ikke å ha en klarere frist for et endelig vedtak. Derfor er raskere, men grundig, behandling av søknader om oppholdstillatelse svært viktig. Vi må heller ikke glemme at mange papirløse faktisk er barn, som sjelden har valgt å komme på eget initiativ. Det bør veie ekstra tungt for innvilget opphold dersom mindreårige har tilbrakt lang tid i landet, uten at det er fattet et endelig vedtak.

Hun understreker at forbundet sluttet seg til kampanjen før jul, uavhengig av og før Marie Amelie-saken startet med pågripelsen av henne

- I blant blir sentrale verdispørsmål politikk, men HEF vil fortsette å forsvare utsatte gruppers rettigheter, uavhengig av politisk klima, sier Mile.

Kampanjen for papirløse fokuserer på at mens de fleste EU-land har innført ulike former for regulariseringer av forhold for papirløse, ligger Norge på en europeisk jumboplass i behandlingen av papirløse immigranter.

Mens disse EU-landene har gjennomført ulike tiltak for å sikre denne gruppens rett til bopel, mat, helsehjelp og arbeid, bryter Norge fremdeles med både lovfestede menneskerettigheter og Barnekonvensjonen.

Les mer om hva kampanjen vil oppnå her.

Les også livssynsrådgiver i HEF, Kaja Melsoms kommentar Ingen mennesker er ulovlige.

Siste nytt i Nyheter

Krf vil ha gudstjenestetvang for skoler

– Hvorfor står Krf fast på at elevene skal ha fritaksrett? Den logiske følgen av argumentene deres er å innføre obligatorisk gudstjeneste for alle, mener HEFs styrerepresentant Christian Lomsdalen.

Lever en personlig høringsuttalelse om tro og livssyn på 1-2-3

Vil du påvirke den nye loven om tros- og livssynssamfunn? Fyll ut et spørreskjema.

Tidligere medarbeider hardt ut mot Rasjonalitet

– De har gravd seg ned til halsen i hyllesten de får fra de verste folka på internett, sier Jan Schjetne. Han får støtte av Gunnar Tjomlid. Morten Guldberg fra Rasjonalitet stiller seg uforstående til kritikken.

 
Staten taper over 180 millioner hvert år på at alternativbransjen ikke betaler moms

Vi har regnet ut hvor mye alternativbransjens momsunntak er verdt.

Ville du ha gitt lommeboka di til denne mannen?

I helga arrangeres det et stort gratis kristent stevne i Oslo Spektrum med en kontroversiell predikant. Levi Fragell oppfordrer alle anstendige kristne til å holde seg unna.

Ledende humanist måtte slå opp med ateistbevegelsen

Chris Stedman har gitt opp å nyansere bildet av ateister. Han mener ateistbevegelsen består av folk som i alt for stor grad gjør hva de kan for å bekrefte fordommene mot dem.