– Vitenskapen er ingen fasit som har sannheten om alt, mente Jan Arne Bremnes, og rettet en advarende pekefinger mot Rødt og NKP. FOTO: Even Gran

- Trodde dette skulle bli dialog, ikke konfrontasjon

KrF fikk det hett rundt ørene da KRLE og skolegudstjenester ble diskutert på et HEF-debattmøte i Trondheim i går kveld. Alle partiene møtte, til og med NKP.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.08.2015 kl 10:14

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Anita Gilde fra Frp er også aktiv i HEF, men forsvarte partiets linje i KRLE-saken. Her prøver hun å få debattleder Jens Brun-Pedersens oppmerksomhet. FOTO: Even Gran

Se bildet større

- Jeg er imot KRLE, understreket Eirik Schrøder fra Ap. Han poengterte at det ikke er enighet i partiet om at KRLE skal bestå, til tross for at partileder Jonas Gahr Støre tidligere har uttalt dette. Her flankert av sine rødgrønne venner i SV og Sp. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Ranveig Lorentzen mente at Sp har beveget seg i statskirkespørsmålet, og at partiet innser mer og mer at Norge ikke lenger er et monokulturelt samfunn. FOTO: Even Gran

Se bildet større

I motsetning til Høyre her, er jeg ikke like fornøyd med alle punktene i regjeringsavtalen. I et mangfoldig samfunn, må vi ha likestilling mellom livssyn, sa Lucie Kathrine Sunde-Eidem fra Venstre. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Berit Tiller fra Høyre mente det var helt rimelig at kristendommen ble vektlagt mer, så lenge det har vært tradisjonen og fortsatt er flertallsreligionen i Norge. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Mari Bremnes Ese fra Miljøpartiet De Grønne synes skolegudstjenester må kunne aksepteres, fordi barn har godt av å besøke ulike tros- og livssynsamfunn. FOTO: Even Gran

Se bildet større

- Jeg er stolt av å være den eneste innvandreren her, og jeg vil at elevene skal lære om alle religioner, uten at kristendommen skal dominere så mye som den gjør i dag, sa Latifa Nasser fra SV.

Hun fikk ellers Jan Arne Bremnes fra Krf til å innrømme at han nok ville ha søkt fritak hvis han bodde i et land der islam ble undervist på samme måte som kristendom gjøres i Norge. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Tor Berg fra Rødt mente gudstro og vitenskap ikke går godt sammen. – Det er opp til foreldrene å lære barn opp i tro. Det skal ikke skolen drive med, slo han fast. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Geir Skavern fra NKP tok avstand fra forkynnelse av ateisme i skolen, da debattleder Jens Brun-Pedersen utfordret ham på dette. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Alle partier unntatt fire vil fjerne skolegudstjeneste. FOTO: Rune Lie

Se bildet større

Til tross for at møtet konkurrerte med et mye større tv-overført debattmøte på Studentersamfundet i Trondhjem samme kveld, var ikke oppmøtet så aller verst hos HEF heller. FOTO: Rune Lie

TRONDHEIM: – Vitenskapen er ikke noen sannhet, ifølge Karl Popper. Det er bare teorier som ikke er falsifiserte, utbrøt Jan Arne Bremnes fra KrF til Tor Berg fra Rødt. Sistnevnte hadde da nettopp lagt ut om hvor uvitenskapelig det er å tro på Gud, og Bremnes følte behov for å komme med en liten vitenskapsteoretisk belæring.

Men bortsett fra denne lille trefningen, var det to langt mer jordnære spørsmål som ble diskutert på det politiske debattmøtet i regi av Sør-Trøndelag fylkeslag av Human-Etisk Forbund (HEF) i Trondheim i går kveld: nemlig KRLE-faget og skolegudstjenester.

Det skulle vise seg at partiene ga Human-Etisk Forbunds posisjoner langt mer støtte enn partiene så langt har gitt på Stortinget. Da Fritanke.no spurte panelet om en håndsopprekning fra de som vil fjerne skolegudstjenester, var det bare KrF, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Høyre og FrP som ble sittende uten hånda i været. Avvikling av KRLE-faget fikk i tillegg støtte fra MDG.

– Vi er ikke for statskirke og vi vil ha en livssynsnøytral skole. Men jeg rakk ikke opp hånda på dette med skolegudstjenester fordi jeg tror barn har godt av å oppsøke gudstjenester og andre gudshus, presiserte Mari Bremnes Ese fra MDG etterpå.

Greit med ateistisk misjon ved ateistisk flertall?

Debattleder Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, utfordret partiene en etter en på hva de mener om kveldens to debattema – KRLE-faget og skolegudstjenester. Og man kan vel si at Jan Arne Bremnes fra KrF fikk en del flere kritiske spørsmål enn de andre.

Bremnes, i tillegg til Berit Tiller fra Høyre, sa gjentatte ganger sagt at det det ikke er urimelig at kristendommen dominerer i et land der statskirkekristne tross alt er i flertall. Krf-eren ga dessuten tidlig uttrykk for at møtet hadde en litt mer konfronterende stil enn han hadde ventet seg.

– Jeg trodde dette skulle bli mer som en livssynsdialog, og ikke så konfronterende, sa Bremnes.

Temperaturen steg ytterligere et par hakk da Brun-Pedersen spurte KrF-politikeren hva han ville mene hvis det ble et flertall av ateister i Norge. Ville han da akseptere at skolen ble brukt for å påvirke barna til ikke å tro på Gud?

– Tidene forandrer seg. Akkurat nå er det et flertall for dette, og da forholder vi oss til det. Hvis flertallet endrer mening, får vel det være greit, svarte Bremnes.

Da falt Brun-Pedersen for fristelsen til å gå litt ut av debattlederrollen.

– Jeg håper da virkelig ikke at Norges kristne vil akseptere at den offentlige skolen blir brukt til ateistisk misjon. Det vil være et overgrep. Det er jo nettopp derfor vi har menneskerettigheter, slik at majoriteten ikke skal kunne diskriminere minoriteter på denne måten, slo han fast.

HEF-tillitsvalgt måtte forsvare FrPs KRLE-ja

Det virket som om de fleste partiene hadde sendt «HEF-folkene» sine til debattmøtet. Flere av dem signaliserte ganske sterkt at de er uenige med partiene sine når det gjelder skolegudstjenester og KRLE. Spesielt gjaldt dette Anita Gilde fra FrP, som også er styremedlem i Orkdal HEF. Hun måtte nærmest sitte på hendene sine da partiene som vil ha slutt på skolegudstjenester ble bedt om å rekke opp hånda.

– Er det riktig at dere i FrP mener kristendommen skal være viktigere enn alt det andre, ville Brun-Pedersen vite.

– Ja, vi mener det som parti. Men vi har intern uenighet. Vi trøndere i FrP ville ikke favorisere kristendommen, men vi tapte avstemningen på landsmøtet, og da må jeg forsvare partiets linje. Og partiet mener det er riktig å ta inn K-en. Samtidig er det jo riktig at kristendommen har sterke tradisjoner her i Norge, og da må selvsagt det vektlegges i skole. Det er det K-en handler om, slo Gilde fast.

Hun understreket at det ikke skal være slik at kristendommen skal læres bort som viktigere og riktigere enn andre religioner og livssyn, til tross for at rundt halvparten av tiden skal brukes kristendom.

– Sp har akseptert mangfoldet

Hos Ap og spesielt Senterpartiet var det langt mer HEF-vennlige toner enn vi er vant til fra de to partiene. Ranveig Lorentzen fra Sp gikk langt i å si at partiet nå har akseptert at kampen for å beholde statskirkeordningen er tapt – og at de godt skjønner hvorfor.

– Vi har gått en vei i dette spørsmålet. Det å tro at vi fortsatt lever i et homogent samfunn, fungerer ikke. Vi er i ferd med å skjønne at det ikke er slik lenger, selv om det selvsagt er intern uenighet. Vi har innsett at skillet mellom stat og kirke kommer. Saken debatteres ikke lenger i partiet. Vi har tatt inn over oss at vi lever i et mangfoldig samfunn – at vi må bygge på demokratiske verdier, sa Lorentzen.

Hun vendte også tommelen ned for skolegudstjenester.

– Vi har ikke et fellesskap når vi legger opp skolen slik at noen må søke fritak. Derfor må vi slutte med skolegudstjenester. Regjeringen har satt skolene i et dilemma. Først fikk vi en ny formålsparagraf, og så kom KRLE-faget. Det gir uklare signaler og blir et stort lojalitetsproblem for lærerne, mente Sp-representanten.

Reagerte på Rødt og NKPs latterliggjøring

Et stykke ut i debatten benyttet Mari Bremnes Ese fra MDG anledningen til å ta avstand fra Geir Skavern fra NKP og Tor Berg fra Rødt som begge hadde gitt uttrykk for at gudstro er irrasjonelt og at religion står i et motsetningsforhold til vitenskap.

– Jeg er ateist, og har søkt fritak fra skolegudstjenester. Men jeg synes det er arrogant og intolerant å gjøre narr av de som har kristen tro, slik Rødt og NKP gjør. Man kommer ingen vei med å gjøre narr av hverandre, slo hun fast.

Bremnes Ese var imidlertid enig med dem som beskylte KrF og Høyre for majoritetsarroganse.

– Ja, jeg er enig i at man ikke kan argumentere med at noe er greit bare fordi flertallet støtter det. Det blir majoritetsarroganse, mente hun.

Human-Etisk Forbunds holdning om at KRLE bør endres til et mer livssynsnøytralt fag, samt at man bør slutte å arrangere skolegudstjenester, ble ellers støttet sterkt av SV, Rødt, NKP og Venstre. Sistnevnte stilte for øvrig med tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag HEF, Lucie Kathrine Sunde-Eidem, som er 2.-kandidat for Venstre i Trondheim kommune nå i høst.

– Jeg er enig i alt Human-Etisk Forbund mener om dette, slo Geir Skavern fra NKP fast.

Siste nytt i Nyheter

Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

 
Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse