Sylfest Lomheim: - Humanisme er ikke et livssyn

- Humanisme er ikke et livssyn, mener Språkrådets direktør, Sylfest Lomheim. Foto: Wikipedia

Sylfest Lomheim: - Humanisme er ikke et livssyn

#Humanisme har først og fremst med humanistiske universitetsfag å gjøre, skal vi tro direktør i Norsk språkråd, Sylfest Lomheim. Han avviser at det ha...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.08.2007 kl 12:11

Faktaboks

En humanist er opptatt av det menneskelige.
Begrepet sier ingenting om hvilket syn man har på religion.

Sylfest Lomheim
Direktør i Norsk språkråd

Humanisme har først og fremst med humanistiske universitetsfag å gjøre, skal vi tro direktør i Norsk språkråd, Sylfest Lomheim. Han avviser at det har noe med livssyn å gjøre. - Respektløst, sier Levi Fragell.

Tekst: Even Gran
Publisert: 29.8.2007

Det var i NRK-programmet Språkteigen sist helg at kommentaren falt. En innsender hadde stusset over at medlemmer av Human-Etisk Forbund i økende grad blir omtalt som "humanister", og ville gjerne vite hva Sylfest Lomheim mente om dette. Lomheim, som er direktør i Norsk Språkråd, opptrer som fast språkekspert i programmet, og svarer på spørsmål fra lytterne.

Direktøren var svært tydelig i sitt svar.

- For å si det rett ut, så synes jeg dette en tilsniking, sa han.

Han understreket at en humanist slett ikke er det samme som "et medlem av Human-Etisk Forbund" som innsenderen antydet.

- Humanisme handler egentlig om noe helt annet annet. Det handler om det som har med menneskelige verdier å gjøre, sa han.

Som eksempel på dette nevnte han de humanistiske fagene ved universitetene.

- De humanistiske fagene er de som er knyttet til mennesket og menneskelige aktiviteter, for eksempel språk, kunst og historie. En humanist er da en som er opptatt av disse menneskelige verdiene, understreket Lomheim.

Til slutt slo han fast at det Human-Etisk Forbund driver med er livssyn. Og det er "noe helt annet", ifølge Språkrådets direktør.

Viser til internasjonal bruk

Levi Fragell reagerer sterkt på dette. Han er tidligere generalsekretær i HEF, og har i lang tid kjempet for humanisme som en betegnelse på et ikke-religiøst livssyn.

- Jeg synes det er resepktløst at han kaller det en tilsnikelse. Jeg er selvsagt klar over at ordet humanisme har ulike definisjoner. Men Lomheim må anerkjenne at det er en sterk internasjonal tradisjon for å definere humanisme slik HEF gjør det. Det er faktisk den ledende internasjonale forståelsen av begrepet, sier Fragell.

Han peker på en rekke internasjonale oppslagsverk som definerer humanisme på denne måten; for eksempel Webster's, Collins og Oxford dictionary.

- Du kan bare gjøre et enkelt søk etter "humanism" på Google. Det gir klart svar. Det er bare i Norge og i et fåtall andre land at man har denne uklarheten rundt begrepet. Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å finne en annen og langt mer entydig definisjon. Jeg synes det er ryddigere hvis vi i Norge begynner å bruke begrepet slik de også gjør det i utlandet, slår han fast.

Fragell legger til at Lomheim selvsagt rett i at en "humanist" ikke er synonymt med "et medlem i HEF".

- Man kan godt være "humanist" uten å være medlem i HEF, men når han sier kategorisk at dette ikke har noe med livssyn å gjøre, tar han veldig feil, understreker Fragell.

Uttaler seg bare om norsk

Overfor Fritanke.no bekrefter Lomheim uttalelsene sine fra NRK-Språkteigen.

- Humanisme er et allmenord på norsk. Human-Etisk Forbund kan ikke bare komme og annektere dette. Humanisme er et menneskesyn og ikke et livssyn. En humanist er en person som er opptatt av det menneskelige. Begrepet sier ingenting om hvilket syn man har på religion, slår Lomheim fast.

Han ber om å bli trodd på at dette ikke er en meningsytring fra hans side om hva humanisme bør bety, men at det kun er et forsøk på å beskrive objektivt hvilken betydning begrepet faktisk har på norsk.

- Viser ikke den internasjonale bruken av ordet, som Fragell viser til, at du kanskje er litt for bombastisk?

- Nei, det synes jeg ikke. Jeg uttaler meg om hvordan begrepet tradisjonelt har vært brukt på norsk. Ikke noe annet. Og da vet jeg at jeg har rett. Det kan selvsagt godt tenkes at ordet har andre betydninger på andre språk, men det er ikke relevant for meg i denne sammenhengen, sier han.

Lomheim legger til at det er helt legitimt av HEF å kjempe for en annen og ny betydning av begrepet på norsk, men at han som språkviter må få lov til å nøkternt konstatere at kampen ikke er vunnet ennå.

- Den faktiske forståelsen av begrepet i Norge er noe annet enn "et ikke-religiøst livssyn". Det kan godt endre seg, men akkurat nå er det slik. Det må Human-Etisk Forbund bare finne seg i, sier Språkrådets direktør.

- HEFs definisjon bør telle med

Fragell stusser over at Lomheim så kategorisk kan avvise at humanisme er i bruk som en livssynsbetegnelse i Norge.

- Det er gitt ut en rekke bøker på kristne forlag, for eksempel Luther, Lunde og Logos, der sentrale kristne argumenterer mot "humanismen", og helt opplagt bruker begrepet som en livssynsbetegnelse. I tillegg har Norges nest største livssynsorganisasjon, nemlig HEF, valgt dette som navnet på sitt livssyn, sier Fragell.

- Men Lomheims poeng er vel hva som er den generelle oppfatningen i befolkningen? Et par bøker endrer vel ikke på dette?

- Når humanisme omtales som et ikke-religiøst livssyn av en rekke sentrale kristne organisasjoner i Norge, for eksempel hele det lavkirkelige miljøet, i tillegg til HEF, så synes jeg denne forståelsen av begrepet ihvertfall bør kvalifisere til å være en av flere måter å forstå begrepet på, sier Fragell.

Han understreker at HEF konsekvent omtalter livssynet sitt som "livssynshumanisme" når man blir bedt om å presisere, for å indikere at det finnes flere forståelser av begrepet.

Les oppfølgingsintervju med Finn Erik Vinje

Siste nytt i Nyheter

Human-Etisk Forbund protesterer mot undertrykking av Jehovas Vitner

– Et grovt overtramp mot religionsfriheten. Dette bør Norge ta opp med Russland, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

Folk med lang utdannelse er mindre religiøse

Men hvis man først er kristen, spiller ikke utdannelse noen rolle for hvor aktiv man er.

Framskritt for humanister i det amerikanske militæret

– Vi takker Forsvardepartementet for å anerkjenne de tapre og hengivne humanistene i våre væpnede styrker, sier Roy Speckhardt i American Humanist Association.

 
Høyre sa nei til K-en i 2013 av frykt for usikkerhet rundt faget

Mens partiet i 2017 er redde for signaleffekten hvis man fjerner bokstaven.

Saudi-Arabia inn i FN-kommisjon for likestilling, SV og Frp krever svar fra Brende

Men verken Norge eller Sverige vil svare på hva de stemte.

Motstanden mot K-en i KRLE var massiv bare for tre år siden. Hva har skjedd?

Ap gikk samlet imot. Høyre ville ikke ha KRLE. Flertallet av biskopene og tunge kristne miljø sa nei. Nå virker det som KRLE er uløselig knyttet til «den norske kulturarven». Hva har skjedd?

Annonse
Annonse
Annonse