Svenske humanister teipet ti teser på domkirkedøra

Protesterer mot pavebesøk og synes kristne bør slutte å hente moral fra Gud.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.11.2016 kl 09:13

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Video: Ti teser for en mer human kirke

Se bildet større

Magnus Timmerby deklamerte de ti tesene foran domkirken i Lund på lørdag. Se video.

Se bildet større

Innlegget i Aftonbladet er signert av følgede personer fra Humanisterna: Christer Sturmark, styreleder, Tara Twana, nestleder, Emilia Ericson, nestleder, Patrik Lindenfors, styremedlem, Magnus Timmerby, leder for lokalavdelingen Humanisterna Syd

Faktaboks

Fakta om reformasjonen

 • Religiøs omveltning i Europa på 1500-tallet, der den vestlige kristendommen ble splittet ved at protestantene brøt ut av den romersk-katolske kirke.
 • Utløst av Martin Luthers oppgjør med den romersk-katolske kirke, som startet med hans 95 teser mot avlatshandelen, offentliggjort 31. oktober 1517.
 • Ifølge Luther (1483-1546) hadde den romersk-katolske kirke forvansket kristendommen med en rekke tradisjoner uten basis i Bibelen. Luther mente kirken ikke trengte noen pave, og at den burde være underordnet statsmakten politisk.
 • Lutheranismen spredte seg i Nord-Tyskland, og etter hvert også til Norden og de baltiske landene.
 • I Danmark og Norge ble reformasjonen innført ved kongelig påbud i 1536, samtidig som Norge mistet sin politiske selvstendighet. Katolsk tro ble effektivt undertrykket.
 • Franskfødte Jean Calvin (1509-1564), som hadde base i Genève, sto for en mer radikal reformert retning og en mer demokratisk kirkeordning. Calvins lære ble adoptert i deler av Sveits, samt i Skottland og Nederland.
 • England gjennomførte sin egne moderate reformasjon, basert på politiske hensyn.
 • Den katolske kirken klarte å stoppe spredningen av reformasjonen i Europa gjennom den såkalte motreformasjonen på sluttet av 1500-tallet. De søreuropeiske landene der fyrstene alt hadde stor kontroll med kirken, forble katolske.
 • Reformasjonen og motreformasjonen førte til en rekke kriger i Europa. Den siste av disse var trettiårskrigen, som sluttet i 1648.

(Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia) (©NTB)

I et innlegg i den svenske avisa Aftonbladet i dag, går fem representanter fra svenske Humanisterna, Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i Sverige, hardt ut mot Den katolske kirke og lanserer «Ti teser for en mer human kirke».

På lørdag hadde organisasjonen en aksjon i Lund der de teipet opp ti teser på domkirkedøren. Styreleder i Humanisterna Syd, Magnus Timmerby, leste opp tesene med klar referanse til Martin Luthers protest mot pavekirken i Wittenberg for 500 år siden – hendelsen som sparket igang reformasjonen (se boks til høyre).

Humanisternas utspill og aksjon skjer i forbindelse med at pave Frans er på besøk i Sverige i dag, etter å ha blitt innbudt av Det lutherske verdensforbund for å markere starten på 500-årsjubileet for reformasjonen.

Møtet beskrives som historisk, og som starten på et arbeid for å plastre sårene mellom protestanter og katolikker etter 500 år med splittelse.

Ti teser for en mer human kirke

I innlegget i Aftonbladet trekker de svenske humanistene et tydelig skille mellom den lutherske og den katolske kirken. De hevder at mens lutheranerne har liberalisert teologien sin betraktelig siden reformasjonen, så ha Den katolske kirke nesten stått på stedet hvil.

De anerkjenner at Den katolske kirken har bedt om unnskyldning for en masse ting; korstogene, inkvisisjonen, jødeforfølgelser, kirkens rolle i slavehandelen, tortur og fornektelse av seksuelle overgrep. De anerkjenner også at pave Frans framstår som langt mer liberal enn sine forgjengere.

Men, likevel, det er langt igjen å gå, mener de. Katolikkene står fortsatt for kompromissløs abortmotstand, og er til og med motstandere av kondomer, skriver de. Det har heller ikke skjedd noen vesentlige forbedringer når det gjelder katolikkenes diskriminering av homofile og kvinner. Representantene fra Humanisterna kritiserer også pavekirken for at de nekter å avskjedige prester som har begått seksuelle overgrep. Isteden blir de bare omplassert.

Poenget med utspillet er å få den lutherske Svenska kyrkan til å ta opp dette med paven når han kommer på besøk.

– Vi har ingen håp om at det vil skje, men vil likevel gjøre oppmerksom på at en bedre lære er mulig, skriver de, og lanserer sine ti teser for en mer human kirke:

 • Gi kvinner samme rettigheter som menn.
 • Gi LHBTQ-personer samme rettigheter som andre.
 • Respekter barns religionsfrihet
 • Gi kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp – aksepter selvbestemt abort
 • Slutt å motarbeide prevensjonsmidler.
 • Respekter menneskers rett til å bestemme over eget liv – aksepter aktiv dødshjelp
 • Overgrep mot barn må politianmeldes
 • Slutt å motarbeide livreddende forskning (stamcelleforskning)
 • Slutt å late som et menneske er ufeilbarlig (paven anses av katolikker å være det i visse tilfeller)
 • Ta eget ansvar isteden for å basere moral på overnaturlige forestillinger.

Nei til fordømmende muslimer, men ja til fordømmende kristne?

Styreleder i Humanisterna Syd og initiativtaker til aksjonen, Magnus Timmerby, sier til Fritanke.no at hensikten med utspillet er å få oppmerksomhet rundt de undertrykkende holdningene til Den katolske kirken.

– Dette vil vel neppe ha særlig innvirkning på prester eller aktive katolikker, men jeg tror et slikt utspill kan bevisstgjøre ikke-troende svensker og kulturkristne på hva Den katolske kirke faktisk står for. Så selv om utspillet i seg selv ikke er særlig dialogorientert, så kan det føre til mer dialog fordi folk blir oppmerksom på realitetene, sier han.

– I de siste to punktene går dere ikke bare til angrep på pavekirkens holdninger i konkrete saker, men også på fundamentale katolske trosdogmer. Synes dere ganske enkelt de bør slutte å være katolikker?

– Ja, vi ber dem jo egentlig om det. Her kommer vi jo inn på religionens kjerneproblem. Fra en humanistisk synsvinkel kan man jo ikke ta ansvar for sin egen moral hvis man tror at moralen er gitt fra overnaturlige makter, sier han.

Timmerby reagerer på at Svenska kyrkan, et relativt liberalt, luthersk trossamfunn, inviterer sjefen for et fordømmende og illiberalt trossamfunn som det katolske.

– Vi har hatt noen eksempler på at svenske politikere har invitert muslimske ledere med fordømmende og reaksjonære holdninger. Dette har blitt slått hardt ned på. Men når Svenska kyrkan inviterer tilsvarende fordømmende og reaksjonære kristne, så er det liksom greit. Dette er inkonsekvent, sier Timmerby.

Han mener det er veldig viktig å holde presset oppe og motarbeide holdningene til Den katolske kirken.

– Erkebiskopen for Svenska kyrkan, Antje Jackelén, har for eksempel tatt opp både spørsmålet om LHBT-personer og kjønnslikestilling med paven, og det er veldig bra. Samtidig hørte jeg en representant fra Vatikanet uttale i går at det skaper problemer for dialogen at Jackelén er kvinne. Dette er jo sterkt problematisk. Vi må bidra til å holde presset oppe, og det er også hensikten med aksjonen, sier han.

Siste nytt i Nyheter

Nektes asyl fordi han ikke har greie på Platon og Aristoteles

En pakistansk mann som har frasagt seg islam og blitt humanist, nektes asyl i Storbritannia fordi han ikke har greie på greske filosofer.

HEF: – Stor forbedring med Skei Grande som kulturminister

– Vil nesten si hun er min drømmestatsråd, sier fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig.

Skuffet over svar fra Utenriksdepartementet om Egypt

– Hvorfor snakker UD om religionsfrihet og beskyttelse av religiøse, når saken handler om et mulig forbud mot ateisme? spør Kristin Mile i Human-Etisk Forbund.

 
Fri tanke og Humanist fusjonerer

Fra 2018 har Human-Etisk Forbund ett nettsted for uavhengig journalistikk. Fritanke.no styrkes med ressursene til tidsskriftet Humanist.

Human-Etisk Forbund positivt overrasket over regjeringserklæringen

«Folkekirke»-referansene er borte. Den nye regjeringen vil ikke rokke ved prinsippet om likebehandling.

KA bekymret over regjeringens «radikalt endrede religionspolitikk»

KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, er ikke like begeistret for den ferske regjeringserklæringen som Human-Etisk Forbund.