Stort HEF-flertall for aktiv dødshjelp

 

Stort HEF-flertall for aktiv dødshjelp

#HEFs ferske medlemsundersøkelse viser at et stort flertall blant medlemmene støtter aktiv dødshjelp. De er også liberale til bioteknologi, og de fles...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2008 kl 14:57

HEFs ferske medlemsundersøkelse viser at et stort flertall blant medlemmene støtter aktiv dødshjelp. De er også liberale til bioteknologi, og de fleste stemmer rød-grønt.

Tekst: Even Gran
Publisert: 7.3.2008

Aktiv dødshjelp er blant de sakene som splitter Human-Etisk Forbund. HEFs nye medlemsundersøkelse avslører imidlertid at splittelsen ikke går akkurat på midten.

Hele 66 prosent svarer nemlig ja på spørsmål om de støtter aktiv dødshjelp, forutsatt at pasienten selv ber om hjelp til å dø og lider av terminal sykdom. Kun 6,9 prosent svarer nei på spørsmålet. Resten har ingen mening.

En av HEFs mest aktive tilhengere av eutanasi, Levi Fragell, synes det er underlig at flertallet ikke er større.

- Jeg er overrasket over at det ikke er flere som støtter aktiv dødshjelp blant våre medlemmer. Dette er omtrent på gjennomsnittet av befolkningen. Jeg ville ha forventet at tallet var høyere blant medlemmene i en humanistisk organisasjon. Jeg tror det viktig at vi fortsetter den gode prosessen i saken. Da tror jeg flere i vet ikke-gruppen slutte seg til flertallet, sier Fragell som også er leder i Foreningen Retten til en verdig død.

Siri Simonsen har vært med i et internt HEF-utvalg om eutanasi og er blant de som ønsker å beholde dagens lovverk rundt dette. Hun vil ikke komme med noen kommentar til selve resultatet i undersøkelsen, men tror holdningen til saken kan avhenge av hvor trygg man føler seg på at man vil få den omsorgen man trenger når behovet oppstår.

- Jeg tror at folk som er usikre på om de vil få den omsorgen de trenger hvis de blir syke, i større grad vil være tilhengere av aktiv dødshjelp enn de som føler seg tryggere på dette. Den sistnevnte gruppa vil ikke være så opptatt av spørsmålet i det hele tatt, tror Simonsen.

Rød-grønt flertall
Undersøkelsen, som er utført av Visendi analyse, viser også at forbundet har en overvekt av medlemmer med rød-grønne politiske sympatier. Arbeiderpartiet er størst blant HEF-medlemmene. 26,8 prosent ville ha stemt Ap hvis det var stortingsvalg i morgen.

SV er det partiet med det største avviket fra landsgjennomsnittet. Det er nesten like stort som Ap blant medlemmene. Hele 24,4 prosent ville ha stemt på Kristin Halvorsen & co. På bunnen finner vi ikke overraskende KrF med 0,1 prosent.

Blant de borgerlige partiene er Høyre det største partiet med 12,7 prosent. Etter dette kommer Venstre med 10,7 prosent og FrP med 6,7.

Ellers har Rød Valgallianse 7,6 prosent, Senterpartiet har 1,8, mens "andre partier" har 1,2.

Liberal holdning til bioteknologi

Medlemmene er også blitt spurt om sine holdninger til bioteknologi, mer spesifikt om forskning på overtallige befruktede egg for å forebygge og helbrede alvorlig sykdom.

Her viser det seg at forbundet har god støtte blant medlemmene for sin tilslutning til liberaliseringen i den nye Bioteknologiloven som ble vedtatt i fjor. 64 prosent har en positiv grunnholdning til liberaliseringen, mens 17,5 prosent har en restriktiv grunnholdning.

Et annet spørsmål som er blitt diskutert på de to siste landsmøtene er hvorvidt HEF bør fjerne "human-etisk" i navnet og erstatte dette med "humanistisk". Undersøkelsen viser at et flertall av medlemmene ikke ønsker en slik endring. 37,4 prosent ønsker ikke å endre navnet, mens 24,8 prosent gjerne vil ha et nytt navn. Her er imidlertid vet ikke-gruppen omtrent like stor som navneendringsmotstanderne. 37,8 prosent har ikke noen oppfatning om saken.

Verdigrunnlaget viktigst

Undersøkelsen viser ellers at HEF har en stabil medlemsmasse, som først og fremst er medlem i forbundet fordi de identifiserer seg med det humanistiske verdigrunnlaget. Medlemmene synes det er viktigst at HEF jobber med livssynspolitiske saker som å endre kristne formålsparagrafer i skole og barnehage, endring av KRL-faget og å avskaffe statskirkeordningen.

Når det gjelder årsaker til å melde seg inn, er det "det humanistiske verdigrunnlaget" som nevnes av flest medlemmer. 59 prosent av respondentene krysset av for dette. På andreplass kommer "mot kristen formålsparagraf i skole og barnehage" (50 prosent krysset av), mens "arbeide mot Den norske kirkes særstilling" ble avkrysset av 45 prosent som en av årsakene til at de meldte seg inn. "Forbundets religionskritiske rolle" ble nevnt som årsak av 35 prosent av medlemmene. I snitt oppga medlemmene 4 årsaker til innmelding i forbundet, noe som kan tyde på høyt engasjement.

Undersøkelsen er utført av Visendi analyse som sendte ut spørreskjemaet på e-post til et representativt utvalg medlemmer. 5 801 svarte på undersøkelsen.

Se et utdrag av resultatene her
(Powerpoint-fil)

Siste nytt i Nyheter

Ny rekord for Humanistisk konfirmasjon

Har økt 3,6 prosent siden i fjor. Nå velger 17,4 prosent av kullet humanistisk. Det er Nord-Trøndelag som øker mest.

Kvinne i nikab skal jobbe med kommunikasjon i Islamsk Råd

Islamsk Råd Norge (IRN) har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet. Kulturministeren er kritisk.

Humanistforbundet åpner for religion – vil ha prester og imamer i styret

- Vi ønsker velkommen til alle, uansett religiøs bakgrunn, sier styreleder Christian Torp til Vårt Land.

 
Klar på Netflix nå: Filmen om USAs mest hatede ateist
Lang utdannelse fører til mindre klimafornekting, unntatt for en gruppe
Hvilken kommune har høyest andel HEF-medlemmer? Sjekk din kommune

En av dem scorer vesentlig høyere enn de andre, og det er kanskje ikke den du tror.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!