Sterk vekst i

 

Sterk vekst i "svenske HEF"

#Humanisterna i Sverige er i sterk vekst. Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon har økt medlemsmassen med nesten 200 prosent siden våren 2005. Human...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.11.2006 kl 23:06

Humanisterna i Sverige er i sterk vekst. Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon har økt medlemsmassen med nesten 200 prosent siden våren 2005. Humanisternas leder Christer Sturmark har mye av æren for dette siste oppsvinget, sier veteranen Carl Johan Cleberg.

Tekst: Even Gran
Publisert: 23.11.2006

Humanisterna ble grunnlagt i 1979, og klarte i løpet av sine 26 første leveår å få rundt 1200 medlemmer. Det siste året har imidlertid medlemsveksten økt kraftig. I skrivende stund har Humanisterna rundt 3500 medlemmer, noe som er en økning på nesten 200 prosent siden våren 2005.

Lederen av Humanisterna, Christer Sturmark (42), har mye av æren for dette, sier Carl Johan Cleberg. Cleberg har vært sentral i Humanisterna siden 80-tallet.

Sturmark har gjennom mange år som offentlig utvalgsmedlem, IT-gründer og politiker opparbeidet seg et bredt kontaktnettverk blant innflytelsesrike personer i Sverige, og ikke minst i mediene. Han var blant annet med å grunnlegge IT-selskapet Cell Networks som vokste seg stort under dotcom-bølgen på 90-tallet.

Denne posisjonen utnytter Sturmark for å få maksimal blest om Humanisterna i den svenske offentligheten. Han har opparbeidet seg en slags posisjon som "talsperson for de ikke-troende i Sverige", og blir stadig kontaktet av mediene om tros- og livssynsspørsmål.

Da Humanisterna nylig arrangerte internasjonal humanistkonferanse i Stockholm, sendte "God morgon världen" - et Sveriges av mest presitisjefulle nyhetsmagasiner på radio, et ni minutter langt innslag om Humanisterna. Innslaget var til dels kritisk vinklet, men likevel fikk Humanisterna 87 nye medlemmer bare denne ene dagen.

Gode utsikter i verdens mest sekulære land

- Humanisterna har fått en helt ny posisjon som meningsbærere i den svenske offentligheten. Vi er ikke lenger bare et lite ukjent forbund, sier Christer Sturmark til Fritanke.no. Han medgir at han selvsagt bruker sitt kontaktnettverk for å få innpass blant innflytelsesrike personer og i mediene, men synes ellers det er vanskelig å bedømme hvor mye hans egen innsats har å si for veksten.

Sverige er et av verdens mest sekulære land. Dette gjør Sturmark optimistisk i forhold til videre vekst.

- De fleste svensker er humanister. Dette lover svært godt for oss, spesielt hvis vi får statsstøtte, sier Sturmark.

Det er nemlig en god sjanse for at Humanisterna får statsstøtte som livssynssamfunn, slik Human-Etisk Forbund får det i Norge. Så langt har den svenske staten nektet Humanisterna dette fordi loven krever at et tros- eller livssynsamfunn må arrangere "gudstjenester" for å være støtteberettiget.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Humanisterna har levert søknad om statsstøtte, og Sturmark er optimistisk.

- Fem riksdagsrepresentanter har tatt opp saken, og det er et stort press på regjerningen om å endre denne politikken. Allerede bruker myndighetene en ganske vid definisjon av begrepet "gudstjenester", siden buddhistene får statsstøtte, selv om de ikke arrangerer "gudstjenester" i tradisjonell forstand, forteller han.

Når buddhistene klarer det, tror Sturmark at også Humanisterna skal greie å definere ett eller annet møte de har, eller seremoniene, som "gudstjenester".

- Hvis vi greier det, ligger virkelig forholdene til rette for ytterligere vekst, understreker han.

Med ABBA-Björn på laget

- Christer Sturmark er helt avgjørende for det gledelige, siste oppsvinget vi har hatt i Humanisterna, sier Carl Johan Cleberg. Han har vært aktiv i forbundet siden 80-tallet.

Cleberg beskriver Sturmark som klartenkt og bestemt, uten å virke fanatisk.

- Christer er flink til å overbevise folk. I tillegg har han et stort nettverk, noe som har vist seg å bli til stor fordel for Humanisterna, sier Cleberg.

Cleberg roser videre Sturmark for å skrive bøker som får mye oppmerksomhet, nå sist "Tro och vetande 2.0." - en slags ny versjon av av den svenske humanistpioneren Ingemar Hedenius verk "Tro och vetande" fra 1949.

Som eksempel på frukter av Sturmarks kontaktnettverk, trekker Cleberg fram at Björn Ulvaeus fra ABBA har blitt en talsperson for humanisme i Sverige.

- Ulvaeus og Sturmark kjenner jo hverandre personlig, og jeg tror ikke vi ville ha fått en så kjent og respektert person til å støtte vår sak hvis ikke Sturmark hadde kjent ham, sier Cleberg.

Christer Sturmark understreker at selv om han kjenner Ulvaeus personlig, er det ABBA-artisten selv som har tatt initiativet til å melde seg inn i Humanisterna, og uttale seg såpass friskt som han har til fordel for forbundet.

Viktig med selvstendig, positivt livssyn

Carl Johan Cleberg trekker også fram andre, bakenforliggende faktorer for å forklare Humanisternas eksplosive vekst. Han peker på at det har vært helt avgjørende at forbundet tidlig på 90-tallet definerte seg positivt som humanister, og begynte å markedsføre dette som et selvstendig livssyn på samme måte som HEF har gjort det i Norge.

- Før dette var nok forbundet i litt for stor grad dominert av religionskritikere som først og fremst var opptatt av å "fjerne religion fra jordas overflate", forteller Cleberg og legger til at han ikke tror dette er noen god strategi for vekst.

FaktaboksHør innslag om Humanisterna på Sveriges radio

Trykk på " Humanisterna är här" halvveis ned på siden. OBS: Du må ha programmet Real player installert for å høre innslaget.

Siste nytt i Nyheter

Nettkampanje for å drepe religionskritisk pakistansk blogger

Har allerede blitt arrestert i Pakistan, hvor han risikerer dødsstraff for blasfemi.

Ungdom vil lære om overvåkingssamfunnet
Norges største muslimske menighet trekker seg fra Islamsk Råd

Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina melder seg ut av Islamsk Råd etter ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic. Flere andre uttrykker bekymring.

 
Ny rekord for Humanistisk konfirmasjon

Har økt 3,6 prosent siden i fjor. Nå velger 17,4 prosent av kullet humanistisk. Det er Nord-Trøndelag som øker mest.

– Uheldig for dialogen mellom muslimer og andre

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes ansettelsen av niqab-kledde Leyla Hasic som kommunikasjonsmedarbeider er vanskelig å forstå.

Kvinne i nikab skal jobbe med kommunikasjon i Islamsk Råd

Islamsk Råd Norge (IRN) har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet. Kulturministeren er kritisk.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!