Statlig tabbe kostet HEF dyrt

Det er ikke lett å finne ut hva årsaken er, men staten innrømmer feilen og utbetaler over en million kroner til HEF i tilbakeholdt statsstøtte.

Statlig tabbe kostet HEF dyrt

#På sommeren fikk HEF beskjed om at forbundet kunne tape rundt 1 mill. i statsstøtte. Men så viste det seg at det hele var en tabbe fra staten. Teks...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.01.2008 kl 11:24

På sommeren fikk HEF beskjed om at forbundet kunne tape rundt 1 mill. i statsstøtte. Men så viste det seg at det hele var en tabbe fra staten.

Tekst: Even Gran
Publisert: 11.1.2008

I juni 07 fikk Human-Etisk Forbund beskjed om at antallet dobbeltregistrerte medlemmer mellom HEF og andre tros- og livssynsamfunn (TL-samfunn) hadde steget med over 3000 på rundt et halvt år. Dette var mennesker som staten angivelig har fått opplyst er medlemmer både i HEF og i ett av de andre TL-samfunnene.

HEF mistenkte raskt at det måtte være en feil, og nå har staten innrømmet at, jo, det var det. Dermed slipper HEF å bli trukket over en million i statsstøtte som man fryktet så sent som i september i fjor høst.

Men hva er årsaken til at HEF måtte sende ut rundt 3500 brev til intetanende medlemmer om at de "var oppført som medlemmer i et annet TL-samfunn" uten at HEF kunne fortelle dem hvilket det var?

Ingen kommentar

Underdirektør Eldbjørg Kluften ved Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ikke gi noe svar på hvorfor feilen oppstod.

- Det er kjøringen hos Brønnøysundregistrene som gir de ulike resultatene. Vi må nesten sette igang en granskning før vi kan si noe mer om dette, sier Kluften.

- Kan du si noe om hvordan staten stiller seg til et erstatningssøksmål fra HEF og eventuelt andre som har blitt rammet på samme måte?

- Vi har ikke noen praksis på å gi slike erstatninger. Det er tros- og livssynssamfunnene som har ansvar for å holde orden i sine medlemsregistre, og jeg kan ikke se at staten skal ha noe ansvar her.

- Men det er ikke Human-Etisk Forbund som har gjort feil. Det er staten. Er det da rimelig at man skal ha utgifter knyttet til oppryddingen?

- Det kan jeg ikke kommentere det ytterligere. Vi vil forholde oss til den klagen som har kommet, og forberede den for behandling i departementet. Mer kan jeg ikke si nå.

- Både HEF og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) kritiserer at Fylkesmannen tydeligvis har full tilgang til alle medlemslister fra alle tros- og livssynssamfunn, mens samfunnene selv ikke får noen opplysninger om hvem av deres medlemmer som eventuelt er medlemmer andre steder. Har dere tillatelse til det?

- Det kan jeg ikke kommentere nå. Vi må behandle klagen på ordinært vis, og så får HEF og de andre eventuelt anke vedtaket etterpå.

-Hva er årsaken til at HEF ikke får vite navnene?

- Det er personvernhensyn. Enkelt og greit.

- Har du noen forklaring på at dobbeltmedlemmer som viste seg å være mot Den norske kirke, ble oppgitt å være dobbeltmedlemmer mot de andre TL-samfunnene?

- Nei, det har jeg ikke.

Ikke hele forklaringen
Det nærmeste vi kommer en forklaring på rotet, er at Brønnøysundregistrene ikke tok hensyn til en kjent treghet i oppdateringen av den sentrale kirkeregisteret da de vasket de ulike medlemslistene mot hverandre sommeren 07. Dermed ble en rekke personer som nylig hadde meldt seg ut av Dnk og inn i HEF, ikke regnet med. Det er STL som antyder dette som en løsning i klagebrevet de sendte til Fylkesmannen i september.

Medlemskonsulent Per-Kristian Hansen i HEF avviser imidlertid at dette kan være hele forklaringen.

- Det er mange av de 3500 vi fikk oppgitt som dobbeltregistrert som meldte seg ut av Dnk for mye mer enn tre måneder siden, sier han.

3500 brev, flere månedsverk

HEFs generalsekretær Kristin Mile kan ikke tallfeste hvor mye forbundet har tapt på den statlige feilen, men antyder at det er en betydelig sum.

- Vi har sendt ut rundt 3500 brev, og har hatt en person ansatt med dette på heltid i flere måneder. I tillegg kommer alt merarbeidet knyttet til at statstilskuddet vårt blir forsinket og at kommunetilskuddet blir enda mer forsinket, sier Mile.

Hun er spent på statens behandling av klagen som forbundet sendte 4. januar.

Siste nytt i Nyheter

HEF frykter ikke vigselkonkurranse fra kommunene

Ny ekteskapslov gir kommunene ansvar for borgerlig vigsel fra nyttår. Seremonisjef i HEF tror ikke det vil påvirke antallet som velger Humanistisk vigsel.

– HEFs viktigste oppgave er å være der for folk når det trengs

Da Human-Etisk Forbunds nye generalsekretær Trond Enger fikk barn for tre år siden var Humanistisk navnefest det naturlige valget.

Human-Etisk Forbund viderefører konfirmasjonsbok

Hovedstyret i Human-Etisk Forbund vedtok fredag ettermiddag å videreføre arbeidet med konfirmasjonsbok. Dermed er Humanist Forlag sikret de neste fem årene.

 
Trond Enger ny generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Kommer fra stilling som generalsekretær i Venstre.

Sterk nedgang for alternativ behandling i Norge

Andelen i befolkningen som sier de har brukt de seks vanligste behandlingsformene ble i gjennomsnitt halvert mellom 2014 og 2016.

Mener økonomisjefen tar feil om forlagets økonomi

– Nei, det er ikke på noe tidspunkt tatt ut utbytte av forlagets overskudd. Forlagssjef Bente Pihlstrøm i Humanist Forlag reagerer på flere av påstandene fra HEFs økonomisjef.