Det er ikke lett å finne ut hva årsaken er, men staten innrømmer feilen og utbetaler over en million kroner til HEF i tilbakeholdt statsstøtte.

Statlig tabbe kostet HEF dyrt

#På sommeren fikk HEF beskjed om at forbundet kunne tape rundt 1 mill. i statsstøtte. Men så viste det seg at det hele var en tabbe fra staten. Teks...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.01.2008 kl 11:24

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

På sommeren fikk HEF beskjed om at forbundet kunne tape rundt 1 mill. i statsstøtte. Men så viste det seg at det hele var en tabbe fra staten.

Tekst: Even Gran
Publisert: 11.1.2008

I juni 07 fikk Human-Etisk Forbund beskjed om at antallet dobbeltregistrerte medlemmer mellom HEF og andre tros- og livssynsamfunn (TL-samfunn) hadde steget med over 3000 på rundt et halvt år. Dette var mennesker som staten angivelig har fått opplyst er medlemmer både i HEF og i ett av de andre TL-samfunnene.

HEF mistenkte raskt at det måtte være en feil, og nå har staten innrømmet at, jo, det var det. Dermed slipper HEF å bli trukket over en million i statsstøtte som man fryktet så sent som i september i fjor høst.

Men hva er årsaken til at HEF måtte sende ut rundt 3500 brev til intetanende medlemmer om at de "var oppført som medlemmer i et annet TL-samfunn" uten at HEF kunne fortelle dem hvilket det var?

Ingen kommentar

Underdirektør Eldbjørg Kluften ved Juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan ikke gi noe svar på hvorfor feilen oppstod.

- Det er kjøringen hos Brønnøysundregistrene som gir de ulike resultatene. Vi må nesten sette igang en granskning før vi kan si noe mer om dette, sier Kluften.

- Kan du si noe om hvordan staten stiller seg til et erstatningssøksmål fra HEF og eventuelt andre som har blitt rammet på samme måte?

- Vi har ikke noen praksis på å gi slike erstatninger. Det er tros- og livssynssamfunnene som har ansvar for å holde orden i sine medlemsregistre, og jeg kan ikke se at staten skal ha noe ansvar her.

- Men det er ikke Human-Etisk Forbund som har gjort feil. Det er staten. Er det da rimelig at man skal ha utgifter knyttet til oppryddingen?

- Det kan jeg ikke kommentere det ytterligere. Vi vil forholde oss til den klagen som har kommet, og forberede den for behandling i departementet. Mer kan jeg ikke si nå.

- Både HEF og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) kritiserer at Fylkesmannen tydeligvis har full tilgang til alle medlemslister fra alle tros- og livssynssamfunn, mens samfunnene selv ikke får noen opplysninger om hvem av deres medlemmer som eventuelt er medlemmer andre steder. Har dere tillatelse til det?

- Det kan jeg ikke kommentere nå. Vi må behandle klagen på ordinært vis, og så får HEF og de andre eventuelt anke vedtaket etterpå.

-Hva er årsaken til at HEF ikke får vite navnene?

- Det er personvernhensyn. Enkelt og greit.

- Har du noen forklaring på at dobbeltmedlemmer som viste seg å være mot Den norske kirke, ble oppgitt å være dobbeltmedlemmer mot de andre TL-samfunnene?

- Nei, det har jeg ikke.

Ikke hele forklaringen
Det nærmeste vi kommer en forklaring på rotet, er at Brønnøysundregistrene ikke tok hensyn til en kjent treghet i oppdateringen av den sentrale kirkeregisteret da de vasket de ulike medlemslistene mot hverandre sommeren 07. Dermed ble en rekke personer som nylig hadde meldt seg ut av Dnk og inn i HEF, ikke regnet med. Det er STL som antyder dette som en løsning i klagebrevet de sendte til Fylkesmannen i september.

Medlemskonsulent Per-Kristian Hansen i HEF avviser imidlertid at dette kan være hele forklaringen.

- Det er mange av de 3500 vi fikk oppgitt som dobbeltregistrert som meldte seg ut av Dnk for mye mer enn tre måneder siden, sier han.

3500 brev, flere månedsverk

HEFs generalsekretær Kristin Mile kan ikke tallfeste hvor mye forbundet har tapt på den statlige feilen, men antyder at det er en betydelig sum.

- Vi har sendt ut rundt 3500 brev, og har hatt en person ansatt med dette på heltid i flere måneder. I tillegg kommer alt merarbeidet knyttet til at statstilskuddet vårt blir forsinket og at kommunetilskuddet blir enda mer forsinket, sier Mile.

Hun er spent på statens behandling av klagen som forbundet sendte 4. januar.

Siste nytt i Nyheter

Visjon Norge betaler for å være tilgjengelig på kabel-tv

Anders Torp mener kabel-tv-selskapene burde ha tatt et uoppfordret oppgjør med hva de tillater sendt.

Får napp med ny strategi for livssynsnøytrale seremonirom

– Fire kommuner er allerede i gang, er beskjeden fra fylkeskontoret.

Frp-politiker mener yoga truer den kristne kulturarven

– Yoga i kommunal regi kan være et brudd på Grunnloven, mener Oddvar Østreim i Froland Frp.

 
Ingen biskoper støtter KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler

Sju av tolv biskoper sier nei til KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler. Resten kommenterer ikke saken eller har en uavklart holdning. Ingen støtter KrF-forslaget.

Human-Etisk Forbund og radiokanalen P5 arrangerte direktesendt bryllup

Iselin og Kjetil giftet seg humanistisk i et direktesendt radioprogram i går. På selveste Valentindagen.

Norge mister sin eneste sykehushumanist

Cathrine Bang Hellum ble tilsatt som sykehushumanist i et vikariat i 2015. Til sommeren kommer den fast ansatte sykehuspresten tilbake.

ANNONSE
Annonse