Jan-Paul Brekke fra Institutt for samfunnsforskning var invitert til å snakke om integreringspolitikk og tros- og livssynspolitikk. FOTO: Even Gran

Startet arbeid med tros- og livssynspolitikk på muslimenes julaften

Det kunne ha vært flere muslimer på Kulturdepartementets kick-off seminar i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.09.2016 kl 18:46

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Arbeidet Kulturdepartementet har satt i gang skal etter planen ende opp i en ny lov om tros- og livssynssamfunn, samt en stortingsmelding som skal komme med prinsippavklaringer på området. Arbeidet skal være ferdig først i 2018, og lovarbeidet vil komme først, kunne ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen fortelle.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (bildet) innledet på dagens seminar. FOTO: Even Gran

Se bildet større

Flere muslimer kommenterte at departementets oppstartsseminar ble arrangert på samme dag som muslimenes største høytid Eid al-Adha.

Her fra den avsluttende debatten som blant annet dreide seg om Tankesmien Agendas "Ti bud for en bedre integrering"

I panelet: Linda Noor, Bård Vegar Solhjell, Ingvill Thorson Plesner, Shoaib Sultan og Sumeet Patpatia Singh. FOTO: Even Gran

I dag er det Eid al-Adha – den største feiringen og viktigste helligdagen for muslimer. På samme dag holdt Kulturdepartementet kick-off seminar for Norge nye tros- og livssynsspolitikk – oppfølgingen av den snart fire år gamle Stålsett-rapporten.

Paradokset ble påpekt av et par av muslimene som hadde møtt opp. De mente det uheldige sammenfallet i tid kastet et interessant i lys over det seminaret faktisk handlet om – en ny, helhetlig tros- og livssynspolitikk for Norge.

De muslimene Fritanke.no snakket med ønsket imidlertid ikke å kritisere departementet for datovalget.

– Husk at det bare er ti dager siden vi muslimer selv fikk vite at det skulle være Eid på denne dagen, sa Summer Ejaz, som også representerer Høyre i Stavanger bystyre.

Stålsett fram i lyset igjen

Seminaret var ellers preget av en generell gjennomgang av tros- og livssynspolitiske problemstillinger de fleste seminardeltagerne trolig hadde hørt mange ganger før. Det kom få signaler om konkrete retninger arbeidet kan ta.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland innledet med å appellere til at et overordnet mål med tros- og livssynspolitikken må være å skape mer samhold, mens leder for Stålsett-utvalget, Sturla Stålsett, gikk gjennom hovedføringene de ble enige om i utvalgsrapporten fra 2013.

  • Det skal føres en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk
  • Man skal aktivt legge til rette for at alle borgere kan få praktisere religion og livssyn.
  • Tros- og livssynsfriheten skal utøves uten at man krenker andres frihet til det samme.
  • Tros- og livssynspolitikken skal være ikke-diskriminerende.
  • Tros- og livssynspolitikken skal foregå innenfor rammene som settes av menneskerettighetene.

Mente kirkeutmeldelser ikke bør føre til at staten går konkurs

En av de viktigste tingene det er ventet en avklaring på i prosessen – finansiering – ble nesten ikke berørt under seminaret.

En av de få som nevnte temaet var Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre.

Han mente det måtte være noe feil med et system der staten vil gå konkurs hvis bare nok folk melder seg ut av kirken. Han mente at en løsning med kirkeskatt, som de har i Sverige og Danmark, kan være veien å gå.

Les mer om mulige finansieringsmodeller her.

Ingrid Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) advarte deretter mot å tro på enkle svar basert på enkle prinsipper, som for eksempel et klart nei til at muslimske elever i videregående skoler skal få bønnerom.

– Prinsipielt skal de ikke det, men i mange tilfeller er det bedre å forhandle seg fram til en lokal løsning, mente hun, og trakk fram en sak om bønnerom på en skole i Oslo som eksempel.

Her hadde en skolen løst saken ved å la elevene som ønsket det få be i et rom på skolen, men uten at det ble innredet et eget rom som fast bønnerom.

– Det er bedre å finne slike lokale løsninger på saker, enn at det blir en stor nasjonal prinsippdebatt ut av det, mente hun.

Deretter holdt leder av Kirkerådet (Den norske kirke), Kristin Gunleiksrud Raaum, et innlegg. Hun mente det var viktig med likebehandling, men at det også var viktig å ta vare på tradisjonen, kulturen og de lange linjene.

– Likebehandling skal ligge til grunn, men noen ganger er det grunn til en saklig forskjellsbehandling. Den norske kirke er så stor at det er riktig med et visst nærvær i ulike offentlige situasjoner, konkluderte hun.

– Tros- og livssynspolitikk er noe annet enn integreringspolitikk

Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, advarte i et innlegg fra salen mot å blande sammen tros- og livssynspolitikk på den ene siden, og integrasjonspolitikk på den andre.

– Integrering handler om skole, arbeid, sosialytelser, språkopplæring og en masse andre ting som ikke har noe med tro og livssyn å gjøre. Vi hadde trengt en tros- og livssynspolitikk selv om vi ikke hadde noen integreringsutfordringer. Det bekymrer meg at det ofte settes likhetstegn mellom disse to områdene. Det bør vi slutte med, mente hun.

Sandvig minnet om at det er stor forskjell på en stat og et samfunn, og poengterte at mens det bør være et mål å ha et livssynsåpent samfunn, så bør staten være livssynsnøytral.

Hun ønsket ikke å kritisere Kulturdepartementet som på slutten av dagen hadde satt av godt med tid til å diskutere nettopp integreringspolitikk på et seminar om tros- og livssynspolitikk.

– Det var såpass mange som påpekte at tros- og livssynspolitikk og integreringspolitikk må holdes adskilt, at jeg synes budskapet kom godt fram, understreket Sandvig overfor Fritanke.no.

Siste nytt i Nyheter

Debatten om aktiv dødshjelp handler om seks ulike tema

Forfatter Norunn Kosberg går gjennom dem alle, og mer til, i en ny debattbok om hvorvidt det bør bli tillatt å ta livet av mennesker.

Vår spåmann var for optimistisk på kirkens vegne

Oppslutningen om Den norske kirke går fortere nedover enn Fritanke.no trodde for 2,5 år siden, viser de foreløpige kirketallene for 2017.

– Feil å si at kirkens holdning er et tilbakeskritt

– Den norske kirke er veldig forskjellig fra andre trossamfunn. Kirken og de andre har svært ulike behov, og det er ikke i strid med likebehandling å ta hensyn til dette, sier nestleder i Kirkerådet, Harald Hegstad.

 
– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Nederlandsk klinikk søker flere leger som kan hjelpe folk med å dø

En nederlandsk klinikk som har spesialisert seg på eutanasi trenger minst hundre nye leger for å møte sterkt økende etterspørsel.

Vatikanet i FN: – Frihet fra religion er ingen menneskerett

Fikk klart svar fra Elizabeth O’Casey i den internasjonale humanistunionen IHEU.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse