Speiderne vurderer å mildne religionskravet

Religion står sterkt i speiderbevegelsen, og slik skal det fortsatt være. Men kanskje kan religionen formuleres på en litt mer inkluderende måte?

Speiderne vurderer å mildne religionskravet

Speideren er en religiøs bevegelse i Norge, og det er uaktuelt å endre på dette. Men kanskje kan dagens krav om å være «åpen for Gud» mildnes? Det vil eventuelt skje i 2015.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2013 kl 08:09

Dagens speiderlov slår fast at «En speider er åpen for Gud og hans ord». Denne loven er felles for alle speidere i Norge. Speiderløftet er imidlertid ulikt mellom de to særforbundene Norsk speiderforbund (NSF) og KFUM/KFUK-speiderne.

I førstnevnte særforbund må alle speidere love «å være åpen for Gud», mens hos KFUM/KFUK er kristendommen sterkere formulert. Her lyder speiderløftet: «I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

I 2011 satte Speidernes fellesorganisasjon, en paraplyorganisasjonen for de to særforbundene, en ned en komite med mandat om å komme opp med nye formuleringer i speiderloven.

Mest omdiskutert av disse er ikke overraskende forslaget om å endre formuleringen «En speider er åpen for Gud og hans ord» til noe som ligner mer på den løsningen man har hatt i lang tid i Sverige og Danmark, nemlig «en speider søker sin tro og respekterer andres».

Ateisme er vanskelig

Leder av komiteen som skal foreslå endringer i Speiderloven, Carsten Pihl, sier til Fritanke.no at det ikke er aktuelt å ta religion ut av speiding.

– Speiding er en religiøs bevegelse. Dette slås utvetydig fast i vårt verdigrunnlag og i internasjonale formålsformuleringer. Det er ikke aktuelt å endre dette. Det vi diskuterer, er hvordan den religiøse forankringen kan formidles i en moderne språkdrakt, på en så inkluderende måte som mulig, sier Pihl.

Det er her formuleringen «en speider søker sin tro og respekterer andres» er aktuell.

– Det har aldri vært noen tvang å være kristen i speiderbevegelsen, men det forventes at man ikke avviser religion fullstendig. Man skal være «åpen». Det har naturlig nok gjort det vanskelig for ateister å slutte seg til, men nå har vi fått en del signaler fra denne gruppa om at en formulering om «å søke sin tro» er mer akseptabel, så da får vi se hva det blir til, sier han.

Endring først i 2015

Pihl bekrefter at en «søke sin tro»-formulering er innenfor rammene de internasjonale speiderorganene setter til religiøs tilknytning. Tilsvarende formuleringer finnes hos flere andre speiderforbund. Det var også en slik formulering britiske jentespeiderne landet på for kort tid siden. Carsten Pihl forteller at dette er en aktuell problemstilling i en rekke europeiske speiderorganisasjoner for tiden.

Det blir imidlertid ikke før tidligst i 2015 at speiderloven kan endres på dette punktet, får vi vite.

– Vi kommer til å legge fram et forslag nå i oktober der vi skisser to løsninger på dette punktet. Grovt sett vil alternativene gå ut på å enten beholde dagens formulering, eller gå over til en mer inkluderende «søke sin tro»-formulering. Så må dette behandles i de to medlemsforbundene, og deretter tilbake til fellesstyret i Speidernes fellesorganisasjon. Så blir det en bred høringsrunde med påfølgende styrebehandleringer, slik at det hele endelig kan vedtas på generalforsamlingen i Speidernes fellesorganisasjon i april/mai 2015, forteller Pihl.

Han understreker at det er viktig å bruke lang tid på dette, slik at man får med seg hele organisasjonen.

– Jeg kommer fra en annen speiderkultur i Danmark, der religion ikke gjennomsyrer speiderbevegelsen slik som her.

Dansk speiding ikke gjennomsyret av religion

Generalsekretær i Norsk speiderforbund, danske Jens Morsø, sier til Fritanke.no at han tror det går mot en endring. Og det har han ikke noe imot.

– Det er mange ulike holdninger til dette, og jeg tror det går mot en endring selv om det er vanskelig å si noe bastant, sier han.

– Hva synes du selv? Bør de religiøse formuleringene bli mindre forpliktende?

– Jeg skal være litt forsiktig med å si for mye bastant, men jeg synes nok ikke det er så farlig om formuleringen endres. Jeg kommer fra en annen speiderkultur i Danmark, der religion ikke gjennomsyrer speiderbevegelsen slik som her. Så for meg vil en slik endring være helt ok, sier Morsø.

Han understreker at speideren også er åpen for andre religioner enn kristendommen, men at dagens formuleringer skaper problemer for folk som bevisst er ikke-religiøse.

– I forhold til medlemmer i Human-Etisk Forbund får vi problemer. Dere står for er en helt annen måte å tenke på, sier han.

– Hva sier du til ikke-religiøse som har lyst til å drive med speiding, som for eksempel den humanistiske speidergruppen i Stavanger?

– Hvis de ikke kan slutte seg til speiderloven og speiderløftet, blir det vanskelig. Vil man være en speider, må man ta hele pakken eller bli stående utenfor. Vi kan ikke lage unntak fra grunnlagsdokumentene. Slik er det vel for alle organisasjoner, sier han.

Morsø forteller at hvis speiderloven endres på nasjonalt nivå, så vil også Norsk speiderforbund vurdere å endre det forbundsspesifikke speiderløftet der speiderne i dag må love å være «åpen for Gud».

Det hører for øvrig med til historien at speiderloven sist gang ble endret i 2005. Også da ble den religiøse tilknytningen gjort mindre forpliktende. Da gikk speiderne fra et løfte om å «tjene Gud» til dagens «å være åpen for Gud».

– Er vi ønsket eller ikke?

På nettsidene til Norsk speiderforbund går debatten friskt. I en debatt satt i gang i mai i år, skriver en rekke deltagere at de har store problemer med dagens speiderlov. Flere av debattantene mener den svenske og danske varianten om at en speider «søker sin tro» er langt mer akseptabel.

– Så lenge det står Gud med stor G kan ikke jeg avlegge noe speiderløfte, for jeg er av grunner jeg ikke skal komme inn på her særdeles lite åpen for Gud. Men jeg er veldig åpen for at speiderne søker sin tro, slik den svenske varianten sier. Med dette mener jeg at speideren søker hva han selv mener, ikke nødvendigvis noe guddommelig, skriver Eirik Indregård.

Håvard Andreasen lurer på om han fortsatt er velkommen som speider.

– Hva mener dere om oss som ikke tror på Gud. Er vi ønsket i NSF eller ikke? spør han henvendt til Carsten Pihl og speidersjef Knut Slettebak som tidligere i diskusjonen har konstatert at speiderens religiøse forankring ligger fast.

Les hele diskusjonen her.

Se bildet større

- Det forventes at en speider ikke avviser religion fullstendig. Da blir det et problem å være ateist, sier leder av Speiderlovsutvalget, Carsten Pihl. Han skal legge fram et forslag til en mer inkluderende formulering av den religiøse forankringen nå i oktober, men er tydelig på at det ikke er aktuelt å fjerne den. FOTO: Speidermuseet

Se bildet større

Forslaget som diskuteres i den norske speiderbevegelsen er å gå over til formuleringen som brukes blant annet i Sverige og Danmark.

Siste nytt i Nyheter

 – SVs landsstyre gjorde programforslaget bedre

– Tilbakemeldingen ville nok ha vært mer negativ hvis vi hadde tatt for oss forslaget fra programkomiteen, sier Lars-Petter.

Straffesaken mot Oslo katolske bispedømme utsettes ikke

Katolikkene anket den sivile erstatningssaken til lagmannsretten, men det påvirker ikke straffesaken mot bispedømmet og økonomisjef Thuan Cong Pham, forteller statsadvokaten.

Rister på hodet over Ap og SVs begrunnelse for forskjellsbehandling

– Stortinget stemte enstemmig for et opplagt brudd på likebehandlingsprinsippet, konstaterer en oppgitt Ingrid Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 
Mer toleranse og gjensidig aksept i USA

Og det er ungdommen som leder an.

Ap vil beholde K-en i KRLE, noe de var klart imot i 2013

Det er dessverre langt mellom lyspunktene i Aps forslag til partiprogram, sier Lars-Petter Helgestad.

Philip Pullman kommer med oppfølger-trilogi til Den mørke materien
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!