Nå har det blitt lettere for ateistiske speidere å leve med speiderloven.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

Tekst:

Publisert:

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

May-Britt Roald kan fortelle at også speiderløftet er i ferd med å bli endret til en mer inkluderende formulering. FOTO: Norges speiderforbund

I 2016 ble speiderloven til Norges speiderforbund endret. Tidligere hadde første punkt i speiderloven vært «En speider er åpen for Gud og hans ord».

Ikke-troende i Norges speiderforbund protesterte i lang tid mot denne formuleringen, og ønsket en mer inkluderende formulering.

I 2016 fikk de gjennomslag, etter at saken først hadde blitt utredet i lang tid fra bunn til topp i forbundet. Nå lyder første punkt i speiderloven som følger: «En speider søker sin tro og respekterer andres».

Dette harmonerer med tilsvarende formuleringer i den svenske og danske speiderbevegelsen.

Har skapt ro

Speidersjef May-Britt Roald sier til Fritanke.no at endringen ble gjort for å åpne opp speideren slik at flere blir inkludert, samtidig som man står fast på at speiding også handler om å utvikle mennesket åndelig.

– Speideren er basert på visse prinsipper, der man søker å utvikle mennesket på mange måter, også åndelig. En speider «søker sin tro» etter beste evne. Men vi ønsker ikke å stille noen krav til hva konklusjonene skal være så lenge man beholder åpenheten og nysgjerrigheten, sier hun.

Roald forteller at prosessen fram til lovendringen var konstruktiv.

– Saken ble diskutert fra topp til bunn i bevegelsen, og på Norges speiderforbunds krets- og korpsledersamling høsten 2015, var det stor oppslutning om å endre dette. Vedtaket har skapt ro i organisasjonen rundt et spørsmål som har blitt mye diskutert tidligere, forteller hun.

Speiderløftet gjenstår

Selv om første paragraf i speiderloven nå er endret, gjenstår fortsatt speiderløftet. Dette er løftet alle speidere avlegger når man begynner som speider.

Per i dag lyder det som følger: «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Roald forteller at det pågår en tilsvarende prosess med å endre dette til en mer inkluderende formulering. For å få til endringer i speiderløftet, må saken behandles på to påfølgende speiderting (Norges speiderforbunds landsmøte) og få 2/3-flertall.

Saken har vært førstegangsbehandlet. Den formuleringen som ble stemt gjennom lyder:

«Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

– Endringen skal behandles for andre gang på Speidertinget til høsten, i november. Blir det vedtatt med 2/3-flertall, er også speiderløftet endret, forteller Roald.

Gjelder ikke alle speidere

Det er viktig å presisere at disse lovendringene bare gjelder Norges speiderforbund, som organiserer rundt halvparten av speiderne i Norge. Den andre halvdelen – KFUM og KFUK-speiderne – har en klarere kristen forankring.

Her lyder første paragraf i speiderloven «En speider er åpen for Gud». KFUM og KFUK-speiderne beholdt dette formuleringen da Norsk Speiderforbund endret sin formulering i 2016.

Speiderløftet til KFUM/KFUK-speiderne lyder «I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Siste nytt i Nyheter

KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

– Han ønsker opplagt å gi den katolske kirke en spesiell status

Frankrikes president Emmanuel Macron vil «reparere» forholdet mellom stat og kirke. Franske sekularister er bekymret for om han vil utfordre laïcité, mens menneskerettighetsekspert Ingvill Thorson Plesner ser andre tolkningsmuligheter.

 
David Silverman sparket fra American Atheists

Beskyldes for seksuelle overgrep.

Krf mener de har fått gjennomslag for gudstjenestetvang, Venstre nekter

– Det er den eneste rimelige tolkningen av vedtaksforslaget vi har blitt enig om, sier Hans Fredrik Grøvan (Krf). Frp og Venstre avviser tolkningen.

Human-Etisk Forbund står sterkest der folk har høyest utdanning

Nordre Aker vinner kåringen med klar margin. Oslo-bydelen har til og med høyere andel HEF-medlemmer enn Nesodden.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse