– Jeg ville ha bedt mine barn fritatt fra dette opplegget. Selv om det ikke er noen eksplisitt forkynnende elementer, gjennomsyrer kristendommen og ikke minst kirkens historiske kobling til staten hele opplegget, sier Marie Edin Solheim, fylkesleder i Human-Etisk Forbund, Hedmark fylkeslag.

– Snikete av kirken i Hamar

Hamar bispedømme inviterer i disse dager alle barneskoler i bispedømmet til «vandringsopplegg» for å markere grunnlovsjubileet. Human-Etisk Forbund og STL har trukket seg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.03.2014 kl 18:02

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Hamar bispedømme av Den norske kirke dekker Oppland og Hedmark fylke. Alle barneskoler i de to fylkene får nå tilbud om være med med på kirkens "vandringsopplegg" i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Se bildet større

– Det er selvsagt opp til den enkelte skole om de ønsker å delta på dette, sier rådgiver ved Hamar bispedømmekontor, Ida Kristin Lie. Hun framhever at kirken var en viktig aktør i 1814, enten man liker det eller ikke. FOTO: Kirken.no

Se bildet større

Fylkesleder i Hedmark Human-Etisk Forbund, Marie Edin Solheim, synes kirken opptrer snikete og mener det er prinsipielt feil at tros- og livssynssamfunn skal selge seg inn til skolene på denne måten.

Se bildet større

I likhet med Steinerskolen mener Den norske kirke at elevene bør lære at "vi alle er formet av jord, luft, ild og vann". Kirken legger også stor vekt på pentagrammet som et symbol for helheten av hva et menneske er. Les mer her (side 10).

VItenskapen har for lengst forlatt antikkens ide om "de fire elementene" som grunnlaget for alt liv, og baserer seg nå på atomlæren.

Se bildet større

Vandring, vandringsstaver og følelsesladde proklamasjoner har dype røtter i kristen kultur. Til venstre ser vi Moses i en bønn til Gud etter at jødene hadde vandret ut av Egypt.

Til høyre: Hamar bispedømmes forslag til hva som skal skje på slutten av hver stasjon under den foreslåtte grunnlovsvandringen.

Maleri av Ivan Kramskoy (1861).

Hamar bispedømmes vandringsopplegg er ment å være så inkluderende at alle kan delta. Det er ingen klare forkynnende elementer. Det anbefales likevel besøk i den lokale kirken, ettersom kirkene var svært sentrale i valget av representanter til Eidsvoll i 1814.

Se hele opplegget her.

Kirken foreslår at elevene «vandrer» mellom ulike poster i lokalmiljøet. På hver post skal vandringslederen heve vandringsstaven og rope ut noe høyt, som elevene deretter skal gjenta i kor. En av de tingene som skal ropes er «I kroppen min bærer jeg jord, vann, solens varme og luft! (...) Derfor er jorden vårt felles hjem!».

Dette er utropet på vandringsstasjon 3, der tema er «Vi og de fire elementer – grunnlaget for alt liv». På denne posten får elevene lære at alle mennesker er bygget opp av, og er avhengige av, de fire elementene jord, vann, luft og ild for å leve.

Bare et tilbud

Ida Kristin Lie er rådgiver ved Hamar bispedømmekontor. Hun forklarer til Fritanke.no at dette bare er et tilbud til skolene i distriktet, og har et innhold som ikke krever fritak fra undervisningen.

– Hovedpoenget er å legge vekt på det som binder oss sammen. Det målet ødelegges jo hvis bare medlemmer av Den norske kirke skal delta. Derfor har det aller viktigste for oss vært å lage et inkluderende opplegg, sier hun til Fritanke.no.

Lie understreker at det selvsagt er fritt opp til skolene selv om de vil benytte seg av tilbudet.

– Hvorfor ser kirken det som en oppgave å drive med dette?

– Først må jeg si at vi har full tillit til at skolene greier å markere grunnlovsjubileet alene, uten hjelp fra oss. Dette er bare et tilbud. Vi mener vi har noe å bidra med. Kirken har god erfaring med religionsdialog. Dessuten er det et viktig poeng at kirken var en viktig aktør i 1814, enten man liker det eller ikke. Vi ønsket i utgangspunktet er bredt samarbeid, og tok kontakt med STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Hamarområdet. Men Human Etisk Forbund ønsket dessverre ikke å delta. Da valgte vi å videreføre det selv, sier hun.

– Har du forståelse for de som tolker dette som forsøk fra kirken til å ta eierskap til grunnlovsjubileet?

– Det er vanskelig å uttale seg om hva andre opplever, men selvsagt har kirken som resten av samfunnet, eierskap til Grunnlovsjubileet. Vi har vært veldig nøye med at det ikke skal være noe forkynnelse i opplegget. Poenget er at alle står sammen. Det blå hjertet i logoen til Grunnlovsjubileet symboliserer dette. Det blir også historieløst ikke å nevne kirkene i en slik sammenheng, men det er virkelig ikke forkynnelse som er vår hensikt, poengterer hun.

Lie avviser at kirken har dempet det kristne innholdet i vandringsopplegget underveis, for å gjøre det spiselig for skolene. Det har hele tiden vært meningen å ha et inkluderende og ikke-forkynnende opplegg som alle elever kan delta på, avslutter hun.

– Uryddig av kirken

Fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Hedmark, Marie Edin Solheim, bekrefter at både Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Hedmark ble kontaktet av kirken for et mulig samarbeid om «grunnlovsvandringen».

Etter å ha sett på opplegget konkluderte Human-Etisk Forbund med at de ikke ønsket å delta. Det ønsket ingen av de andre i STL heller.

– Det er prinsipielt feil av tros- og livssynssamfunn å involvere seg i skolen på denne måten. Dette er uryddig av kirken. Vi kommer gjerne til skolen og forteller hva Human-Etisk Forbund driver med, men vi selger oss ikke inn på den måten. Det synes jeg ikke kirken bør gjøre heller. Det er skolene som skal lære barn om Grunnloven, ikke kirken eller vi, sier Solheim.

Hun forteller at det opplegget som nå presenteres er en «avkristnet» versjon av et langt mer forkynnende vandringsopplegg som Hamar bispedømme solgte inn til skolene i forbindelse med 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i 2005.

Også i den utsendte versjonen av årets «grunnlovsvandring» har kirkens rolle blitt nedtonet sammenlignet med det som først ble foreslått. Det er nå valgfritt å besøke den lokale kirken på slutten. I det opprinnelige forslaget som ble lagt fram for Human-Etisk Forbund og STL stod det at vandringen skulle ende i kirken, blant annet for å minne skolebarn om hvor viktig «helligrommet» er i alle kulturer.

«Helligrommet er alltid samfunnets kompassnål» het det i forslaget HEF fikk.

Snikete

Soberg synes kirken heller burde være åpen på at det faktisk er kristen tro og «kulturarv» de prøver å selge inn gjennom dette opplegget. Hva skulle ellers være poenget med å fri til skolene på denne måten?

– De burde være ærlig å si hva det er, slik at folk kan si nei. Jeg ville ha bedt mine barn fritatt fra dette opplegget. Selv om det ikke er noen eksplisitt forkynnende elementer, gjennomsyrer kristendommen og ikke minst kirkens historiske kobling til staten hele opplegget, sier Solheim.

Hun synes for eksempel det blir noe veldig liturgisk og kirkelig over det hele med en gang ordet «vandring» brukes. Dette er et ord kirken har tatt eierskap til, gjennom konsekvent bruk i mange år. I tillegg gjør jo de historiske realitetene rundt kirkens rolle i 1814, som man ikke kan unngå i en slik sammenheng, sitt til å understreke hvor viktig kirken er for «den norske kulturarven» – et budskap kirken selvsagt ikke har noe imot å få fram, poengterer Solheim.

– De har hele tiden vært opptatt av å utforme opplegget slik at det ikke skal være anledning til å be om fritak. Det blir snikete. Det er vanskelig å ta dem på noe konkret, men de sniker inn budskapet inn indirekte, gjennom ordbruk og kirkens historiske rolle under 1814, understreker hun.

Siste nytt i Nyheter

Anna Bergström er ny leder i svenske Humanisterna
Skolegudstjeneste stod på timeplanen som vanlig undervisning

Fram til nå har skolegudstjeneste ganske enkelt blitt satt opp på ukeplanen på barneskolen i Surnadal. Nå lover de bot og bedring.

– Vanskelig å finne helter i ungarsk politikk

I sin nye bok «Ungarn» beskriver Øyvind Strømmen landet som sterkt preget av en turbulent historie og mistro til det liberale demokratiet. Men bildet er mer nyansert enn det norske medier forteller oss, mener han.

 
KrF fikk ikke gjennomslag for å pålegge skolene å si ja til gudstjeneste

Flertallspartiene har tatt en prat og blitt enige om at de ikke har noen sanksjonsmuligheter hvis skolene ikke vil følge den planlagte veiledningen fra staten om skolegudstjeneste.

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

HU-leder Kristoffer Stokkeland måtte bruke dobbeltstemme for at sentralstyret skulle konkludere.

Speideren har blitt mer inkluderende når det gjelder religion

Før måtte man være «åpen for Gud og Hans ord». Nå holder det å «søke sin tro og respektere andres».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse